onsdag den 18. november 2020

Bøn til Treenigheden

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.                                                                   (Matt 16,18)

     Velsignede, hellige Treenighed! Opfyld med Din velsignelse Dine sønner og døtre, som du kaldte for at forkynde storheden i Din kærlighed, Din barmhjertige godhed og Din skønhed.

     Hellige Fader, helliggør Dine sønner og døtre, som har viet sig til Dig til Dit navns ære. Kom dem til hjælp med Din styrke, så at de kan vidne om, at Du er altings begyndelse og den eneste kilde til kærlighed og frihed. Vi takker Dig for det indviede livs gave, for dem, der søger Dig i tro og som gennem deres universelle mission opfordrer alle til at komme til Dig.

     Jesus, Frelser, menneskevordne Ord! Du betroede Din vej til dem, Du kaldte. Fortsæt med at kalde mennesker, der over for vor tids mennesker vil vidne om din barmhjertighed, forkynde din genkomst og være levende tegn på velsignelsen ved den kommende opstandelse. Lad ingen prøvelse fjerne dem fra Din kærlighed!

     Helligånd, kærlighed udøst i vore hjerter! Du skænker nåde og inspiration til vort sind. Du er livets evige kilde, og Du bringer Kristi mission til sin fuldendelse gennem forskellige nådegaver! Vi beder Dig for alle viede personer. Fyld deres hjerte med dyb forsikring om, at de er udvalgt til at elske, tilbede og tjene. Lad dem opleve dit venskab, fyld dem med Din glæde og trøst, hjælp dem med at overvinde deres vanskeligheder og rejse sig, når de falder.  Gør dem til en afspejling af Guds skønhed. Giv dem modet til at tage vores tids udfordringer op og nåde til at vise alle mennesker vor Frelser Jesu Kristi godhed og menneskelighed.

     Amen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar