mandag den 1. januar 2018

Meditation og bønsintentioner for januar

Januar måned 2018
 
Det åndelige barneforhold - Åndens frugter: ydmyghed og tillid

Den lille Thérèse blev født midt i juletiden og det var også i julen, at hun i 1886, 14 år gammel, fik sin sjælsstyrke tilbage, da Jesus fik hende til at forlade barndommen uden at miste barneforholdets tillid. Det var netop i Jesusbarnets navn og nærhed, at hun tilbragte sig liv. I Jesu efterfølgelse lærte hun total tillid til Gud Faderen og Guds Moder Maria. Det billede af Gud, som hun fik i sit kærlighedsfulde hjem af sine forældre, Zélie og Louis, og sine ældre søstre gjorde, at hun modigt og tillidsfuldt vidste, at hun kunne være overfor Gud som et barn er overfor sine forældre. Hun vidste, at de ikke ”tøver med at opfylde de smås ønsker”. Hun mente ikke, at hun kunne udføre ”lysende gerninger”, men gik modigt barnets lille vej, ”strø blomster”, ”ikke forsømme et eneste tilfælde til en lille opofrelse” og gøre det af kærlighed. Hun sørgede ikke over sin afmagt, men glædede sig over, at give Gud sin tomhed og lidenhed, så at Han kunne vise sin storhed.
                      ”Jeg forstår ikke, hvordan jeg kunne lulle mig ind i den livsalige tanke om at indtræde i Karmel, når jeg stadig opførte mig som et blebarn. Vorherre måtte gøre et lille mirakel for at jeg kunne vokse i ét nu, og dette mirakel lod han ske den uforglemmelige jul. I denne strålende nat, der kaster lys over Treenighedens salighed, forvandlede det lille nyfødte Jesusbarn min sjæls nat til strømme af lys. I denne nat, hvor han gjorde sig svag og lidende for min kærlighed, gjorde han mig stærk og modig, han iførte mig sin rustning og efter denne velsignede nat blev jeg ikke overvundet i nogen kamp, men gik fra sejr til sejr og begyndte så at sige ´at gennemløbe min bane som en helt!´ Mine tårers kilde tørrede ind og åbnede sig derefter kun sjældent og med besvær, så de ord kom til at passe som man altid havde sagt til mig: ´Du græder så meget som barn, at du senere hen ikke vil have flere tårer at udgyde!´
                      Det var den 25. december 1886 jeg fik nåde til at træde ud af barndommen, med andre ord nåde til fuldkommen omvendelse. Vi kom hjem fra midnatsmessen hvor jeg havde haft den lykke at modtage den stærke og vældige Gud. Ved hjemkosten til Les Buissonets glædede jeg mig til at gå hen til kaminen efter mine sko. Det var en tradition vi havde været så glade for som børn, at Céline ville blive ved med at behandle mig som et lille barn, fordi jeg var familiens yngste ... Men Jesus ville vise mig, at jeg nu burde frigøre mig fra barndommens dårlige vaner ... Han tillod at far af lutter træthed efter midnatsmessen ikke orkede at se mine sko i kaminen og sagde disse ord der skar mig i hjertet: ´Heldigvis at det er sidste år! ... Céline kendte mit følsomme sind, og da hun så tårerne blinke i mine øjne, var hun også lige ved at græde selv ... Men Thérèse var ikke længere den samme. Jesus havde forvandlet hendes hjerte! Jeg tørrede tårerne bort og gik hurtigt ned ad trappen. Idet jeg betvang min hjertebanken, tog jeg mine sko, stillede dem foran far og trak glad alle tingene frem ... den lille Thérèse havde genvundet den sjælsstyrke, som hun havde mistet da hun var fire et halvt år, og nu skulle hun beholde den for evigt!
                      ´Kom, alle I, som er uvidende!´(Ordsprogenes bog 9,4) Så kom jeg, for jeg anede, at jeg havde fundet, det jeg søgte, men jeg ville også vide, min Gud, hvad du ville gøre for de helt, små som fulgte din kalden ... og se her, hvad jeg fandt: ´Som en moder trøster sit barn, skal jeg trøste jer: jeg skal bære jer på armen og gynge jer på mit knæ!´ (jf. Es 66,11-13). Åh, aldrig har inderligere eller skønnere ord fanget min sjæl: elevatoren som skal bære mig op til himlen er dine arme, Jesus! Jeg behøver ikke at bliver større, tværtimod må jeg til stadighed forblive lille, ja, blive endnu mindre.
                      Jeg er for lille til at være forfængelig, jeg er også for lille til at sætte smukke sætninger sammen for at få jer til at tro, at jeg er meget ydmyg. Jeg vil hellere i al enkelhed erkende, at den Almægtige har gjort store ting med sin guddommelige Moders barn, og størst er at Han har vist barnet hvor lille og uformående det er.

Bønsintentioner
- Uge 1: Om at alle får en julenåde til at gå ud af sig selv og give sig med Jesu egen styrke.
- Uge 2: At alle børn må få lov til at blive født og vokse op i gode og kærlighedsfulde hjem, hvor man lærer at vandre med Jesus og i Hans efterfølgelse.
- Uge 3: At vi alle vokser i tillid, mod og barneforholdets ydmyge holdning, foran Gud og i alle livets forhold.
- Uge 4: At vi ligesom Den lille Thérèse i vor afmagt ikke forsømmer ”et eneste tilfælde til et lille offer” og gør det af kærlighed.