tirsdag den 28. februar 2023

2023 - nummer 1 - marts

4 Kære Læsere
4 Messe for læserne
5 Vor Frue af den guddommelige kærlighed
9 Den hellige Nikolaus af Flüe
14 Broder Klaus' bøn
15 Valfart til Lourdes
16 Pinse - Helligåndens komme - billede
18 Benedikt XVIs åndelige testamente
20 Inger Touray in memoriam
21 Årets valfarter
22 Hvidtjørnen af Inger Touray
24 Gud og kejseren
27 Budskaber fra Medjugorje
28 Næstekærlighedens betydning for
      bønnen
30 Pavens anliggender
31 Pave Pius XIIs bøn til Vor Frue af den guddommelige barmhjertighed
Billede: Madonna del Divino Amore, Wikimedia Fczarnowski.

Pius Xlls bøn til Vor Frue af den guddommelige barmhjertighed

Du kender, O Maria, dette folks og hele Kirkens behov.

Du fordriver sindets fejl, du sand-
hedens lærer og visdommens sæde.

Du formindsker hjertets fejl ved at ændre vanerne og ved at inspirere til afsky for lasterne, kærlighed til dyderne og iver for godheden.

For at fællesskabet skal være lykkeligt, skænk da alle hellig Gudsfrygt, levende tro i gerninger, håbet om goder, der ikke forgår, og den evige kærlighed i Gud.

Skænk familierne troskab, enighed og fred. Gør alle offentlige ledere fuldt bevidste om deres ansvar og forpligtelser med hensyn til religion, moral og alles timelige velfærd.

Og måtte din barmhjertighed, O Maria, ligesom over sjælene,  udgydes over alt det onde, som dette folk og hele den kristne familie plages af. Hav medlidenhed med de fattige, de fængslede, dem, der forfølges på grund af retfærdighed, de ulykkelige hvad end de kaldes.

Hil dig, Maria! Moder til de omflakkende landflygtige hernede på jorden; deres liv, deres glæde og deres håb. Guddommelige kærligheds Moder, bevar den guddommelige kærligheds ild i dine børn; opflam den de i glødende hjerter, styrk den i lunkne hjerter og genantænd den i de ligegyldige hjerter, som har ladet den slukkes; genopliv de stakkels sjæle, som har mistet den gennem synd, til denne kærligheds liv.

Og send over alle, som beder dig, Vor Frue af den guddommelige kærlighed, altfavnende og trøstende, din moderlige velsignelse.

Amen

Pius XII 1944, Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen.
Billede: Udsnit af forsidebilledet, Madonna del Divino Amore, Wikimedia Fczarnowski.


Pinsesalme

Som der også står i seneste nummer af Ave Maria, så oversatte og gendigtede Halfdan Kejser en mængde af de katolske salmer, hymner og litanier, vi kender og elsker i dag.
     Der er hele 43 salmer af ham i Lovsang. Det skete alt sammen i de relativt få år fra hans konversion i 1893 til hans død som kun 48-årig i 1916.
     Han digtede også denne salme med udgangspunkt i pinsesekvensen Veni Sancte Spiritus.

1. Udsend din Ånd, og jorden skal fornys,
send til os ned din stærke himmellue!
hvor før var mørke, skal der vorde lys,
hvad før vi skimted kun, skal klart vi skue.

2. Udsend din Ånd så hellig, stærk og mild,
lad dybt i sjælen os dens luer kende!
hvor før var kulde, skal der tændes ild,
din kærlighed skal i vort hjerte brænde

3. Udsend din Ånd til hjerterne af muld,
hvor godt og ondt så sært er blandet sammen!
hvad før var urent, lutres skal som guld,
når alle slagger smeltes bort i flammen.

4. Udsend din Ånd til alle dine små,
din Helligånd med Himlens flammetunge!
hvad før kun svagt og mat vi stammed på,
skal da i Åndens kraft vi højlydt sjunge.

5. Udsend din Ånd, som skaber helligt liv,
da skal den hele jord i dig genfødes!
hvor før var had og avind, strid og kiv,
i broderkærlighed skal alle mødes.

6. Udsend din Ånd og giv os nådens frugt,
bevar i os den himmelsendte lue!
da skal engang, når livets lys er slukt,
dit åsyn i et evigt lys vi skue.

Lovsang nummer 424
Tekst: H.Keiser
Melodi: J. Hammermüller

(Billede fra et af de tidligste engelske missaler fra East Anglia imellem 1310 og 1320. Det er fra et andet missale, end det i bladet. Kilde: Wikimedia.org)