Angelus

Når kirkeklokkerne ringer morgen, middag og aften, er det katolsk skik at stoppe op og bede Angelus-bønnen.  I påsketiden udskiftes Angelus med Regina cœli. Det vil sige, at størstedelen af året beder man Angelus. Derfor kaldes klokkernes ringen morgen, middag og aften også for Angelus.


Angelus Domini ~ Herrens engel
Herrens engel bragte Maria det glade budskab.
Og hun undfangede ved Helligånden
   Hil dig, Maria …

Se! Jeg er Herrens tjenerinde.
Det ske mig efter dit ord.
   Hil dig, Maria …

Og Ordet er blevet kød.
Og tog bolig iblandt os.
   Hil dig, Maria …

Bed for os, hellige Guds Moder!
At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

Lad os bede:
Herre! Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres til opstandelsens herlighed.

Angelus Domini
Angelus Dómini nuntiavit Maríæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
   Ave Maria …

Ecce ancílla Dómini. 
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
   Ave Maria …

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
   Ave Maria …

Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus:
Grátiam tuam, qǽsumus Domine, méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónen eius et crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur.


I påsketiden, fra påskedag til og med pinsedag, beder vi  Regina Cœli, i stedet for Angelus

Regina Cœli ~ Himlens dronning
Fryd dig, Himlens dronning! Halleluja.
For han, hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja.
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
Bed for os til Gud, halleluja.
Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria! Halleluja.
Thi Herren er sandelig opstanden! Halleluja.

Lad os bede:
Gud, du som ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi opstandelse, nådigt har frydet verden. Forund os ved hans moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen


Regina Cœli
Regína cœli lætáre, allelúia.
Quia quem meruísti portáre, allelúia
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.
Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia.
Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.

 Orémus:
Deus qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus, ut per eius Genitrícem Vírginem Maríam perpétuæ capiámus gáudia vitæ. Per eúndem Christum Dóminum. Amen
nostrum.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar