onsdag den 18. november 2020

2020 - Nummer 4 december


  3    Kære Læsere 
  4    Vor Frue af  Zeitoun, Cairo
  9    Den hellige Ansgar, Nordens apostel
12    Vor Frue kirke og kilde i Karup
14    Messen - Korstegn med vievand
16    Novene til vor Frue af håbet - billede
18    Chiara Petrillo, en modig mor og ægtefælle
24    Den salige Maria Sagrario, OCD
26    Katalin Nørgård og Thérèsemissionen
27    Budskaberne fra Medjugorje
28    Jomfru Marias uplettede Undfangelse
29    Pavens anliggender
30    Nyt fra Medjugorje
31    Bøn til den hellige Treenighed

Bøn til Treenigheden

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.                                                                   (Matt 16,18)

     Velsignede, hellige Treenighed! Opfyld med Din velsignelse Dine sønner og døtre, som du kaldte for at forkynde storheden i Din kærlighed, Din barmhjertige godhed og Din skønhed.

     Hellige Fader, helliggør Dine sønner og døtre, som har viet sig til Dig til Dit navns ære. Kom dem til hjælp med Din styrke, så at de kan vidne om, at Du er altings begyndelse og den eneste kilde til kærlighed og frihed. Vi takker Dig for det indviede livs gave, for dem, der søger Dig i tro og som gennem deres universelle mission opfordrer alle til at komme til Dig.

     Jesus, Frelser, menneskevordne Ord! Du betroede Din vej til dem, Du kaldte. Fortsæt med at kalde mennesker, der over for vor tids mennesker vil vidne om din barmhjertighed, forkynde din genkomst og være levende tegn på velsignelsen ved den kommende opstandelse. Lad ingen prøvelse fjerne dem fra Din kærlighed!

     Helligånd, kærlighed udøst i vore hjerter! Du skænker nåde og inspiration til vort sind. Du er livets evige kilde, og Du bringer Kristi mission til sin fuldendelse gennem forskellige nådegaver! Vi beder Dig for alle viede personer. Fyld deres hjerte med dyb forsikring om, at de er udvalgt til at elske, tilbede og tjene. Lad dem opleve dit venskab, fyld dem med Din glæde og trøst, hjælp dem med at overvinde deres vanskeligheder og rejse sig, når de falder.  Gør dem til en afspejling af Guds skønhed. Giv dem modet til at tage vores tids udfordringer op og nåde til at vise alle mennesker vor Frelser Jesu Kristi godhed og menneskelighed.

     Amen.

Novene til vor Frue af håbet

O velsignede Jomfru Maria, nådens mor, verdens håb.
        Hør os, dine børn, der råber til dig
Lad os bede
O Gud, som ved den hellige Jomfru Marias vidunderlige beskyttelse har styrket os i håbet, vi beder dig om, at vi ved at holde ud i bøn efter hendes formaning, kan opnå det, vi ydmygt beder om. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

Bøn til Vor Frue af håbet
O Maria, min mor, jeg knæler foran dig med tungt hjerte. Mine synder tynger mig. Min viden om min svaghed afskrækker mig. Jeg er plaget af frygt og fristelser af enhver art. Og alligevel er jeg så knyttet til tingene i denne verden, at jeg i stedet for at længes mod Himlen er fyldt med frygt ved tanken om døden.
    O barmhjertigheds mor, hav medlidenhed med mig i min nød. Du kan alt i fællesskab med din guddommelige søn. Han kan ikke afvise nogen anmodning fra dit uplettede hjerte. Vis dig som en sand mor ved at være min fortaler for Hans trone. Du syndernes tilflugt, du de fortvivledes håb, hvem skal jeg vende mig til, hvis ikke til dig?
    Opnå også for mig, du håbets Moder, den nåde at angre mine synder, den gave fuldkomment at overgive mig til Guds hellige vilje og modet til at tage mit kors op og følge Jesus. Nedbed fra Hans hellige hjerte den særlige nådegave, som jeg beder om i denne novene.
        (Fremsæt din anmodning.)
Men frem for alt beder jeg, kære mor, om at mit hjerte gennem din kraftfulde forbøn kan blive fyldt med helligt håb, så jeg i livets mørkeste time aldrig undlader at stole på Gud min frelser, så at jeg ved at følge Hans befalinger, kan jeg nå frem til foreningen med Ham og med dig i Himmelens evige glæde. Amen.

        Maria, vores håb, hav medlidenhed med os.
        De fortvivledes håb, bed for os.

        Tre Hil dig, Maria.


Andagten til Vor Frue af håbet er en af de ældste mariaandagter. Den første kirke med denne titel blev bygget ved Mezieres i år 930.

Den 17. januar 1871 viste Vor Frue af håbet sig i den franske landsby Pontmain. Der viste hun sig som 'Vor Frue af krucifikset' og gav verden sit budskab om 'Håb gennem bøn og gennem korset. Basilikaen, der blev bygget ved Pontmain af Oblatfædrene, er et af de store franske pilgrimssteder, kendt for sine nådens mirakler.

mandag den 12. oktober 2020

Salige Carlos Acutis - en helt ny helgen

I dag fejrer vi for første gang den salige Carlo Acutis. Han døde i 2006 som 15-årig.

I lørdags, den 10 oktober 2020, blev han saligkåret i Assisi. Hvorfor nu det?

Den salige Carlo Acuti blev født i England af rige, italienske forældre, og voksede han op i Milano. Han elskede at spille computerspil, og han var en dygtig programmør, der efter at have læst om det eukaristiske mirakel i Lanciano*  blev interesseret i eukaristiske mirakler og oprettede en hjemmeside med alle eukaristiske mirakler gennem tiden.

At være originaler og ikke fotokopier

Carlos motto afspejler en normal teenager liv. Han stræbte efter at være den bedste version af sig selv og leve det sædvanlige på en ekstraordinær måde. Han brugte sine første sparepenge til at købe en sovepose til en hjemløs mand, han ofte så på vej til messen. Han kunne have købt sig endnu et videospil til sin spilsamling. Han elskede at spille videospil. I stedet valgte han at være gavmild. Dette var ikke et isoleret tilfælde. Til hans begravelse kom der mange af byens fattige, som Carlo havde hjulpet, og fortalte, at den gavmildhed, han havde vist den hjemløse mand på vej til messen, også var blevet mange andre mennesker til del.

Da han fik en dagbog, besluttede han at bruge den til at spore sine fremskridt: "gode karakterer", hvis han opførte sig godt, og "dårlige karakterer", hvis han ikke opfyldte sine forventninger. Sådan spores han sine fremskridt. I den samme notesbog skrev han ned: ”Tristhed er at se på sig selv, lykke er at se på Gud. Omvendelse er ikke andet end at flytte blikket.”

Som Carlos Acutis selv sagde: "Når vi sætter os i solens stråler, bliver vi solbrændte ... når vi sætter os foran Jesus i Eukaristien, bliver vi hellige."

Digital apostel
Hvordan blev en almindelig teenager med interesse for webudvikling, computerprogrammering og grafisk design sådan en stærk evangelisator? Hvorfor er Carlo Acutis allerede på vej til at blive en helgen? Det enkle svar er, at han elskede eukaristien, og fra en meget ung alder viste han sig at være mere end almindelig. Han blev en digital apostel. ”At altid være tæt på Jesus, det er min livsplan,” forklarede han.
Som lidt af en computernørd, der var glad, venlig og livlig, er han også  en model for vores tid.

Efter at have modtaget sin førstekommunion, da han var syv år gammel, begyndte Carlo at deltage i den daglige messe. Han begyndte også at tilbringe tid i bøn foran Sakramentet efter messen i eukaristisk hengivenhed. Usædvanligt for et så ungt menneske. Han havde også en stor kærlighed til Vor Frue. Der var ingen, der blev overraskede, da han blev kateket som elleveårig.

Som teenager blev Carlo diagnosticeret med leukæmi. Han ofrede sine lidelser for pave Benedikt XVI og for Kirken og sagde: "Jeg ofrer al den lidelse, som jeg bliver nødt til at lide for Herren, for paven og Kirken."

 Carlo Acutis døde den 12. oktober 2006 i Milano, 15 år gammel,og blev begravet i Assisi på grund af sin kærlighed til Skt. Frans af Assisi.
___________________________________________________________
*Det eukaristiske mirakel i Lanciano: hvor en præst der tvivlede på  Kristi virkelige tilstedeværelse i eukaristien, oplevede at da han sagde indvielsesordene ved messen, ændrede brødet og vinen sig til kød og blod, som koagulerede til fem kugler. Miraklet blev undersøgt og bekræftet af kirken. Gennem århundrederne blev der foretaget andre undersøgelser, herunder en i 1971 af professor Odoardo Linoli, en tidligere leder af laboratoriet for patologisk anatomi på et hospital i den italienske by Arezzo. Han fandt ud af, at kødet i prøverne var humant hjertevæv.

lørdag den 5. september 2020

2020 - Nummer 3 september


3 Kære Læsere
4 Vor Frue af Søjlen
8 Den hellige Clemens I
10 Vor Frue af Monte Berico
12 Stella Maris - et sømandsapostolat
14 Respekt for mennesket
16 Stabat Mater - hymne og billede
18 Marias uplettede undfangelse
      og ondskabens mysterium
20 Kippinge kirke og den hellige kilde
26 Budskaberne fra Medjugorje
28 Hverdagens ti bud
29 Pavens intentioner
30 Messe for læserne
30 Nyheder
31 Bøn til vor Frue af Monte Berico

Stella Maris - et sømandsapostolat

Pavens intentioner for august var: Fokus på den maritime verden:
- for alle, der lever på og af havet, deriblandt sømænd, fiskere og deres familier


Der er så meget at bede for i denne verden. Hvorfor skulle søfolk trænge mere end så mange andre til forbøn?
    Vi trænger alle til forbøn, i hver vores livsomstændigheder. Men søfolk er på mange områder et særlig udsat folkefærd.
    ”Søens folk” udgøres af fiskere, af ansatte på færger og cruisere, af offshorefolk (ansatte i olieindustrien), og af folk ansatte på olietankere og containerskibe. Det er især de to sidstnævnte grupper, vi har fokus på i Caritas Danmark. De udgør ca 1,6 million mennesker i alt i verden. En ud af 800 er kvinde, så det må være ok at tale om sømænd! Over halvdelen af disse søfolk er filippinere.
    Caritas Danmark er gået i gang med dette arbejde i samarbejde med Stella Maris (alias Apostleship of the Sea - Sømandsapostolatet), der er en verdens omspændende, katolsk organisation, der tager vare på søfolks materi elle og åndelige behov. Stella Maris har eksisteret siden 1920, og har tidligere været repræsenteret i Danmark. I dag er de repræsenteret i 334 havne i 59 lande.
    Søfolk er få, de er ofte fra fattige nationer, de lever ret anonymt, de er langt væk fra deres familier i lang tid ad gangen, de lever i små grupper sammen 24 timer i døgnet, syv dage om ugen i otte til ti måneder ad gangen - denne afsondrethed gør det blandt andet ofte vanskeligt for dem at praktisere deres tro.

    Søfolk er usædvanligt udsatte i deres erhverv og har en høj dødelighed. Dels er stormvejr en trussel for dem, dels sejler de ind imellem på mis lig holdte skibe, der udgør farlige arbejdspladser; ind imellem er de retsløse og bliver udnyttet på skibe, der sejler under bekvemmelighedsflag; og der udover udgør pirateri også en reel trussel for dem.
    Følgende anskueliggør at livet ombord er vanskeligt: Når en præst tilkaldes for at holde mindeceremoni for en sømand, der er faldet overbord, er der tre muligheder: Enten var det et uheld, altså en arbejdsulykke; eller et selvmord, eller et mord.
    Da Danmark er verdens femtestørste skibsnation, vil vi i Caritas Danmark gerne sikre, at sømænd, der kommer i land i Skandinavien, bliver mødt med gæstfrihed og hjælpsomhed. I Danmark er vi fortrolige med det, der tidligere hed Den Danske Sømandskirke, nu: Dansk Kirke i Udlandet. Her bliver der taget godt imod danskere, når de "går i land" i udlandet. Men hvem tager godt imod andre landes søfolk, når de lægger til i Danmark?
    "Den katolske Kirke i udlandet" - det er os! Det er vores forpligtelse, at de sømænd, der kommer til Skandinavien, får et lift ind i landet, til rekreation eller til kirkebesøg. Evt. får chancen for at gå i bare tæer i græsset, eller møder landsmænd, de korte timer, de er i land! Det er os, der skal besøge søfolk, når de indlægges på vores lokale sygehus. Og det er Stella Maris, der skal hjælpe søfolk fra hele verden med arbejdsretlige spørgsmål.
    Her et citat fra Pave Frans' tale til Stella Maris' årsmøde i Rom i 2019, som jeg havde den glæde at deltage i: "Som præster og som frivillige i Stella Maris er I blevet betroet den mission at være nærværende og at bringe Guds ord til de søfarendes sammensatte og brogede verden. På jeres daglige skibsbesøg møder I mennesker i meget konkrete situationer, nogle gange harmoniske, andre gange bekymrende og ind imellem i store vanskeligheder.
    Med indlevelse og diskretion giver I de søfarende en mulighed for at lette deres hjerte. Dette er den første og vigtigste hjælp, I yder, til mennesker, der har få andre muligheder.
    Jeres hjælp til søfolk og fiskere er først og fremmest den at lytte til dem og at høre om deres materielle og åndelige behov.
    Må Helligånden på forbøn af Jomfru Maria, Havets Stjerne, forny jeres tjeneste i overens stemmelse med den hjælp, der er behov for i dag."

    I Caritas Danmark arbejder vi på at få etableret et Stella Maris Center i Danmark. Det kræver forbøn, og derudover frivillige, der har mod på og tid og lyst til at lære at gå på skibsbesøg i de største havne i Danmark: Århus, Esbjerg, Ålborg og København.
    Caritas-kollekten d 30. august 2020 gik til Søens Folk, det vides endnu ikke, hvor stor den blev. Men tak for interessen, for enhver forbøn og for ethvert bidrag.

PS: Hvor meget af vores energi- og vareforbrug mon fragtes til os af søens folk? Svaret er at mere end 90 % af vores forbrug kommer til os ad søvejen, så uden søfolk ville ca halvdelen af verden nok dø af kulde – og den anden halvdel af sult!

Stine Riegels Læsøe

Bøn til Vor Frue af Monte Berico

Åh, hellige Jomfru, Guds Mor og min Mor, jeg takker dig for at du har vist dig på Monte Berico og for alle de nådegaver, du har givet dem, der søger tilflugt til dig.
    Det er aldrig nogen, der forgæves har søgt din hjælp.
    Også jeg søger tilflugt til dig og beder dig for Jesu lidelse og død skyld og for dine smerters skyld at hylle mig i din kappe, som er din moderlige kappe, Skænk mig den nåde, jeg beder om, nemlig ... og beskyt mig fra alt ondt, især fra synden, der er  det største onde.
    Kære Maria, lad mig altid nyde godt af din kærlige beskyttelse i livet og endnu mere i døden, at jeg derefter må komme til at se dig i Himlen for at takke og velsigne dig for evigt. Amen

Vor Frue af Monte Berico, bed for os!
  Eftersom vor Frue af Monte Berico bevarede indbyggerne i Vizenca fra pesten, er det flere steder blevet skik at bede denne bøn ni på hinanden følgende dage for at stoppe Coronaens hærgen. 

Original flere steder på nettet, blandt andet it.aleteia.org. 
 Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen

lørdag den 23. maj 2020

Juni 2020 - nummer 2

3 Kære Læsere
4 Vor Frue af  Rosenkransen, La Naval
8 Den ærværdige Léonie Martin
12 Helligånden og levendegøreren
15 Årets valfarter - status
15 Biskoppens 25 års jubilæum
16 Kristi Legems og Blods fest
19 Kan vi lære noget af planterne?
20 Maria i Grundtvigs tanke og digtning
22 Vor Frue af Karmels fest
24 Påkaldelse af de hellige engle
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 Sandt menneske
29 Pavens anliggender
30 Thérèse af Lisieux og epidemien 
31 Bøn: Memorare 

Vor Frue af Karmels fest

Den 16. juli fejrer vi Vor Frue af Karmels fest.
    Festen har sit navn fra bjerget Karmel i Palæstina (det nordlige Israel), et sted med en fantastisk udsigt over Middelhavet. På Karmel boede i følge 2. Kongebog profeten Elias med sine disciple. Der grundlagde han, ifølge traditionen, et kloster for dem, som i bøn og bod skulle forberede ankomsten af en ren jomfru som skulle føde Messias.
    Under korsriddertiden i 1100-tallet var der en præst ved navn Berthold, som fulgte med korsridderne fra Calabrien. Han fandt ruinerne efter Elias-klosteret og bosatte sig der "ved Elias' brønd" sammen med ti ligesindede. Antallet eremitter rundt Mariakapellet, som Berthold byggede på stedet, voksede stadig. I 1209 fik de en ordensregel (formula vitae) af patriark Albert af Jerusalem, og den blev godkendt i 1226 af pave Honorius III (1216-27). Dermed var Karmeliterordenen født, Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
    Muslimernes invasion tvang imidlertid senere karmeliterne til at udvandre til Europa i 1200-tallet. De grundlagde karmeliterklostre på Cypern, på Sicilien, i det sydlige Frankrig og i England. Allerede i 1245 kunne de holde sit første generalkapitel i Aylesford i Kent i England. Den første ordens general blev Den hellige Simon Stock (†1265), som før sin indtræden i ordenen havde levet som eremit og et meget asketisk liv. Ifølge traditionen viste Guds moder sig i et syn for ham den 16. juli 1251. Hun var klædt i karmeliternes dragt og gav ham et brunt skapular som tegn på frelsen og på forbundet med Gud. Efter det syn grundlagde han et broderskab, hvor medlemmerne bar karmeliternes skapular.
    Han ledede ordenen med visdom, ændrede den til en tiggerorden (godkendt af pave Innocent IV i 1247) og bidrog til, at ordenen hurtigt spredtes ud over hele Europa. Her blev den til en af de store ordener i senmiddelalderen, stadig under beskyttelse af Vor Frue af Bjerget Karmel. Under indflydelse af Den hellige Teresa af Avila og Den hellige Johannes af Korset blev ordenen senere opdelt i to grene – de skoede og de lidt strengere uskoede karmeliter, hvoraf de to helgener tilhørte den sidste.
    Den årlige fest for Vor Frue af Karmelbjerget blev godkendt af pave Sixtus V (1585-90) og blev tildelt datoen 16. juli af pave Benedikt XIII (1724-30). Festdagen er lagt den dato, hvor Den hellige Simon Stock fik skapularet af Jomfru Maria. Derfor hedder festen også "skapularfesten".
    Skapular (lat: scapula = skulder) er et langt skulderstykke som bæres som en del af ordensdragten hos karmeliterne og i andre ordener. Det var oprindeligt et forklæde, som man brugte, når man arbejdede. Efterhånden blev det også et symbol på "Herrens åg", som ordensfolk tog på sig. Lægfolk kan få et skapular, som består af to stykker stof, som er sat på et bånd, der trækkes over hovedet, således at det ene stykke stof hænger på brystet og det andet på ryggen.
    Som katolik er det muligt at blive medlem af Karmels Skapularfællesskab ved at henvende sig til Sankt Josefs Karmel i Hillerød.
    På deres hjemmeside kan man læse, at skapularet er en del af Karmels dragt og et tegn på, at man står under Marias beskyttelse og stræber efter at ligne hende.

Det er et tegn på:
- at man vil efterfølge Jesus lige som Maria, hun som var hans mest fuldkomne discipel.
- at man er åben for Guds vilje, lytter opmærksomt til hans ord i Bibelen, ofte tager imod sakramenterne, lever et liv i bøn og i Guds nærvær, i solidaritet med vore medmennesker.
- at man er ført ind i Karmels familie og har fællesskab med Karmels helgener, som man betragter som brødre og søstre, og hvis forbillede man forsøger at følge.
- at man tror og håber på at møde Gud i evigheden, ved hjælp af Jomfru Marias forbøn og beskyttelse.
- at man især ihukommer den 16. juli, Skapularfesten, hvor karmeliterordenen fejrer sin største højtid til Vor Frue af Bjerget Karmels ære.

Skapularet lægges kun på én gang af en karmeliterpater eller en af ham delegeret præst. Bliver skapularet slidt eller taber man det, erstattes det blot med et nyt.
    Skapularet af stof kan erstattes af en skapularmedaljon, som på den ene side har et billede af den salige Jomfru Maria og på den anden side et billede af Jesu Hjerte. Medaljonen skal velsignes af en præst.Skrevet af Anne Balleby

Kilde: Hjemmeside Katolsk Kirke, Norge 
og hjemmeside for Sankt Josefs Karmel

Påkaldelse af de hellige engle

     Almægtige, evige treenige Gud, inden vi påkalder dine tjenere, de hellige engle og kalder på hjælp fra dem, falder vi på knæ og tilbeder dig, Fader, Søn og Helligånd. Vær æret og priset i al evighed, og må alle engle og mennesker, som du skabte, tilbede, prise og tjene dig, hellige, mægtige og udødelige Gud!
     Også du, Maria, Englenes Dronning, modtag nådigt de ydmyge bønner, vi henvender os med til dine tjenere. Vi beder dig indtrængende, formidler af nåde og magtfulde forbeder, om at bringe disse vore bønner frem for den Højestes trone, for at vi må finde nåde, frelse og hjælp! Amen.
      I store, hellige engle, I er blevet givet os af Gud, til vor beskyttelse og hjælp!

Vi bønfalder jer i den Treenige Guds navn,                                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Herre, Jesu Kristi dyrebare blod,          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Jesu almægtige navn,                                                il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi sår,                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi lidelser,                 il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds hellige ord,                                                   il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Jesu Kristi Hjerte,                                         il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds kærlighed til os, de små,                       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds trofasthed mod os, de små,                  il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds barmhjertighed mod os, de små,       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Guds moders og vor moders navn,      il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Himlens og jordens dronnings navn, il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, jeres dronnings og Frues navn,             il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres egen salighed,                                               il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres troskab,                                                           il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres kamp for Guds Kongerige,                    il os til hjælp!

Vi bønfalder jer:        Dæk os med jeres skjold!
Vi bønfalder jer:        Beskyt os med jeres sværd!
Vi bønfalder jer:        Oplys os med jeres lys!
Vi bønfalder jer:        Frels os under Marias dyrebare kappe!
Vi bønfalder jer:        Skjul os i Marias hjerte!
Vi bønfalder jer:        Anbring os i Marias hænder!
Vi bønfalder jer:        Vis os vejen til livets port, vor Herres åbne Hjerte!
Vi bønfalder jer:        Led os sikkert til den Himmelske Faders hus!

Alle I ni kor af velsignede ånder,                                                    il os til hjælp!
I, livets engle,                                                                                             il os til hjælp!
I, engle for kraften i Guds ord,                                                         il os til hjælp!
I, kærlighedens engle,                                                                           il os til hjælp!
I, vore særlige ledsagere, som er blevet givet os af Gud,    il os til hjælp!

    Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges dyrebare Blod råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre                                                           Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges Hjerte råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre.                                                                                       Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Marias uplettede hjerte, jeres rene Dronnings hjerte, råber til jer, fra vores, de smås, indre.                                                Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!   

        Hellige Ærkeengel Michael!
De himmelskes hærskarers fyrste, overvinder af helvedets drage, du modtog fra Gud styrken og magten til at ødelægge de mørke magters stolthed gennem ydmyghed. Vi bønfalder dig om at hjælpe os til at have sand ydmyghed i hjertet, til altid at udføre Guds vilje med urokkelig troskab, og til sjælsstyrke under lidelser og prøvelser. Hjælp os til at stå foran Guds dommersæde!

        Hellige Ærkeengel Rafael!
Den Guddommelige kærligheds pil og medicin, vi bønfalder dig, sår vore hjerter med Guds bræn den de kærlighed og lad aldrig det sår heles, sådan at vi – også i det daglige liv – altid bliver på kærlig hedens vej og overvinder alt gennem kærlighed.

        Hellige Ærkeengel Gabriel!
Inkarnationens engel, Guds trofaste budbringer, åbn vore ører for selv den blideste advarsel og det blideste kald fra Vor Herres kærlige hjerte. Vi bønfalder dig, stå altid foran os, så vi kan forstå Guds ord rigtigt, følge det og adlyde og udføre det, som Gud kræver af os. Hjælp os til årvågenhed og parathed, sådan at Herren, når Han kommer, ikke finder os sovende.

Hjælp os store, hellige brødre, medtjenere foran Gud.
    Beskyt os mod os selv, mod vor fejhed og lunkenhed, mod vor selvoptagethed og havesyge, mod vor misundelse og mistillid, mod vor begærlighed efter tilfredsstillelse, magelighed og anerkendelse. Fri os fra syndens bånd og bundethed til verdslige ting. Fjern fra vore øjne det bind, vi selv har anbragt over dem, så vi ikke behøver at se den lidelse, der er omkring os, men selvtilfredse kan tænke på og have medlidenhed med os selv. Anbring en spore af hvileløs længsel efter Gud i vore hjerter, så vi ikke holder op med at søge efter Gud med længsel, anger og kærlighed! Søg i os Hans dyrebare blod, som blev udgydt for vor skyld. Søg i jeres Dronnings tårer, som blev grædt for vor skyld. Søg i os det stakkels, falmede, ødelagte billede af Gud, som Gud engang dannede os efter i kærlighed.    Hjælp os til at kende og tilbede Gud, at elske og tjene Ham! Hjælp os i kampen mod de mørke magter, som hele tiden jager os fra deres skjul og prøver at tyrannisere os! Hjælp os, at ingen går fortabt, men at vi en dag, jublende, må blive forenede i evig glæde!
Amen!

På alle novenens ni dage beder vi disse bønner om morgenen og kalder i dagens løb ofte på englene.
Hellige ærkeengel Michael: Stå os bi med dine engle,                                        hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Rafael: Stå os bi med dine engle,                                           hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Gabriel: Stå os bi med dine engle,                                         hjælp os og bed for os!

COPYRIGHT: Confraternity of the Guardian Angels, Innsbruck, Austria
Imprimi potest: Diocese Leria-Fatima, Portugal 1989

mandag den 18. maj 2020

Sankt Johannes Paul II 100 år


  💛  💚  💙  ❤️  Tillykke på dagen - STO LAT - Happy Birthday - Buon compleanno ❤️  💙  💚  💛


torsdag den 7. maj 2020

Biskoppens 25 års jublilæum

Biskop Czeslaw på Åsebakken 2016
I dag, den 7. maj, har vor biskop 25 års jubilæum som biskop. På grund af de nuværende restriktioner kan kirken ikke holde en fest for ham. Men alle kan bede for ham. I bønnebogen “Ved Guds hånd” kan man finde nedenstående bøn:

“Gud, du er de troendes hyrde i al evighed og styrer din Kirke på mangfoldige måder med kærlighedens magt. Giv, at din tjener Czeslaw Kozon, som du har sat i spidsen for dit folk, på Kristi vegne må være en hyrde for sin hjord, trofast undervise i troen, forestå den hellige gudstjeneste og lede ved at tjene. Ved Kristus, vor Herre. Amen”fredag den 1. maj 2020

Rosenkransbøn hjemme og på nettet

Maj er Marias og rosenkransens måned

Sub Tuum Præsidium - Til din beskyttelse er en af de bønner, pave Frans har foreslået os at bede i maj måned sammen med rosenkransen.
Ave Maria opfordrer som altid alle til at bede mindst et led af rosenkransen hver dag.
Til din beskyttelse tager vi
vor tilflugt,
hellige Gudsmoder!
Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud fra alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.
Amen.
   P. Benny i Esbjerg beder hver aften klokken 18 en rosenkrans i kirken i Esbjerg og opfordrer os alle til at tilslutte os. Vi kan følge med på nettet her: Rosenkransbøn
  Og på samme tid sidder p. Mariano foran sakramentet i en af de 4 kirker i Sankt Josefs sogn og beder et af rosenkransens 4 mysterier.

   Lad os i disse urolige tider hvor mange af vore medmennesker er bekymrede på grund af corona-virussen, bede Gud om at Han på forbøn af Vor Frue af Lourdes må give os fornyet tillid, håb og fred i vore hjerter.
     Maria,  i denne tid hvor mange mennesker frygter for deres liv, beder vi til dig og lægger vort liv i dine hænder. Du er Guds smil, du genspejler Kristi lys, er Helligåndens bolig, og udvalgte Bernadette i hendes ydmyghed. Du er mogenstjernen, døren til Himlen og den første af de opstandne. Vi beder dig: Hjælp de syge og dem der plejer dem. Tag imod de døde og trøst deres familier.


- - - - - - - - - -

Den nordiske bispekonferences bøn i corona-epidemien.

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Amen.

Hellige Maria, de syges helse, bed for os
Hellige Josef, bed for os.
Hellige Ansgar, bed for os.
Hellige Birgitta, bed for os.
Hellige Henrik, bed for os.
Hellige Olav, bed for os.
Hellige Thorlak, bed for os.
Alle de nordiske helgener, bed for os.
Alle Guds engle og helgener, bed for os.

onsdag den 18. marts 2020

Opfordring til rosenkransnovene

Fra mange sider opfordres vi til at bruge mere tid til bøn i fastetiden. Nu er corona-epidemien så kommet til og vi opfordres endnu stærkere til bøn for os selv, de syge og hele verden.
   P. Benny i Esbjerg beder hver aften klokken 18 en rosenkrans i kirken i Esbjerg og opfordrer os alle til at tilslutte os.
  Og på samme tid sidder p. Mariano foran sakramentet i en af de 4 kirker i Sankt Josefs sogn og beder et af rosenkransens 4 mysterier.

Rosenkransnovener
På nettet  kan man fra den 17. til den 25. som er festen for Marias uplettede undfangelse, hver dag klokken 15 følge og bede med i en rosenkrans fra grotten - Link.

Link
   Lad os i disse urolige tider hvor mange af vore medmennesker er bekymrede på grund af corona-virussen, bede Gud om at Han på forbøn af Vor Frue af Lourdes må give os fornyet tillid, håb og fred i vore hjerter.
     Maria,  i denne tid hvor mange mennesker frygter for deres liv, beder vi til dig og lægger vort liv i dine hænder. Du er Guds smil, du genspejler Kristi lys, er Helligåndens bolig, og udvalgte Bernadette i hendes ydmyghed. Du er mogenstjernen, døren til Himlen og den første af de opstandne. Vi beder dig: Hjælp de syge og dem der plejer dem. Tag imod de døde og trøst deres familier.


Også fra Medjugorje lyder opfordringen til denne novenebøn. Ydermere offentliggøres derfra hver dag en kort meditation for at støtte os.
  Jeg vil forsøge at få den oversat så hurtigt som muligt hver dag og lægge den her:  Rosenkransnovene og på Facebook.- - - - - - - - - -

Den nordiske bispekonferences bøn i corona-epidemien.

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Amen.

Hellige Maria, de syges helse, bed for os
Hellige Josef, bed for os.
Hellige Ansgar, bed for os.
Hellige Birgitta, bed for os.
Hellige Henrik, bed for os.
Hellige Olav, bed for os.
Hellige Thorlak, bed for os.
Alle de nordiske helgener, bed for os.
Alle Guds engle og helgener, bed for os.

mandag den 24. februar 2020

Marts 2020 - nummer 1

 5 Kære Læsere
 6 Vor Frue af det gode Helbred 
 9 Den hellige Hallvard 
11 Valfart til vor Frue af Pompei
16 Den salige Niels Steensens grav
18 Hvordan skal man tage imd kommunionen 
20 Den Nordiske Valfart til Lourdes 2020 
21 Bed for os syndere
24 Sankt Josef - arbejderen
26 Bøn: Din fortabte søn
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 Thérèse as Lisieux' brev til en misionær 
29 Pavens intentioner
30 Årets valfarter
30 Afdøde
30 Messe for læserne
31 En salme om troens tillid

tirsdag den 28. januar 2020

Vor Frue af det gode Helbred

Vor Frue af det gode Helbred
i Vailangkanni
Foto Wikimedia Commons.
Susanne Viby

I den indiske by Vailankanni har Jomfru Maria vist sig tre gange med flere års mellemrum fra 1580-1620. Det har betydet at byen i dag er det mest kendte og besøgte valfartssted i Indien.
    I 1580 var Vailankanni en lille fiskerby. Englænderne kaldte byen Vailankanni, mens inderne sagde Velangkanni. Mens mændene fiskede, passede kvinderne og børnene dyrene og markerne. Mange vandrede på hovedvejen til og fra byen og havde brug for et hvilested, når det var varmt og solen stod højt. Ved vejsiden var der en brønd i skyggen af et stort banyantræ. Det var de rejsendes favoritsted.

Den første åbenbaring
Under dette træ havde en ung, fattig dreng sat sig en dag. Han var på vej til en mand, et godt stykke derfra, for at sælge kærnemælk for sin mor. Kærnemælk var og er en yndet drik i varmere lande på grund af dens større holdbarhed, fremfor frisk mælk.
    Som drengen sad der, blev han pludselig omgivet af et strålende lys. En smuk kvinde med et barn på armen kom til syne. Hun bad om lidt mælk til sit barn og uden tøven rakte drengen hende krukken. Hun madede sit barn, takkede ham og rakte krukken tilbage. Derpå forsvandt hun og drengen opdagede, at krukken var tom. Drengen gik videre, noget bekymret over, at manden nu ville blive vred. På trods af sin frygt, valgte drengen at fortælle sandheden til manden, som virkelig blev vred. Men da de løftede låget på krukken, var den så fuld af mælk, at den flød over. De vidste begge, at der måtte være sket et mirakel og manden var overbevist om, at drengen havde mødt et guddommeligt væsen.
Vor Frues brønd
     Manden bad drengen om at vise ham stedet, hvor det var sket. Da de kom til ræet faldt de begge på knæ og bad. Kvinden viste sig igen og sagde, at hun var Maria, Moder til Jesus.
    Hændelsen blev snart kendt i hele byen og de katolikker, der boede der, var ekstatiske og gav brønden et nyt navn, Matha Kulam, som betyder Moders Brønd. Utallige kom for at drikke vandet og mange mirakler skete. Senere blev der bygget en mindre bygning over brønden, kaldet Vor Frues Brønd.

Anden åbenbaring
Den anden åbenbaring skete en del år efter, næsten det samme sted. En ung dreng, der var lam, skulle sælge kærnemælk for sin fattige mor. Hver dag hjalp hun ham til rette i skyggen af et banyantræ, så han kunne sidde dér og sælge mælk til forbipasserende. En dag, da han sad og ventede på kunder, blev han pludselig omgivet af et strålende lys. En smuk kvinde kom til syne i lyset, bærende på et barn. Hun bad om lidt mælk til sit barn. Uden tøven hældte drengen en kop mælk op til hende, som hun gav sit barn. Så spurgte kvinden den lamme dreng, om han ville levere en besked for hende til en bestemt katolsk herre, der boede ved byen Nagapattinam, ca.10 km væk. Drengen svarede, at han meget gerne ville, men ikke kunne, fordi han var lam. Kvinden smilede og bad ham om at rejse sig op.
    Drengen blev meget overrasket over at opdage, at han for første gang i sit liv var i stand til at stå, gå, løbe og hoppe. Igen bad hun ham om at kontakte den katolske herre, for at bede ham om at bygge et kapel i Vailankanni til hendes ære. Drengen løb afsted, og alle i byen, der så ham, var meget overraskede. Han var så begejstret, at han løb hele vejen til Nagapattinam. Da han kom til byen, fandt han den katolske herre, som slet ikke var overrasket. Han havde selv haft et syn, hvor Jomfru Maria havde bedt ham om det samme. Herren bad drengen om at føre ham hen til det sted, hvor Jomfru Maria havde vist sig, og på dette sted opbyggede han kapellet. På alteret blev sat en smuk statuette, som man kaldte Vor Frue af det gode Helbred.

Tredje åbenbaring
Omkring 1620 sejlede en portugisisk købmand med sit skib fra Kina til Sri Lanka og da skibet kom til Den bengalske Bugt, blev det fanget i et stormvejr. Da alt håb var ude for søfolkene, begyndte de at bede til Jomfru Maria. De lovede hende, at hvis hun ville redde deres liv, ville de opføre et kapel til hendes ære, det første sted, de kom i land.
    Stormvejret lagde sig straks efter, skyerne spredte sig og de fik snart øje på land. Deres skib kom i sikkerhed ved Vailankannis kyst. Dette skete d 8. september på Jomfru Marias fødselsdag. De portugisiske søfolk holdt deres løfte og da de erfarede, at der i forvejen var det lille kapel til Jomfru Marias ære på stedet, besluttede de at ombygge det til en stor kirke af sten. Ved deres næste besøg lod de alteret dekorere med malede porcelænsklinker, der illustrerede bibelske temaer. Disse klinker findes endnu rundt om den mirakuløse statue.
Vor Frue af det gode Helbred. Man kan se de hollandske kakler rundt om nichen.
Østens Lourdes
Igennem 400 år har det været det mest besøgte pilgrimssted i Indien. I 1962 fik kirken status som basilika af Pave Johannes XXlll og han kaldte stedet for Østens Lourdes. Hvert år besøges basilikaen af 8 millioner mennesker.
    Vor Frue af det gode Helbred fejres hvert år ved en stor festival fra d.29. august til d. 8. september. I festugen besøger op mod en halv million mennesker kirken dagligt. Folk kommer fra hele Indien. Nogle går hundredvis af kilometer til fods for at vise deres hengivenhed og bringe deres ofre til Jomfru Maria. Her kommer både hinduer, ægyptere, muslimer og et mindre antal kristne, som praktiserer deres tro på tværs af religioner. Utallige mirakuløse helbredelser er sket dér igennem tiderne.

Kilde : Velangkanni.com
www.divinemysteries.info, Our Lady of Good Health, Vailankanni, India.