torsdag den 1. september 2011

September 2011 - nummer 3

4 Kære Læsere
5 Alle helgen
9 En hellig eneboers død
10 Hyrden
11 Hildegard af Bingen
13 Martin af Tours
16 Vor Frue af Walsingham (billede)
18 Sankt Antonius' kustode
20 En martyrs testamente
22 I Guds hænder
23 Forlaget Ave Maria
26 Om nytten ved den indre og den ydre villighed
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 At bære kors for andre
29 Pavens anliggender
31 Gammel bøn til Vor Frue af Walsingham