fredag den 1. december 2017

December 2017 - nummer 4

4    Kære Læsere
5    Hvordan beder man rosenkrans?
8    Den salige Villana de'Botti
10    Vor Frue af Fetal
13    Stilhed og stille bøn i Jesu Hjerte kirke
14    Ave, Maris Stella - Månedens salme
16    Simeons lovsang - Billede
18    Et besøg i Fatima 2017
20    Eukaristisk mirakel i Weiten-Raxendorf
21    Den undergørende medalje  og pigen i brønden
24    Den franciskanske ordensfamilies   rosenkrans
26    Om at holde sig vågen
27    Budskaber fra Medjugorje
28    Årets valfart til Lourdes
29    Pavens anliggender
30    Af kalenderen
31     Bønnen fra Fatima - igen 

Simeons lovsang - Et lys, der skal åbenbares for hedninger.

Fyrre dage efter sin fødsel bragte Maria og Josef Jesus til templet for at præsentere Ham for Herren i henhold til, hvad der er skrevet i Moseloven: "Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren" og for at ofre "et par turtelduer eller to dueunger" "sådan som det er foreskrevet i Herrens lov".
    Der er tre vigtige elementer i den begivenhed, der fejres denne dag: Kommet, mødet og profetien.
     Først og fremmest kommet: Herrens komme. Bibel teksterne understreger Guds kommes ekstraordinære karakter. Hans komme forkyndes med glæde af profeten Malakias, lovsynges i vekselsangen og beskrives i Lukasevangeliet.
    Mødet: Selv om ingen havde ventet på Maria og Josef, da de som så mange andre kom til tempelet med Jesus, skete der noget usædvanligt. De mødte to mennesker, der repræsenterer den gamle pagt og kan siges at have levet hele deres liv for det øjeblik, hvor tempelet ville få besøg af den ventede Messias. Simeon og Anna forstod at øjeblikket omsider var inde og at de efter dette møde kunne gå døden i møde med fred i hjertet.  Simeon, der lod sin lovsang bryde frem, og Anna, der "trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning."
    Profetien: Hver dag i tidebønnen afslutter Kirken dagen med Simeons lovsang:

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.

I Lukasevangeliet hører vi ham tilføje: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge."
    Således er vi allerede ved begyndelsen af Jesu liv rettet ind mod Golgata, mod korset, hvor Jesus bekræftes som et modsigelsens tegn, og smertens sværd for alvor gennemtrænger Marias hjerte. Intet er skjult, alt ligger åbent allerede på den 40. dag. Og netop derfor er Fremstillingen i templet en vigtig dag i Kirkens liturgi.


Pave Johanees Paul IIs prædiken på Herrens fremstilling i templet den 2. februar 1997. 
Oversat og beatbejdet af Charlotte Olden-Jørgensen.
Dagens læsninger: 1. læsning: Malakias 3,1-4. Vekselsang: Salme 24
2. læsning: Hebræerbrevet 2,14-18. Evangelium: Lukas 2,22-40

Eukaristisk mirakel i Weiten-Raxendorf

Vor tro bygger ikke på Eukaristiske mirakler. Derfor behøver vi heller ikke at tro på miraklerne for at være kristne. Nogle gange har miraklerne dog styrket menneskers tro på, at det virkelig er Jesus selv, som vi modtager i Den hellige Eukaristi. For Gud er ingenting umuligt.

I året 1411 brød en indbrudstyv ind i sakristiet i sognekirken i Weiten i Østrig.  Tyven fik blandt andet stjålet en konsekreret hostie. Han gemte hostien i sin ene handske.
    Tyven steg op på sin hest for at ride hjemad. Han valgte ikke hovedvejen hjem, men red ad en mindre vej.  Pludselig ville hesten ikke gå mere. Flere mennesker kom til for at hjælpe, men det var umuligt at få hesten til at tage et eneste skridt. Med eet satte hesten af i galop og så faldt hostien ud af tyvens handske. Ingen lagde mærke til det.
    Nogle dage senere kom fru Scheck forbi stedet og opdagede hostien. Den var omgivet af et stærkt lys. Stærkt forundret tog fru Scheck hostien op og så, at den var brækket over i to dele. De var forbundet med tråde af blødende kød. Kvinden blev naturligvis meget bevæget. Bagefter lod hun for egen regning bygge et lille kapel på stedet som tak.

Efterhånden blev historien kendt og mange pilgrimme kom dertil. Senere blev det derfor nødvendigt at bygge en større kirke, som kunne rumme den store mængde pilgrimme, som hvert år kom for at ære den mirakuløse hostie.

Antikt billede af mirakletSkrevet af Anne Balleby
Kilde: Real Presence Education and Adoration Association,
Eucharistic Miracles of the World


fredag den 8. september 2017

September 2017 - nummer 3

 4     Kære Læsere 
5      At se på Ham og tale med hende
 9     Den hellige Leonard af Limoges
12    Det lauretanske litani
14    Slaget ved Lepanto
16    Vor Frue af La Vang
19    Opmærksomhed under bøn
20    Kommunionsmeditation
22    Bøn til den hellige Frans på La Vernabjerget
23    Budskaber fra Medjugorje
24    Guds anderledes normer
25    Pavens anliggender
26    Kalenderen 
26    Messe for læserne
26    Afdøde
27    Bøn: Tak for dyrene 

Bøn til den hellige Fans af Assisi på La VernabjergetÅh, Hellige Frans, stigmatiseret på La Verna.
Giotto - Legenden om Frans af Assisi nr. 19.
Verden længes efter dig
som den korsfæstede Jesu billede.
Den har behov for dit hjerte, åbent for Gud og menneskeheden, dine nøgne og sårede fødder, dine gennemborede og tryglende hænder.
Den længes efter din skrøbelige stemme,
der er stærk med Evangeliets kraft.
Åh, Frans, hjælp nutidens mænd og kvinder
til at erkende syndens ondskab
og til at søge renselse ved at gøre bod.
Hjælp dem til at frigøre sig fra syndens struktur,
der i dag undertrykker samfundet.
Bevidstgør regeringslederne om det
presserende behov for fred
nationerne og folkeslagene imellem.
Indgyd livslyst i ungdommen, hjælp den til at undgå
de mange dødskulturers fælder.
For alle dem som er blev forurettetog såret af alle former for ondskab,
bibring dem din glæde, åh, Frans,ved at lære dem at tilgive.
For alle dem der er blevet korsfæstetaf lidelse, sult og krig.
Åbn for dem endnu engang håbets dør.
     AmenPave Johannes Paul II på La Verna-bjerget 17. september 1993
Oversat af Joan Larsen

Rosenkransen og slaget ved Lepanto

Hvorfor kender vi egentlig oktober som rosenkransens måned og fejrer festen for vor Frue af rosenkransen den 7. oktober?

Det hele skyldes et søslag. Slaget ved Lepanto.
Den 7. oktober 1571 sejlede en kristen flåde, kendt som den hellige liga og sammensat af skibe fra mange steder, ud mod den meget større tyrkiske flåde for at kæmpe om Cypern og i det hele taget om flådemagten i Middelhavet. Slaget fandt sted ved Lepanto i Middelhavet.
Den kristne flåde var under ledelse af Don Juan af Østrig. Flåden var blevet organiseret og velsignet af pave Pius V. Inden flåden drog ud mod den frygtede tyrkiske flåde, bad alle rosenkransen sammen, og paven opfordrede også alle kristne til at bede rosenkransen dagligt for et heldigt udfald af slaget. Det utænkelige skete, og den kristne flåde vandt en overvældende sejr. 
 I Pius V's biografi fortælles det at han stod ved sit vindue og så mod øst. Så vendte han sig om og sagde: "Den kristne flåde har sejret", og græd af glæde. Det har givet ophav til en hel række billeder som dette, hvor man ser Pius V  se slaget fra vinduet. 

 Som følge af sejren blev den 7. oktober gjort til rosenkransens festdag.

torsdag den 1. juni 2017

Juni 2017 - nummer 2

 4 Kære Læsere
 5 Med Jomfru Maria til Jesus Kristus 
 8 Den hellige Maria af den Korsfæstede Frelser (Sankt Mariam Baouardy)
13 Søster Lucia fra Fatima
16 Indvielsesbøn til vor Frue af Fatima - Billede
18 Bladet Ave Marias historie - Del 1
20 Bladet Ave Marias historie - Del 2
22 Månedens plante - Musevikke
23 Ny bog fra Forlaget Ave Maria - Teresa de Los Andes
24 På besøg i en diplomats hemmelige have
27 Budskaber fra Medjugorje
28 Nyt om Thérèse-missionen
29 Pavens anliggender
30 Karmelitisk kongres i Fatima
31 Bønnen fra Fatima

Sankt Maria af den Korsfæstede Jesus

også kendt som Mariam Baouardy 

eller Guds lille araber

Festdag den 25. august
Sankt Maria af den Korsfæstede Jesus blev født som Mariam Baouardy 5 januar 1846. Hun var det 13. af 14 børn, men alle hendes ældre søskende var døde.Forældrene var Giries (George) Baouardy og Mariam Chahine fra Abellin, en lille landsby mellem Nazareth og Karmelbjerget.

 Forældrene, Giries (George) Baouardy og Mariam Chahine var fromme kristne, og de besluttede at tage til Betlehem for at bede Jomfru Maria om et levedygtigt barn. Da alle de foregående børn havde været drenge, bad de om en pige og lovede, at hun ville blive opkaldt efter Maria – og de blev bønhørt. Senere blev der født en lille dreng, Paul. Kort tid efter hans fødsel døde begger forældrene af sygdom.

De to søskende blev adskilt, og sås aldrig mere. Paul blev adopteret af en tante, mens Maria kom med sin onkel, som senere flyttede til Ægypten. Da hun var 13, ønskede han at gifte hende bort, men hun nægtede og lovede at give sig selv helt til Herren.

Hun løb bort og begyndte et fantastisk og begivenhedsrigt omvandrende liv. I løbet af sit liv boede hun i Alexandria, Beirut og Marseille, hvor hun arbejdede som tjenestepige for kristne familier.

Efter at have været gået i kloster hos sankt josef-søstrene, indtrådte hun som 21-årig i Karmel i Pau (Sydfrankrig) og tog navnet søster Maria af den Korsfæstede Jesus. Hun deltog i grundlæggelsen af Karmel i Mangalore i Indien, og i Betlehem, hvor hun døde i en alder af 32 år (1878).

Karmeliterinden der var af libanesisk og palæstinensisk oprindelse, blev kanoniseret 17 maj 2015.

En længere beretning om Sankt Maria af 
den Korsfæstede Jesus' liv og eftermæle 
kan læses i Ave Maria nummer 2, 2017 

Dette er nogle smukke billeder og beretninger fra hendes helgenskrin på besøg i Libanon.
 

Bøn af Skt. Maria af den korsfæstede Jesus

O Jesus, min Kærlighed, jeg kan ikke leve uden dig"
Min Elskede, hvor er du?

Hvem har set min Elskede?
Jeg har søgt Ham, men jeg har ikke fundet Ham ...
Min Elskede, jeg går, jeg løber, jeg græder, jeg har ikke fundet min Elskede ...
O Jesus, min Kærlighed, jeg kan ikke leve uden dig.

Hvor er du, min Elskede?
Hvem har set min Jesus?
Hvem har fundet min Elskede?

Du ved, min Kærlighed, at hele verden er intet uden dig. Alt vandet i havet er ikke nok til at læske mit hjerte ...
Nok, nok, min Jesus, jeg dør af sorg og ekstase ...
Hvem trøstede mit hjerte? Dig, min Elskede.
Hvem har læsket det? Dig, min Kærlighed!
Mit hjerte sukker i længsel efter den Elskede. Jeg spørger himlen og alt hvad der er skabt på jorden, hvor min Elskede er. Alle svarede de mig:

"I et retfærdigt hjerte og en ydmyg ånd!"

Åh! Hans almægtige tanke! Hans barmhjertige øjne! Amen. "


Sr. Férial fra det hellige land fulgte med helgenskrinet på rejsen i Libanon.

Billederne er taget i flere klostre i Libanon: Karmeliterklosteret i Hazmieh, karmeliterindeklosteret i Harissa, og Skt. Nimatullah Kassab Al-Hardinis kloster i Hardine.

   

Et afsnit af turen

På rejsens tredje dag kom Skt. Maria af den korsfæstede Jesus' relikvier til munkeklosteret i Kobeyate, hvor de blev modtaget af en stor skare munke og lægfolk med stearinlys og roser. Under messen tilskyndede karmelitfader Michel Abboud de troende til at følge eksemplet fra den hellige søster, der "frygtløs viste sin tro og sin tillid til Jesus Kristus og til Kirkens dogmer." Besøget blev afsluttet med en vigilie med de unge i sognet. Den næste dag, fortsatte skrinet sin rejse til det maronitiske nonnekloster "Vor Frue af Gaverne" og derfra til Skt. Josefs kloster i Bécharré til en aften med bøn, der samlede alle egnens troende. Onsdag morgen blev relikvierne transporteret til klostret Skt. Maron i Annaya hvor de troende deltog i liturgien sammen med mere end 75 mennesker fra det Hellige Land. Om eftermiddagen gik turen over St. Elias 'Kloster i Antelias, før den sidste etape i karmeliterkloster i Kfarmasshoun Jbeil.
Det smukke skrin, der rummer Skt. Maria af den Krsfæstede Jesus' relikvier.

 
Sr. Férial sammen med munken Nohra Sfeir, ocd.
Det er ham, der har taget disse smukke billeder.

lørdag den 13. maj 2017

Bønnen fra Fatima

Da Jomfru Maria viste sig for de tre hyrdebørn, Francisco, Jacinta og Lucia i Fatima i 1917, præsenterede hun sig som "Vor Frue af Rosenkransen". Hun indprentede børnene at de skulle bede rosenkransen hver dag og den 13. juli 1917 bad hun dem tilføje denne bøn efter hver dekade:


     Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild!
     Før alle sjæle ind i Himlen, og hjælp især dem der trænger mest til din barmhjertighed.


Denne bøn blev godkendt i 1930.

Fra Ave Maria nummer 2. 2013Og så på latin:

Oratio Fatimae
Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori!
Perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.


onsdag den 1. marts 2017

Marts 2017 - nummer1

 4    Kære Læsere
 5     Den hellige Thérèse af Lisieux om Maria
 7     Den hellige Frans af Paola
13     Blomst - vintergæk
15     Barmhjertighedens søndag
16     Billede - Barmhjertighedens søndag
18     Barka - Johannes Paul II's yndlingssalme
20     Sankt Valborgs olie
22     Marias efterfølgelse Marias smerter og trøst
24     Regina Cæli
26     Den Nordiske Valfart til Lourdes 
27     Budskaber fra Medjugorje
28     At vinde sin næste for Gud
29     Pavens anliggender
30     Kalenderen
30     Messe for læserne
30     Årets valfarter
31     Bøn: Regina Caeli

Regina Caeli

Johannes Paul II

Kære brødre og søstre. "Regina Caeli laetare, Halleluja"! Denne smukke og gamle antifon, vi reciterer om lidt, er spækket med "Halleluja" med jubel. Den beskriver Guds Moders glæde ved hendes guddommelige Søns opstandelse, og med hende og i hende, glæden i Kirken og hos os alle. Evangelierne fortæller os ikke om den Opstandne viste sig for sin mor. Over denne ubeskrivelige glæde hviler der et slør af mystisk stilhed. Det er imidlertid sikkert, at hun, den første blandt de frelste, på en særlig måde har oplevet opstandelsen ligesom hun var tæt på Sønnens kors (Joh 19, 25). Denne oplevelse har været en særlig glæde for hende, enestående blandt alle dem, der er frelst ved Kristi blod.


    Maria er vores vejleder i Herrens mysterier, og ligesom vi i hende og med hende forstår betydningen af korset, så er det i hende og med hende at vi kommer til at forstå betydningen af Opstandelsen, til at smage den glæde, som udspringer af denne oplevelse.
    Maria er den blandt alle skabninger der fra begyndelsen troede på alt Guds Ord, inkarneret i hende, har gjort for at frelse verden. I en stadig stigende jubel bygget på tro er hendes glæde gået fra Magnificats håb til den rene glæde i Regina Caeli, der uden skygge af undergang jubler over Sønnens sejr over synd og død.
    Maria er, som det andet vatikanerkoncil siger (Lumen gentium 61) den, der har samarbejdet "i en hel unik grad på frelsesværket, med lydighed, tro, håb og brændende kærlighed på at genoprette sjælenes overnaturlige liv" ( Lumen gentium, 61). Og nu "drager hun omsorg for sin Søns brødre der stadig er på pilgrimsrejse på jorden omgivet af farer og vanskeligheder, indtil de er ført ind i deres velsignede fædreland" (LG, 62).
    Marias vej er også vores. Hendes glæde er også vores. Og eftersom hun - også i sin glæde over Sønnens opstandelse - er kilden til vores glæde, "causa nostrae laetitiae", så lad os stræbe efter at være Marias glæde. Lad os stræbe efter at lade Kristus Forløseren forme det overnaturlige liv i os, til den evige glæde i det velsignede fædreland. Sammen med hende, Himlens Dronning.


Regina Caeli er den bøn, der bedes i stedet for Angelus-bønnen i påsketiden, fra påskedag til og med pinsedag.

Regina Caeli
Himlens dronning, fryd dig! Halleluja.
For han, hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja.
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
Bed for os til Gud, halleluja.
Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria! Halleluja.
Thi Herren er sandelig opstanden! Halleluja.

Lad os bede.
Gud, du som ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi Opstandelse, nådigt har frydet verden.
Forund os ved hans moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder.
Ved Kristus, vor Herre. 
Amen.


Fra www.vatican. va Søndag 10. april 1983
Oversat og bearbejdet af Charlotte Olden-Jørgensen
Bønnen Regina Caeli er fra Katolsk Bønnebog.

"Barka" S. Johannes Paul IIs yndlingssamle

     Barka (Båden) blev skrevet i 1974 af Salesianerpræsten Stanisław Szmidt.
Han blev inspireret af en spansk sang med titlen Pescador de hombres (Menneskefisker), af Cesáreo Gabarain, der også har komponeret musikken.
    Barka var den hellige pave Johannes Paul II's yndlingssang. Han sang den i Gniezno under sin første pilgrimsrejse til Polen i 1979.
     Sangens forfatter, p. Stanisław Szmidt, mødtes med paven ved en generalaudiens i Rom i 1980.
    Ved pavens pilgrimsrejse til Polen i august 2002 sang folk i Błonia parken Barka efter angelusbønnen, og Johannes Paul II sagde: "Jeg vil afslutningsvis sige, at denne sang fulgte med mig fra hjemlandet for 20 år siden. Jeg lyttede til den undervejs til Rom, og jeg hørte den for mit indre øre, da jeg modtog konklavets valg til pave. Sangen har ikke forladt mig siden, den er hjemlandets åndedræt, og den ledsager Kirken på alle dens veje. Og jeg har hørt den mange gange her i Błonia, ved Kosciuskos høj."
    Siden da blev Barka sunget gentagne gange ved pavens møder med polakkerne.


Barka
Jesus stod engang der på stranden,
søgte mennesker til at følge med Ham,
og fiske hjerter med ordets sandhed.
     |: O Herre, det er mig du betragter,
     dine læber kalder stadigt mit navn.
     Jeg forlader straks min båd her på stranden,
     for fra nu af vil jeg fiske for dig. :|

Her står jeg, fattig og ringe.
Mine skatte er villige hænder,
mit rene hjerte, dig vil de tjene.  
     O, Herre ...

Tag mine hænder og brug dem, 
hjertets iver, min brændende ungdom.
Tag svedens dråber og ensomheden.
   O, Herre ...

Nu i dag sejler vi sammen
fisker hjerter i menneskehavet.
Se, nettets masker er skabt af ordet.
     O, Herre ...

Efter Johanes Paul IIs død skrev biskop Józef Zawitkowski dette vers til Barka.

Gud, nu er sejlturen aflyst,
vores Styrmand har du taget til dig.
Vi manger styrke, håbet er slukket.
     O Kristus, selvom stormene raser,
     red du båden, uden dig går vi under.
     Frygt blot ikke, læg nu ud på det dybe!
     Fuld kraft fremad, dagen gryer påny.


Oversættelse og bearbejdelse af "Barka":
Søstrene fra Sankt Josefs Karmel og Charlotte Olden-Jørgensen.

tirsdag den 28. februar 2017

Hjælp til MedjugorjeWeb

MedjugorjeWeb er den USA-baserede side, hvor man altid kan læse det seneste budskab, alle de gamle budskaber og alle mulige nyheder, artikler, osv. relateret til Medjugorje og Jomfru Marias budskaber. 

Fred til alle!

Tag jer tid til at læse dette. Vi skriver for ydmygt at bede om hjælp. Vores mission og tjeneste for Jomfru Maria er virkelig i dine hænder. Og jeg siger ikke, at let. Det forløbne år har været den mest økonomisk vanskeligt for os indtil nu. Vi har brug for jeres bønner og støtte for at fortsætte vores arbejde og mission med at gøre budskaberne i Medjugorje kendte, og tilgængelige for alle i hele verden. Vi mener, det er af afgørende vigtighed, især i betragtning af den aktuelle situation i verden.

Først vil jeg gerne takke hver og en af ​​jer for jeres tidligere og nuværende bønner og støtte. Du er en afgørende del af Vor Frues plan om at hjælpe med at sprede budskabet og nådegaverne fra Medjugorje rundt om i verden. Du skal vide, at vi beder for hver og en af ​​jer, jeres familier og jeres intentioner hver dag under vores rosenkrans. Vi har lige startet en ny 54-dages rosenkransnovene i dag, specielt for jer, jeres familie, og intentioner. Vi kan ikke udtrykke i ord hvor taknemmelige vi er, og hvor vigtige jeres bønner og støtte er for os. Vi sender en særlig tak til alle dem, der støtter os på en regelmæssig basis, og for dem, der har doneret for nylig.

Nyheder: Mange af jer bruger vores Medjugorje app til Android og Apple IOS. Android-versionen har desperat behov for opdatering. Vi vil komme med nye versioner til både Apple IOS og Android snart. Vi vil lade jer det vide, når de er tilgængelige (gratis selvfølgelig). De er begge blevet fuldstændig omskrevet for nyligt. Jeg må sige, jeg er meget tilfreds med dem. De indeholder alle Vor Frues budskaber fra 1981 til i dag. Man kan læse og studere Jomfru Marias budskaber på så mange forskellige måder. Det er helt fantastisk.

Mange har spurgt over årene, hvorfor vi gør, hvad vi gør, og hvordan det hele begyndte. Forrige år nedskrev jeg endelig min konversionsberetning fra 1995 med vor Frue. For alle interesserede kan den findes på vores hjemmeside her (kun på engelsk).

Medjugorje Web er i sit 22. år takket være alle jer. Vi ville bogstaveligt talt ikke være her uden jeres bønner og støtte. Vores arbejde kræver 70 + timer om ugen, og har været vores fuldtidsarbejde i over 17 år. Det er et arbejde vi gør af kærlighed, og jeg kan ikke forestille mig at gøre noget andet. Vores arbejde fortsætter med vores hjemmeside: http://medjugorje.org, Jomfru Marias budskaber på mere end 40 sprog, e-mail-lister på 6 sprog, såvel som alle de andre Medjugorje videoer, billeder, indhold, projekter og tjenester, vi tilbyder. Vi leverer disse ting uden beregning (som det bør være), og altid vil være.

Vi er klar over, hvor svært det er økonomisk, og hvor mange mennesker der kæmper. Så først vil vi opfordre jer til at bede for os. Vi tror på bønnens kraft!

For det andet, hvis du er i stand til at støtte vores Medjugorje-tjeneste økonomisk, i bøn overveje at gøre det. Vi har brug for denne støtte til at fortsætte vores tjeneste. For hver donation, vi modtager, sender vi en takkegave (r), alt efter, hvor meget du giver. Alle medaljer, kort og rosenkranse har været med medens Gospa har vist sig i Medjugorje og er blevet velsignet af Jomfru Maria. Alle disse ting vil være en speciel gave til dine venner, familie, og kære. Og det er vores måde at "yde gengæld" for yderligere at sprede budskabet om Medjugorje.

Vi sætter stor pris dine bønner, og vi ved også, at jeres bønner og enhver pengegave virkelig er givet fra hjertet, og vi kan ikke takke jer nok for jeres støtte.
Her er link til vores donationsside.

Tak igen for alle jeres bønner og for din fortid venlighed og støtte.

Gud velsigne jer!
Steve Shawl

MedjugorjeWeb