fredag den 25. marts 2022

Indvielse til Marias rene hjerte

På Maria Bebudelsesdag, fredag den 25. marts, indviede paven Rusland og Ukraine til Marias rene hjerte. Det skete i Peterskirken efter en bodsandagt.

Den smukke, men lange bøn kan læses her:

Indvielsesbøn til Marias rene hjerte

Kære Maria, Guds moder og vor moder, i denne trængslernes stund kommer vi til dig. Du er mor, du elsker os og kender os. Intet af det der er i vort hjerte, er skjult for dig. Barmhjertighedens Moder, så mange gange har vi erfaret din omsorgsfulde ømhed og dit nærvær som skænker fred, for du leder os altid til Jesus, fredens fyrste.

M;en vi er faret vild på vejen mod fred. Vi har glemt den lektion de forgangne århundreders tragedier og den millioner af faldne i verdenskrigene har lært os. Vi har ikke lagt vægt på vores forpligtelser som et folkenes fællesskab, og vi har svigtet folkeslagenes drømme om fred og de unges håb. Vi er blevet syge av gerrighed,vi har lukket os inde i vore nationale interesser, vi har ladet os stivne i  ligegyldighed og paralysere af egoisme. Vi har foretrukket at ignorere Gud for at udleve vore løgne, nære aggressiviteten, undertrykke livet og samle våben. Vi har glemt at vi er vor næstes vogter og vores fælles boligs vogter. Med vores krige har vi hærget Jordens have, med vore synder har vi såret Faderens hjerte der ønsker at vi er brødre og søstre. Vi er blevet ligeglade med alt og alle, undtagen os selv. Og med rædsel siger vi nu: Tilgiv os, Herre!

I syndens elendighed, i vor udmattelse og svaghed, i mysteriet om ondskabens og krigens uretfærdighed,er det dig, Moder, der husker os på at Gud ikke forlader os, men fortsat betragter os med kærlighed, fortsat ønsker at tilgive os og genrejse os. Det er Ham der har givet dig til os, og det er Ham der har oprettet et tilflugtssted for Kirken og for menneskeheden i dit rene hjerte. Du er hos os af guddommelig godhed og endog i der skrækkeligste episoder i historien har du ledt os med ømhed.

Derfor kommer vi til dig, vi banker på dit hjertes døre; vi, dine kære børn som du aldrig nogen sinde bliver træt af at besøge og opfordre til omvendelse. Kom os til hjælp og trøst os i denne mørke stund. Sig igen til enhver af os: "Er jeg måske ikke her? Mig, jeres mor?" Du kan løse de sammenfiltrede strenge i vort hjertes og vor tids knuder. Vi sætter på ny vor lid til dig. Vi er sikre på at du især i prøvelsens stund ikke lader hånt om vore bønner men kommer os til hjælp. 

Sådan gjorde du i Kana i Galilæa, da du fremskyndede den stund, hvor Jesus skulle gribe ind og banede vejen for Hans første tegn. Da festlighederne var blevet til tristhed, sagde du til Ham: "De har ikke mere vin!" (Joh 2,3). Sig det til Gud igen, kære Moder, for vi er løbet tør for håbets vin, vores gælde er løbet bort, vores broderkærlighed er blevet udvandet. Vi har mistet menneskeligheden, vi har ødslet freden bort. Vi er blevet i stand til enhver voldelig og destruktiv  handling. Vi har trængende brug for din moderlige indgriben.

Derfor, kære Moder, hør vor bøn:
Du, havets stjerne, lad os ikke lide skibbrud i krigens uvejr.
Du, den nye pagts ark, vær inspiration  for planer og veje til forsoning.
Du, "Himlens jord", bring atter Guds fred til jorden.
Udsluk hadet, stil hævntørsten og lær os at tilgive.
Befri os fra krig, bevar verden fra den atomare trussel.
Rosenkransens Dronning, gengiv os trangen til at bede og at elske.
Du, den menneskelige families Dronning, vis alle folkeslag vejen til broderskab.
Fredens Dronning, skænk fred til verden.


Dit råb, kære Moder, rører vore forhærdede hjerter, Måtte de tårer, du har udgydt for os, få denne dal, som vores had har udtørret, til at blomstre igen. Og selvom våbenstøjen ikke tier, måtte din bøn få os til at længes efter fred. Måtte dine moderlige hænder kærtegne dem, der lider og flygter fra bomberegnen. Måtte din moderlige omfavnelse trøste dem, der er tvunget til at forlade deres hjem og deres land. Måtte dit sørgende hjerte bevæge os til medfølelse og tilskynde os til at åbne døre og tage os af den sårede og afviste menneskehed.

Hellige Guds Moder, da du stod under korset, så Jesus disciplen stå ved siden af dig og sagde: "dér er din søn" (Joh 19,26); sådan betroede Han enhver af os i din varetægt. Så talte Han til disciplen, til enhver af os, og sagde: "Dér er din mor" (v 27).  Kære Moder, nu ønsker vi at tage imod dig i vort liv og vor historie. Nu står menneskeheden, udmattet og fortvivlet, under korset sammen med dig. Og den har brug for at betro sig til dig, for at indvie sig til Kristus gennem dig. Det ukrainske folk og det russiske folk, som ærer dig med kærlighed, vender sig til dig, mens dit hjerte banker for dem og for alle de folk, der er splittede af krig, sult, uretfærdighed og elendighed.

Derfor, Guds og vores Moder, betror og indvier vi højtideligt os selv, Kirken og hele menneskeheden, især Rusland og Ukraine, til dit rene hjerte. Tag imod denne vores handling, som vi udfører med tillid og kærlighed; lad krigen stoppe og skænk verden fred. Det "ja" der udgik fra dit hjerte, åbnede historiens døre for Fredens Fyrste; vi stoler på, at freden igen vil komme gennem dit hjerte. Vi indvier derfor hele menneskehedens fremtid, folkenes behov og forventninger, verdens bekymringer og håb til dig.

Måtte den guddommelige barmhjertighed gennem dig blive udgydt over jorden, og måtte fredens søde rytme igen præge vores dage. Du, der gav dit Ja, over hvem Helligånden er steget ned, bring Guds harmoni tilbage blandt os. Du, som er "en levende kilde af håb", læsk vore udtørrede hjerter. Du har vævet menneskeheden sammen med Jesus, gør os til fællesskabets håndværkere. Du har vandret på vore veje, led os ad fredens stier. Amen.

onsdag den 2. marts 2022

Bøn for fred i Ukraine

Alle opfordres til klokken 12 hver dag at stoppe op og bede et Fadervor for fred i Ukraine indtil krigen ender.

tirsdag den 1. marts 2022

2022 - nummer 1 - Marts

 3    Kære Læsere 
 6    Vor Frue af al hjælp
 8    Den hellige Pellegrino Laziosi
10    Bøn til den hellige Pellegrino
11    Rosenkransen som et billede
               på Jomfru Maria
14    Fra Lucie Christines dagbog
16    Et lys der blænder
18    Den hellige Charbel Makhlouf
21    Novene til den hellige Charbel
24    Menneskets rolle i skaberværket
25    Til en husmor
28    Budskaberne fra Medjugorje
29    Pavens intentioner
30    Afdøde
30    Messe for læserne
31    Bøn til den hellige Martha

Bøn til den hellige Pellegrino

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Herlige hellige Pellegrino

Du tog imod et guddommeligt kald med en rede ånd og forsagede verdens komfort for at give dig selv til Gud og til Hans hellige Moders orden.

Du arbejdede hårdt for sjælenes frelse og i forening med den korsfæstede Jesus tålte du de mest smertefulde lidelser med en så stor tålmodighed, at du fortjente at blive mirakuløst helbredt for en uhelbredelig koldbrand i dit ben ved en berøring af Hans guddommelige hånd.

Opnå for mig nåden at tage imod, hvad Gud end kalder mig til og at gøre Hans vilje i alt.

Tænd i mit hjerte et brændende ønske om at frelse sjæle. Befri mig fra de sygdomme som påvirker min krop. (Sig her din personlige intention)

Opnå for mig at acceptere de lidelser, som Gud sender mig så at jeg, når jeg efterligner vor Korsfæstede Frelser og hans sorgfulde Moder, kan nå evig herlighed i Himlen.

Hellige Pellegrino, bed for mig, og for alle som beder om din hjælp.
     Amen

Den hellige Pellegrino

Festdag den 1. maj
Den hellige Pellegrino blev mirakuløst helbredt for koldbrand i benet. Allerede mens han levede, bad folk om hans forbøn ved sår eller knuder især i benene, nu anråbes han mest mod cancer, men også ved andre alvorlige sygdomme og lidelser i benene. Der er udvirket mange helbredelser ved hans forbøn.
Den hellige Pellegrinos helbredelse.
Pellegrino Laziosi blev født i 1260 i Forli i Italien ind i en velstående adelsfamilie. Hans familie støttede en gruppe, som var imod paven. Menigheden i byen var splittet. I et forsøg på at løse denne konflikt sendte pave Martin IV lederen af Servitterordenen, Sankt Filippo Benizi, til Forli. Da han begyndte af prædike, blev han hånet og slået af en stor flok mennesker under ledelse af blandt andet den 18-årige Pellegrino. Servitterordenens leder blev drevet ud af byen. Pellegrino fortrød og opsøgte lederen for at bede om tilgivelse. Den forslåede mand tog venligt imod Pellegrino. Tilgivelsen havde en dyb indflydelse på Pellegrino. Fuld af anger begyndte han at bede mere og at gøre gode gerninger. Nogle år senere trådte han ind i Servitterordenen og gennemførte sit noviciat i Siena, hvor Sankt Filippo Benizi selv iklædte ham munkedragten.
    Efter noviciatet vendte han tilbage til Forli. Han blev kendt for sin efterlevelse af ordensreglen, sine bodsøvelser og sin omsorg for de syge og fattige. Det siges, at han under en alvorlig sultperiode i området, udvirkede det mirakel, at brød og vin blev mangfoldiggjort. Folk kaldte ham “De gode råds engel”, fordi han var så god til at rådgive og trøste.
    Som de fleste helgener levede han i bod og askese. En af de særlige bodsøvelser, som han pålagde sig selv, var at stå op i stedet for at sidde, hvis det ikke var nødvendigt at sidde.
    Da Pellegrino var 60 år fik han koldbrand i det højre ben Han havde åreknuder, forårsaget af de mange år i stående stilling. Tilstanden forværredes i den grad, at lægerne ved klosteret besluttede at amputere hans ben. Natten før operationen slæbte Pellegrino sig ind i kapitelsalen. Han bad ved en fresko af korsfæstelsen, som stadig kan ses i kapitelsalen i dag. Der faldt han i en trancelignende søvn, hvori han syntes at se Jesus stige ned fra korset for at røre ved hans syge ben. Pellegrino vågnede med et sæt, greb sig til benet og mærkede, at der ikke længere var noget sår. Han havde ingen smerter, der var ingen sygdomslugt, han var helbredt!
    Næste dag mødte lægerne op i hans celle og konstaterede, at han var rask. Rygtet om hans helbredelse spredtes hurtigt. Mennesker kom fra nær og fjern både for at se ham og i håb om selv at blive helbredt. Mange helbredelser skete ved hans forbøn. Ikke kun fysiske, men også åndelige.
    Pellegrino levede 20 år mere, hvor han fortsatte sit virke i klosteret. Den 1. maj 1345 døde han af en feber.

Han ligger begravet i en sarkofag i kirken Santa Maria dei Servi, der nu mest kaldes San Pellegrino Laziosi efter ham. Det er Servitterordenens kirke i Forli. Hans relikvier er spredt over hele verden blandt andet til Arizona, USA, hvor man har indrettet et kapel med stedsevarende tilbedelse af det udstillede Sakramente og med den særlige mission at bede for dem, der er syge af cancer.
    Den hellige Pellegrino blev saligkåret af Paul V den 15. april 1609. Den 27 december 1726 blev han helgenkåret af Benedikt XIII efter godkendelse af to helbredelser for cancer ved hans forbøn.

Anne Balleby
Kilde: Internet og bønskort