mandag den 21. februar 2022

Ingeborg Lowsen og p. August Ziggelaar in memoriam.

Den 13. februar 2022 fejrede pater August Ziggelaar S.J. sin himmelske fødselsdag.
    P. Ziggelaar var ansvarshavende for tidsskriftet Ave Maria i mere end et årti. Vi holdt redaktionsmøder i samtalerummet i Jesu Hjerte Kirke. P. Ziggelaar havde dækket op og fuldendt borddækningen med en Maria-statue for enden af bordet. Ingen møder uden Maria og ingen møder uden at starte med at bede en rosenkrans. Ofte overraskede p. Ziggelaar os med at åbne en god flaske vin. Kun ikke i fasten. Derfor blev kaffebordet efterhånden udvidet med ost og laks.
    P. Ziggelaar var en nidkær redaktør og gav os en klar teologisk retning. Vi måtte som udgangspunkt kun skrive om anerkendte åbenbaringer. Den helgen vi skrev om skulle have festdag i den periode, som bladet dækkede. Hans måde at rette vore tekster på, bruger vi stadig og vi kalder det stadig for Ziggerismer. Når han havde læst den halvårlige messe for læserne, sendte han et postkort med en hilsen.
    På foranledning af p. Ziggelaar blev bogen Bakhita udgivet. I den forbindelse gav han en donation, som gjorde det muligt at grundlægge Forlaget Ave Maria.
    Vi mindes p. Ziggelaar for hans stille humor og fredsstiftende nærvær.

Den 19. februar fejrede Ingeborg Lowsen sin himmelske fødselsdag.
     Ingeborg Lowsen er Ave Marias medgrumndlægger og mangeårige redaktør. Vi giver ordet til hende selv (Ave Maria 2 2017 i anledning af hendes 90årsdag):
"For mit vedkommende begyndte det med en valfart til Lourdes i 1949. Sammen med min søster havde jeg tilmeldt mig en af de montfortanske Lourdes-valfarter, som pater Joseph Mesters fra Holbæk arrangerede. P. Mesters, som var Montfortaner, og en medbroder i Belgien, arrangerede hvert år en række valfarter til Lourdes. Rejserne foregik med særtog fra Belgien, som for det meste kunne medtage omkring 1000 pilgrimme. Vi danske, norske og svenske pilgrimme sluttede os til særtoget i Belgien. I pilgrimstoget fik vi anvist nogle kupeer, og undervejs blev der sunget og bedt rosenkrans.
    På vejen til Lourdes blev der gjort ophold i Lisieux, hvor vi besøgte den hl. Thereses kloster. Næste besøg var St. Laurent-sur-Sèvres, den hl. Montforts fødeby. Når alle de mange pilgrimme bedende gik gennem gaderne, ringede byens klokker for at byde os velkomne.
    I Lourdes deltog vi i alle ceremonier med vores egen præst. Der var daglige messer på dansk.
    P. Mesters prædikede meget inspirerende om Jomfru Maria. For mig og mange andre kom disse prædikener til at betyde meget. Jeg tror faktisk, at der var noget jeg manglede, som nu kom til mig som en stor glæde.
    Det var ikke mig alene, der følte sådan, og vi ønskede at kunne læse mere efter vores hjemkomst. Det blev årsagen til at p. Mesters besluttede at sende et pilgrimsblad til deltagerne efter hjemkomsten. Det blev et duplikeret lille månedsblad.
    Jeg var på det tidspunkt 23 år, og var meget interesseret i et kald til at udgive et større blad. Jeg flyttede til Holbæk, og da p. Mesters i 1951 havde fået et lille trykkeri fra en anden præst, blev jeg og et par andre oplært i at arbejde med bly, som man tidligere brugte til avistrykning.
    I præstegården i Holbæk blev der fundet plads til sættekasser og en lille bitte trykkemaskine.
    Sekretariatet flyttede til Kalundborg, hvor der var god plads til det hele. Men efter p. Mesters død var det svært at holde bladet vedlige.
    Det var en stor glæde for mig at opleve, at der var flere andre, der meldte sig som frivillige til at fortsætte udgivelsen.
    Det var som om Jesus og Maria ønskede, at vi skulle blive ved!
    90 år er en helt pæn alder, og jeg beder for jer og jeres apostolat.
    Jeg ser tilbage på et smukt liv i Jesu og Marias tjeneste."

Herre, giv dem den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem.
De hvile i fred. Amen
.