onsdag den 26. december 2007

Jomfru Marias budskaber 2007

25. Januar
"Kære børn! Læg Bibelen på et synligt sted i jeres familie og læs i den. På den måde vil I erfare bønnen med jeres hjerter, og jeres tanker vil være i Gud. Glem ikke at I er forgængelige som markens blomster som man kan se langt væk fra, men som kan forsvinde på et øjeblik. Mine kære børn, efterlad jer hvor I end kommer hen, et tegn på velvilje og kærlighed, og Gud vil skænke jer sin velsignelses fylde. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar
"Kære børn! I denne fastetid beder jeg jer om at åbne jeres hjerter for Guds barmhjertighed. Den himmelske Fader ønsker at befri enhver af jer fra syndens slaveri. Derfor mine kære børn skal I udnytte tiden og give slip på jeres synder gennem mødet med Gud i skriftemålet og beslutte jer for helligheden. Dette skal I gøre af kærlighed til Jesus der har forløst jer alle ved sit blod, så I kan leve lykkeligt og i fred. Glem ikke, mine kære børn, at jeres frihed også er jeres svaghed, derfor skal I følge mine budskaber med oprigtighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. marts
"Kære børn! Jeg ønsker at takke jer hjerteligt for jeres fasteoffer. Jeg ønsker at anspore jer til også fremdeles at leve fasten med åbne hjerter. Gennem faste og forsagelse vil I mine kære børn, blive stærkere i troen. Gennem den daglige bøn vil I finde den sande fred i Gud. Jeg er med jer og jeg bliver ikke træt. Jeg ønsker at føre jer alle ind i Himmelen sammen med mig, derfor skal i hver dag beslutte jer for helligheden. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. april
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer på ny til omvendelse. Åbn jeres hjerte. Dette er en nådens tid, udnyt den medens jeg er hos jer. Jeg er med jer og elsker jer med en umådelig kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. maj
"Kære børn! Bed sammen med mig til Helligånden, om at Ham må lede jer i jeres søgen efter Guds vilje på vejen mod hellighed. Og I, som er fjernt fra bønnen, omvend jer og søg i jeres hjertes stilhed frelse for jeres sjæl og styrk den i bøn. Jeg velsigner jer alle hver især med min moderlige velsignelse.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juni
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer med stor glæde i mit hjerte til omvendelse. Mine kære børn, glem ikke at I alle er vigtige i den store plan, Gud vil udføre gennem Medjugorje.  Gud ønsker at omvende hele verden og kalde alle til forløsningen og til vejen mod Ham selv der er enhver skabnings ende og begyndelse. Mine kære børn, på en særlig måde opfordrer jeg jer fra mit hjertes inderst til at åbne jer for den store nåde som Gud skænker jer gennem mit nærvær her. Jeg takker enhver af jer for jeres ofre og bønner. Jeg er med jer og velsigner jer alle. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juli
"Kære børn! I dag, på festdagen for jeres sogns navnehelgen (sankt Jakob den ældre), opfordrer jeg jer til at efterligne helgenernes liv. De skal være jer et forbillede og en opmuntring til et liv i hellighed. For jer skal bønnen være som den luft I indånder og ikke en byrde. Mine kære børn, Gud vil åbenbare jer sin kærlighed, og I vil erfare den glæde at I er elskede af mig. Gud vil velsigne jer og skænke jer nådens fylde. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. august
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til omvendelse. Mine kære børn, jeres liv skal være en afspejling af Guds godhed og ikke af had og troløshed. Bed, mine kære børn, så jeres bøn bliver til liv. På den måde vil I i jeres liv erfare den fred og glæde som Gud skænker dem, der åbner hjertet for Hans kærlighed. Men I der er langt væk fra Guds barmhjertighed, skal omvende jer, for at Gud må høre jeres bønner og det ikke må blive for sent for jer. Omvend jer derfor i denne nådefulde tid og giv Gud førstepladsen i jeres liv. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. september
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at opflamme jeres hjerter med en endnu større kærlighed til den Korsfæstede. Glem ikke at Han har givet sit liv af kærlighed til jer, for at I kan blive frelst. Mine kære børn, bed og hold indre bøn, så at jeres hjerter kan åbne sig for Guds kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. oktober
Kære børn! Gud har sendt mig til jer af kærlighed for at jeg kan lede jer på vejen til frelsen. Mange af jer har åbnet jeres hjerte og lyttet til mine budskaber, men mange af jer er faret vild på denne vej og har aldrig lært Guds kærlighed at kende i sit hjertes fylde. Derfor beder jeg jer om at være kærlighed og lys, hvor synd og mørke råder. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. November

"Kære børn! I dag, hvor I fejrer Kristus som konge over alt det skabte, ønsker jeg at Han må være konge over jeres liv. Kære børn, kun ved at give kan I forstå den gave, Kristi korsoffer er for enhver af jer. Mine kære børn, I skal give Gud tid, så vil Han forvandle jer og fylde jer med sin nåde, så at I kan være nåde for andre. Mine kære børn, jeg er en kærlighedsgave fuld af nåde, der kommer fra Gud ned til denne verden uden fred.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. December

"Kære børn!  Med stor glæde bringer jeg jer Fredens Konge, så at Han kan velsigne jer med sin velsignelse. Bøj jer for Ham. I bør give tid til jeres Skaber som jeres hjerte tørster efter. Glem ikke at I kun er på gennemrejse her på jorden og at jordiske ting kun kan give jer en lille glæde, men at I gennem min Søn har fået det evige liv. Derfor er jeg med jer og ønsker at lede jer til alt det jeres hjerte tørster efter. Tak, fordi I tager imod mine ord!"