onsdag den 26. december 2012

Jomfru Marias budskaber 2012

25. januar 2012
"Mine kære børn!  Også i dag opfordrer jeg jer med glæde til at åbne jeres hjerte og lytte til min opfordring! På ny ønsker jeg at bringe jer nærmere til mit ubesmittede Hjerte, hvor I vil finde tilflugt og fred. Åbn jer for bønnen, indtil den bliver til glæde for jer. Gennem bønnen vil den Almægtige skænke jer nådens fylde og gøre jer til mine udstrakte hænder i denne urolige verden, der længes efter fred. Mine kære børn, vidn om troen med jeres liv og bed om at troen dag for dag må vokse i jeres hjerte. Jeg er med jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar 2012
"Mine kære børn! I denne tid opfordrer jeg jer især til at bede med hjertet. Mine kære børn, I taler meget og beder lidt. Læs og mediter over den hellige skrift indtil de ord, der er skrevet deri, bliver til liv for jer. Jeg opmuntrer jer og elsker jer, så at I finder jeres fred og livets glæde i Gud Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! Også i dag vil jeg med glæde give jer min moderlige velsignelse og opfordre jer til at bede. Måtte bønnen blive noget, I ikke kan leve uden, så at I dag for dag må vokse i hellighed. Arbejd mere på jeres omvendelse, for I er langt væk, mine kære børn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april
"Mine kære børn! Igen i dag opfordrer jeg jer til at bede, mine kære børn, og måtte jeres hjerter åbne sig for Gud ligesom en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer og går i forbøn for jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj
"Mine kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bønnen, men I, kære børn, er stadig langt væk. I hænger fast ved jorden og de jordiske ting. Derfor opfordrer jeg jer igen: åbn jeres hjerte og jeres øjne for Gud og Hans ting, så kan glæden og freden kunne råde i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn! Med stort håb i hjertet opfordrer jeg jer i aften til bøn. Når I beder, mine kære børn, er I med mig og søger min Søns vilje og lever efter den. Vær åbne og lev bønnen, og lad den hvert øjeblik være sjælens krydderi og glæde for jer. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til det gode. Vær bærere af fred og godhed i denne verden. Bed om at Gud må give jer kraft, så at håb og stolthed altid må være i jeres hjerter, for I er Guds børn og bærere af Hans håb for denne verden, der er uden fred i hjertet og uden fremtid, fordi folk ikke åbner hjertet for Gud, der er jeres frelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag beder jeg for jer med håb i hjertet og takker den Almægtige for enhver af jer, der lever mine budskaber. Tak den gode Gud for at jeg kan elske enhver af jer og ved mit ubesmittede hjerte også kan lede jer til omvendelsen. Åbn jeres hjerter og beslut jer for hellighed, og så vil håbet skabe fred i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag beder jeg for jer med håb i mit hjerte og takker den Allerhøjeste for enhver af jer der lever mine budskaber i hjertet. Tak den gode Gud at jeg kan elske enhver af jer og ved mit uplettede hjerte også føre jer til frelsen. Åbn jeres hjerte og beslut jer for helligheden og så vil håbet skabe fred i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Når I betragter den farverigdom som Gud skænker jer i naturen, så bør I åbne jeres hjerter og bede i taknemmelighed over alt det skønne, I har, og sige: 'Her er jeg, skabt for evigheden' og stræb så efter de himmelske ting, for Gud elsker jer med en umådelig kærlighed. Derfor har Han givet jer mig for at sige jer at kun i Gud er jeres fred og håb, kære børn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! Forny jeres faste og bøn, for Satan er snu og trækker mange hjerter i synd og fordærv. Mine børn, jeg opfordrer jer til hellighed og til at leve i nåden. Tilbed min Søn, så Han kan fylde jer med sin fred og kærlighed som I længes efter. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. november
"Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer til at forny bønnen. Åbn jer for skriftemålet, så at enhver af jer helhjertet kan tage imod mine opfordringer. Jeg er med jer, og beskytter enhver af jer fra syndens fordærv, men I skal åbne jer for omvendelsens og hellighedens vej, så at jeres hjerte kan brænde af kærlighed til Gud. Giv Ham jeres tid, og Han vil give sig til jer. Så vil I i Guds vilje opdage kærligheden og glæden i livet. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
Guds Moder kom med Jesusbarnet i sine arme. Hun gav ikke noget budskab, men Jesusbarnet begyndte at tale og sagde: "Jeg er jeres fred, efterlev mine bud!
Jesusbarnet og Jomfru Maria velsignede os sammen med korsets tegn.


lørdag den 1. december 2012

December 2012 - Nummer 4

5 Maria som billede på Kirken
6 Den hellige Stefan - protomartyr
8 Pavens bøn på Sankt Stefans dag
9 Bliv til føde, hvor der er sult
10 Temaet for Lourdesvalfarten 2012 IV
13 Fader Ignatius gør en opdagelse
15 Eksemplet fra Nazareth - billede
18 Julerosen
20 Festen for den hellige Familie - pavens angelus
22 Eukaristisk mirakel i Middleburg
24 Tidebøn - indledning
27 Nyt om Troens år og Kirken
30 Pavens tanker til den Uplettede Undfangelse
31 Bøn til Helligånden inden skriftlæsning