lørdag den 26. december 2009

Jomfru Marias budskaber 2009

25 januar
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at bede. Måtte bønnen for jer blive som et frø I lægger i min sjæl, og som jeg bærer frem for Jesus til jeres sjæls frelse. Mine kære børn, jeg ønsker at enhver af jer forelsker sig i det evige liv som er jeres fremtid, og at alle jordiske ting vil hjælpe jer til at nærme jer Gud-skaber. Jer er blevet hos jer så længe, fordi I går den gale vej. I kan kun åbne jeres øjne ved min hjælp, kære børn. Der er mange der, når de lever efter mine budskaber, forstår at de er på vej fra hellighed til evighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. februar
"Kære børn! I denne tid med forsagelse, bøn og bod opfordrer jeg jer på ny: Gå og bekend jeres synder så at nåden kan åbne jeres hjerte, og lad nåden forandre jer. Omvend jer, mine kære børn, stil jer til rådighed for Guds plan med enhver af jer. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. marts
"Kære børn! I denne forårstid hvor alt vågner af vintersøvnen, skal også I vække jeres sjæl med bøn, så den bliver rede til at tage imod den opstandne Jesus' lys. Han ønsker, mine kære børn, at bringe jer nærmere Hans hjerte. Jeg beder for jer, og går i forbøn for enhver af jer hos den Al mægtige, for at I oprigtigt må omvende jer. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25 april
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at bede for freden og vidne om den i jeres familier, så at freden bliver den største skat på denne jord uden fred. Jeg er jeres Fredens Dronning og jeres mor. Jeg vil lede jer ad vejen til den fred der kun kommer fra Gud. Derfor bed, bed, bed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"


25. maj
"Kære børn! I denne tid opfordrer jeg jer alle til at bede for at Helligånden må komme til ethvert døbt menneske, og for at Helligånden må forny jer og lede jer alle til at vidne om troen. Jer og alle dem, der er fjernt fra gud og Hans kærlighed. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos den Højeste.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juni
Kære børn! Glæd jer med mig, omvend jer i glæde og tak Gud for den gave min tilstedeværelse blandt jer er. Bed om at Gud i jeres hjerter må være centrum i jeres liv og vidne med jeres liv, kære børn, så at enhver må føle Guds kærlighed. Vær mine udstrakte hænder mod enhver, så de må drages tættere på kærlighedens Gud. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juli
"Kære børn! Måtte dette være en bønnens tid for jer.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. august
"kære børn! I dag kalder jeg jer på ny til omvendelse. Kære børn, I er ikke hellige nok og I udstråler ikke hellighed til andre. Derfor bed, bed, bed og arbejd på jeres personlige omvendelse, så I kan være tegn på Guds kærlighed for andre. Jeg er med jer og leder jer på vejen mod evigheden, som ethvert hjerte må længes efter.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. september
"Kære børn! arbejd med glæde og udholdenhed på jeres omvendelse. Bring alle jeres glæder og lidelser frem for mit ubesmittede hjerte, så at jeg kan bringe jer alle til min elskede Søn og I kan finde glæde i Hans hjerte. Jeg er hos jer for at undervise jer og føre jer til evigheden. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. oktober
"Kære børn!  Også i dag bringer jeg jer min velsignelse, og jeg velsigner jer alle og opfordrer jer til fortsat at vokse på den vej som Gud har påbegyndt til jeres frelse. I skal bede, faste og vidne om jeres tro med glæde, mine kære børn, og måtte jeres hjerter altid være fyldt med bøn.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. november
"Kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at forny bønnen i jeres familier. Forbered jer med glæde på Jesu komme. Mine kære børn, jeres hjerter bør være rene og imødekommende, så at kærligheden og varmen fra jer kan flyde ind i ethvert hjerte, der er fjernt fra Hans kærlighed. Mine kære børn, I skal være mine udstrakte hænder, hænder fulde af kærlighed til alle dem, der ikke længere har nogen tro eller noget håb. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. december
"Kære børn! På denne glædens dag bringer jeg jer alle frem for min søn, fredens Konge, så at Han kan give jer sin fred og sin velsignelse. Mine kære børn, del af kærlighd denne fred og velsignelse med andre. Tak, fordi I tager imod mine ord!"