søndag den 1. december 2019

December 2019 - nummer 4

  4   Kære Læsere
  5   Vor Frue af Akita
  8   Den ærværdige Hermann Cohen
12   Johannes af Korset er stadig aktuel
16    Jesu dåb - Billede
18   Julesalme af den hellige Alfons Maria de' Liguori
20   Den hellige Odilie af Alsace
22   Om Birgittas 15 bønner til den korsfæstede frelser
24   Pilgrimsrejse til det hellige land
27   Budskaberne fra Medjugorje
28   Helgenkåringen af Kardinal Newman
30   Pavens intentioner
31   Bøn: Led, milde lys

Statuen af Vor Frue af Akita. Statuen er en kopi af Vor Frue af alle folkeslag i Amsterdam. Udskåret af et enkelt stykke træ af en lokal billedhugger og buddhist Saburo Wakasa i 1965 - fotografi: SICDAMOME.

Kardinal Newman helgenkåret

Næsten alle danske katolikker kender salmen: "Led, milde lys", som vi bringer som bagsidebøn i dette nummer af Ave Maria, men de færreste kender dens forfatter: Kardinal John Henry Newman.
    Ikke desto mindre blev samme kardinal John Henry Newman helgen kåret på Peterspladsen i Rom den 13. oktober 2019. Prinsen af Wales deltog i begivenheden.
    Det er 50 år siden, der sidst blev kåret en engelsk helgen. Det var ikke kun een, men 40, nemlig de 40 engelske martyrer, som blev tortureret og dræbt under forfølgelserne af katolikker i England i årene 1535 til 1679. De blev helgenkåret i 1970.
    John Henry Newman var den ældste af seks børn. Hans far var bankmand. Familien var medlemmer af den anglikanske kirke. “Papist” var i familien et skældsord for katolikker. Allerede som 15-årig havde han en gudsoplevelse, som han beskrev som et møde med Gud hans skaber. Det bestemte hans livsvej.
    Da han var 16 år indskrev han sig på universitetet i Oxford for at uddanne sig til anglikansk præst. 24 år gammel blev han præst. Under studierne blev han tiltrukket af den højkirkelige fløj i den anglikanske kirke og var bl.a. med til at starte Oxford bevægelsen. Bevægelsen opstod som en reaktion på, at man fra statens side ønskede at forenkle den angli kanske kirke. Bevægelsen lagde vægt på bevarelse af præsteembedet ifølge traditionen, højtidelig liturgi og sakramenterne. Den mente, at den angli kanske kirke havde bevæget sig væk fra sine katolske og oldkirkelige rødder og fået for mange træk fra den protestantiske kirke.
    John Henry Newman studerede kirkefædrene. Det gav ham en længsel efter en kirke, som havde et mere oprindeligt præg. Han kaldte det “den sande kirke”. Efter en del års i indre kamp, endte han med at konvertere til den katolske kirke. Det skete i 1845, da han var 44 år gammel. Det var bestemt ikke en populær beslutning, og mange anglikanere anså ham for at være en forræder. Hans teologi byggede på den kristnes behov for et personligt møde med Gud. Han mødte også modstand hos nogle i den katolske kirke. Han havde også forbehold mod dogmet om pavens ufejlbarlighed (Når paven taler ex cathedra, hvilket sjældent sker.).
    Det endte dog med, at han i 1879 blev udnævnt til kardinal af pave Leo XIII. Da var han 78 år gammel.
    Newman tilsluttede sig oratiorianerordenen, som var grundlagt af den hellige Philip Neri (1515-1595). Ordenen består af både gejstlige og lægfolk. I et såkaldt Oratorium, som også omfatter et kapel, samles medlemmerne til bøn og messe. Medlemmerne arbejder især blandt de udstødte og syge. John Henry Newman oprettede et sådant i Oxford. Der er han også begravet.
    Han var en vellidt mand blandt rige, fattige, høj og lav. Han sørgede for at styrke kirkens arbejde i fængsler, på hospitaler og skoler.
    To mirakler ved anråbelse af hans forbøn er lagt til grund for hans helgenkåring. Den ene er en helbredelse af en lammende rygskade hos en mand og den anden en helbredelse af alvorlige blødninger hos en gravid kvinde. Blødningerne stoppede straks og varigt. Graviditeten forløb uden problemer derefter, og kvinden fødte et sundt barn. Både den helbredte mand og den helbredte kvinde var med ved helgenkåringen.
    John Henry Newman har mindedag den 9. oktober. Egentlig skulle han have haft den 11. august, der er hans himmelske fødselsdag (dødsdag), men den dag fejres Clara af Assisi. Derfor har han fået en dag ved indledningen af det engelske akademiske år, der var et af hans interesseområder.

Kilde: Internettet
Lovsang, nr, 226

Julesang af sankt Alphons Maria de' Liguori

Er man så heldig at overvære julens midnatsmesse fra Rom, vil man kunne høre den smukke italienske julesalme:Tu scendi dalle stelle, sunges af det børnekor som medvirker under højmessen. Salmen er en slags julepastorale, det vil sige en instrumental eller vokal komposition i tredelt rytme og med et pastoralt (landligt eller hyrde-tema). Pastoraler bliver ofte udført af den traditionelle sækkepibe zampogna og af rørpibe piffera og kendes derfor også som Canzone di zampognari (sækkepibespillernes julesalme).
    Melodien og de teksten til salmen blev skrevet af den hellige Alfons Maria af Liguori, en fremtrædende napolitansk præst, biskop og skolastisk filosof, der blandt andet grundlagde Redemptoristordenen (1732). Han blev kanoniseret af pave Gregor XVl 26. maj 1839 og udnævnt til kirkelærer af Pius IX i 1871. Han er en af de kendteste og mest læste katolske forfattere overhovedet og skytshelgen for skriftefædre.
    Alfons af  Liguori  blev født i Marianella, i kongeriget Napoli som den første af syv børn. Han læste til advokat og blev en meget velkendt advokat. Som 27-råig besluttede han sig imidlertid for at forlade advokatembedet, for, som han skrev til en ven "jeg vil afslutte denne karriere som ikke passer mig, for jeg ønsker at sikre min sjæls frelse". Han ville gerne have trådt ind i Oratorianerordenen, (ligesom kardinal Newman), men hans far var imod det, så han bev boende hjemme mens han studrede til præst. 
    I 1732 skrev han en julesalme på napolitansk med titlen `I anledning af Jesu fødsel`. Den begynder med ordene: Quanno nascette Ninno (da barnet blev født). Nogle siger at det er pave Pius IX der har oversat salmen fra neapolitansk til italiensk.
    Denne smukke salme er siden blevet en populær salme i Italien og mange komponister har benyttet de kønne melodiske fraser i deres kompositioner. Det gælder f.eks. Domenico Scarlatti i hans  sonate i Cdur.

Normalt er det kun de to første vers, der bliver sunget. Derfor har vi også valgt kun at gengive dem her. Først på italiensk:
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar;
o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!

A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e foco, o mio Signore,
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora!

En ordret oversættelse lyder sådan her: 
Du kom til os fra stjernerne, o himmelkonge,
og kom til en grotte, i kulde og i frost.
O mit barn, guddommelige,
Jeg ser dig ryste (af kulde) her
O velsignede Gud!
Hvad har det dog kostet dig at elske mig?

Du som er verdens skaber
manglede klæder og ild, o min Herre
Kæreste udvalgte. lille barn
Hvor denne fattigdom
dog lader mig elske dig endnu mere
fordi du gjorde dig til kærlighed, endog fattig!

En sangbar version:

Du kom til os fra Himlen, o konge ovenfra
|: kom til os i en grotte, i kulde og i frost. :|
O du lille, guddommelige,
Jeg ser dig skælve af kulde her
Oh kære, milde Gud
|: Hvad har det kostet dig, at du har elske mig? :|

Og du som skabte verden, min Herre, dyrebar
|: kom uden tøj og klæder og ild til grotten der, :|
Oh, du milde, udvalgte lille,
Hvor denne fattigdom gør dig
så dyrebar for mig.
|: Du gjorde dig til barn af kærlighed til mig. :|

 Hør Andrea Bocelli synge her:

Eller med et barnekor som i Peterskirken julenat:


Tekst: Margrethe Dupont, versene ved Charlotte Olden-Jørgensen