søndag den 14. oktober 2012

Hymne til Troens årCREDO DOMINE - Hymne til Troens år.

Se, vi vandrer fulde af forventning
og med længsel gennem natten.
Du der møder os i adventstidens mørke,
vær for alle vor Herres Søn, vor Frelser!
Credo Domine, credo!
Med de helgener der følger os på vejen
vi beder til dig vor Herre:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo Domine! Adauge nobis fidem! *

Se, vi vandrer vildfarne og svage
uden brødet som du bryder,
Du der nærer os med juletidens lysskær,
vær for alle her håbets morgenstjerne.
Credo Domine, credo!
Med Maria, den første af de kristne,
vi bønfalder dig, vor Herre:
Adauge …

Se, vi vandrer, lidende og trætte
fuld af åbne sår der bløder.
Du der læger den der søger dig i ørknen,
vær for alle her Herrens hånd der heler.
Credo Domine, credo!
Med de fattige der venter dig ved porten,
vi beder dig, åh vor Herre:
Adauge …

Se vi vandrer tyngede af korset,
og vi følger i dit spor
Du som opstod i påskens morgenrøde
vær for alle den Gud der lever evigt.
Credo Domine, credo!
Med de ydmyge der længes efter Himlen,
vi råber til dig vor Herre:
Adauge …

Se vi vandrer, lyttende til kaldet
som vi møder nyt hver pinse.
Du der skaber verden ny og sender Ånden,
vær for alle det ord der skaber fremtid.
Credo Domine, credo!
Med din Kirke der forkynder glædens budskab,
vi beder til dig, vor Herre:
Adauge, 

Se vi vandrer hver dag som du giver
og vi vandrer her som brødre.
Du der leder os på alle verdens veje,
vær for alle det håb der leder sikkert
Credo Domine, credo!
Hele verden hvor Du er midt iblandt os,
den råber nu til dig Herre:
Adauge, …

__________________________________________
*Forøg, forøg vor tro! Herre, vi tror! Forøg vor tro