søndag den 26. december 2010

Jomfru Marias budskaber 2010

25. januar
"Kære børn! Måtte denne tid for jer være en tid med personlig bøn, så troens frø kan vokse i jeres hjerte og blive til et vidnesbyrd i glæde for andre. Jeg er hos jer og vil anspore jer alle til at vikse og glæde jer i Herren, der har skabt jer! Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. februar
"Kære børn! I denne nådens tid hvor også naturen forbereder sig på at folde sig ud i de dejligste farver, opfordrer jeg jer, kære børn, til at åbne jeres hjerte for Gud, skaberen, så Han kan forme og forvandle jer efter sit billede, og så alt det gode der slumrer i hjeres hjerte, må blive vakt til nyt liv og længsel efter evigheden. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. marts
"Kære børn! Også i dag vil jeg opfordre jer til at være stærke i bønnen og stærke når fristelserne angriber jer. Lev jeres kristne kald i glæde og ydmyghed og vær vidner for alle. Jeg er med jer og bærer jer alle frem for min Søn Jesus Kristus, og Han vil være jeres styrke og hjælp. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. april
"Kære børn! I denne tid hvor I på særlig måde beder og søger min forbøn, opfordrer jeg jer til at bede, mine kære børn, så jeg kan hjælpe jer gennem jeres bønner således at så mange hjerter som muligt åbner sig for mine budskaber. Bed i min intention. Jeg er hos jer og beder for enhver af jer hos min Søn. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. maj
"Kære børn! Gud har givet jer den nåde at I efterlever og værner alt godt i jer og omkring jer, og at I ansporer andre til at blive bedre og helligere; men satan sover heller ikke og gennem modernismen distraherer han jer og fører jer ad sine veje. Derfor mine kære børn, skal I af kærlighed til mit ubesmittede hjerte elske Gud mere end noget andet og efterleve Hans bud. Sådan vil jeres liv blive meningsfyldt og freden vil råde på jorden. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juni
"Kære børn! Med glæde opfordrer jeg jer alle til at efterleve mine budskaber med glæde. Kun sådan, mine kære børn, kommer I tættere på min Søn. Jeg ønsker kun at føre jer alle til Ham; og i Ham vil I finde den sande fred og glæden i jeres hjerte. Jeg velsigner jer alle og elsker jer med en umådelig kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juli
"Kære børn! På ny opfordrer jeg jer til at følge mig med glæde. Jeg ønsker at føre jer alle til min Søn og jeres Frelser. I gør jer ikke klart, at I uden Ham hverken vil finde glæde eller fred, at I uden Ham hverken har fremtid eller evigt liv. Derfor, mine kære børn, udnyt denne tid til glad bøn og hengivelse. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. august
"Kære børn! Også i dag vil jeg med stor glæde opfordre jer: bed, bed, bed. Måtte denne tid for jer være en tid med personlig bøn. Find i dagens løb et sted hvor I kan bede i indre samling og med glæde. Jeg elsker jer og velsigner jer alle. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. september
"Mine kære børn! I dag er jeg hos jer og velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse, og jeg ansporer jer til at fordybe jeres trosliv, for I er endnu svage og ikke ydmyge. Jeg vil bede jer om ikke at snakke så meget og arbejde desto mere på jeres personlige omvendelse, så at jeres vidnesbyrd må bære frugt. Måtte jeres liv være en eneste evigtvarende bøn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn, måtte denne tid være en bønnens tid for jer. Mit kald til jer, ønsker jeg, måtte være et kald der får jer til at beslutte jer til at følge omvendelsens vej. Bed derfor og bed om de helliges forbøn. Måtte de være et forbillede for jer; en spore til og en glæde ved det evige liv. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. november
"Mine kære børn! Jeg betragter jer og ser i jeres hjerter døden uden håb og uro og sult. Der findes ingen bøn og ingen tillid til Gud, derfor tillader den Almægtige mig at bringe jer håb og fred. Luk jer op. Åbn jeres hjerter for Guds barmhjertighed og Han vil give jer alt det I trænger til og fylde jeres hjerter med fred, for Han er freden og jeres håb. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
"Mine kære børn! I dag ønsker jeg og min Søn, Jesus, at skænke jer glæde og fred i fylde, så at I hver dag kan være fredens glade vidner og bærere, der hvor I lever. Mine kære børn, vær velsignelse og vær fred. Tak fordi I følger min opfordring!"

onsdag den 1. december 2010

december 2010 - nummer 4

 4 Kære Læsere
 5 Den salige Angela af Foligno
 7 John Henry Newman - Cor ad cor loquitur
10 Om sygdommens værdi
11 Et eukaristisk mirakel i Paris
12 En japaners møde med p. Maximilian Kolbe
14 Eukaristisk opblomstring i Kirken
15 En bøn for livet
16 Det mest utrolige - et julebillede
18 Vor Frue af velgørenheden
20 Vigilie for det ufødte liv
23 Bøn for ufødte børn
24 Nye bøger:
     Gud og verden
     569 katolske anekdoter
     Katolsk magasin
     Exorcisme
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 Bønnens apostolat
31 Bøn - vort hjertes centrum