onsdag den 26. december 2007

Jomfru Marias budskaber 2007

25. Januar
"Kære børn! Læg Bibelen på et synligt sted i jeres familie og læs i den. På den måde vil I erfare bønnen med jeres hjerter, og jeres tanker vil være i Gud. Glem ikke at I er forgængelige som markens blomster som man kan se langt væk fra, men som kan forsvinde på et øjeblik. Mine kære børn, efterlad jer hvor I end kommer hen, et tegn på velvilje og kærlighed, og Gud vil skænke jer sin velsignelses fylde. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar
"Kære børn! I denne fastetid beder jeg jer om at åbne jeres hjerter for Guds barmhjertighed. Den himmelske Fader ønsker at befri enhver af jer fra syndens slaveri. Derfor mine kære børn skal I udnytte tiden og give slip på jeres synder gennem mødet med Gud i skriftemålet og beslutte jer for helligheden. Dette skal I gøre af kærlighed til Jesus der har forløst jer alle ved sit blod, så I kan leve lykkeligt og i fred. Glem ikke, mine kære børn, at jeres frihed også er jeres svaghed, derfor skal I følge mine budskaber med oprigtighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. marts
"Kære børn! Jeg ønsker at takke jer hjerteligt for jeres fasteoffer. Jeg ønsker at anspore jer til også fremdeles at leve fasten med åbne hjerter. Gennem faste og forsagelse vil I mine kære børn, blive stærkere i troen. Gennem den daglige bøn vil I finde den sande fred i Gud. Jeg er med jer og jeg bliver ikke træt. Jeg ønsker at føre jer alle ind i Himmelen sammen med mig, derfor skal i hver dag beslutte jer for helligheden. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. april
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer på ny til omvendelse. Åbn jeres hjerte. Dette er en nådens tid, udnyt den medens jeg er hos jer. Jeg er med jer og elsker jer med en umådelig kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. maj
"Kære børn! Bed sammen med mig til Helligånden, om at Ham må lede jer i jeres søgen efter Guds vilje på vejen mod hellighed. Og I, som er fjernt fra bønnen, omvend jer og søg i jeres hjertes stilhed frelse for jeres sjæl og styrk den i bøn. Jeg velsigner jer alle hver især med min moderlige velsignelse.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juni
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer med stor glæde i mit hjerte til omvendelse. Mine kære børn, glem ikke at I alle er vigtige i den store plan, Gud vil udføre gennem Medjugorje.  Gud ønsker at omvende hele verden og kalde alle til forløsningen og til vejen mod Ham selv der er enhver skabnings ende og begyndelse. Mine kære børn, på en særlig måde opfordrer jeg jer fra mit hjertes inderst til at åbne jer for den store nåde som Gud skænker jer gennem mit nærvær her. Jeg takker enhver af jer for jeres ofre og bønner. Jeg er med jer og velsigner jer alle. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juli
"Kære børn! I dag, på festdagen for jeres sogns navnehelgen (sankt Jakob den ældre), opfordrer jeg jer til at efterligne helgenernes liv. De skal være jer et forbillede og en opmuntring til et liv i hellighed. For jer skal bønnen være som den luft I indånder og ikke en byrde. Mine kære børn, Gud vil åbenbare jer sin kærlighed, og I vil erfare den glæde at I er elskede af mig. Gud vil velsigne jer og skænke jer nådens fylde. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. august
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til omvendelse. Mine kære børn, jeres liv skal være en afspejling af Guds godhed og ikke af had og troløshed. Bed, mine kære børn, så jeres bøn bliver til liv. På den måde vil I i jeres liv erfare den fred og glæde som Gud skænker dem, der åbner hjertet for Hans kærlighed. Men I der er langt væk fra Guds barmhjertighed, skal omvende jer, for at Gud må høre jeres bønner og det ikke må blive for sent for jer. Omvend jer derfor i denne nådefulde tid og giv Gud førstepladsen i jeres liv. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. september
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at opflamme jeres hjerter med en endnu større kærlighed til den Korsfæstede. Glem ikke at Han har givet sit liv af kærlighed til jer, for at I kan blive frelst. Mine kære børn, bed og hold indre bøn, så at jeres hjerter kan åbne sig for Guds kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. oktober
Kære børn! Gud har sendt mig til jer af kærlighed for at jeg kan lede jer på vejen til frelsen. Mange af jer har åbnet jeres hjerte og lyttet til mine budskaber, men mange af jer er faret vild på denne vej og har aldrig lært Guds kærlighed at kende i sit hjertes fylde. Derfor beder jeg jer om at være kærlighed og lys, hvor synd og mørke råder. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. November

"Kære børn! I dag, hvor I fejrer Kristus som konge over alt det skabte, ønsker jeg at Han må være konge over jeres liv. Kære børn, kun ved at give kan I forstå den gave, Kristi korsoffer er for enhver af jer. Mine kære børn, I skal give Gud tid, så vil Han forvandle jer og fylde jer med sin nåde, så at I kan være nåde for andre. Mine kære børn, jeg er en kærlighedsgave fuld af nåde, der kommer fra Gud ned til denne verden uden fred.  Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. December

"Kære børn!  Med stor glæde bringer jeg jer Fredens Konge, så at Han kan velsigne jer med sin velsignelse. Bøj jer for Ham. I bør give tid til jeres Skaber som jeres hjerte tørster efter. Glem ikke at I kun er på gennemrejse her på jorden og at jordiske ting kun kan give jer en lille glæde, men at I gennem min Søn har fået det evige liv. Derfor er jeg med jer og ønsker at lede jer til alt det jeres hjerte tørster efter. Tak, fordi I tager imod mine ord!"


lørdag den 1. september 2007

Vor Frue af Søjlen i Zaragoza

Vor Frue af Søjlen er en kirke og en helligdom i Zaragoza i Aragón i Spanien. Den indeholder en mirakuløs statue af Jomfru Maria, som bliver æret over hele Spanien.
     En legende knytter sig til helligdommen. Vi bringer den som et kuriosum.
Ifølge denne legende blev helligdommen oprindelig bygget af den hellige apostel Jakob den ældre efter Jomfru Marias ønske.

Det skete på denne måde:
Efter Kristi korsfæstelse, opstandelse og himmelfart begyndte apostlene at sprede Hans budskab, først i Palæstina og så i resten af verden. Jakob den ældre rejste helt til Spanien med nogle disciple for at forkynde evangeliet der. Han havde dog ikke megen fremgang og blev derfor modløs og tvivlede på om det var det rigtige han gjorde. Dette skete i år 40 og Jomfru Maria levede stadig i Jerusalem.
     Jomfru Maria viste sig i en vision for Jakob og disciplene for at styrke dem i deres opgave. I visionen stod Jomfru Maria på toppen af en søjle, der blev båret af engle. Visionen var underskøn og blev ledsaget af himmelsk musik og et strålende lys. Efter nogle opmuntrende ord til Jakob og hans disciple, bad Jomfru Maria om at der blev bygget et kapel. Før hun forlod dem gav hun dem den jaspissøjle, hun stod på. Den søjle er efter sigende den samme, som i dag æres på stedet.
     Styrket af visionen og det håndgribelige bevis, drog Jakob og hans disciple rundt i hele Spanien og forkyndte Jesu budskab. Jakob er nu Spaniens værnehelgen.
     Et år efter visionen fik Jakob bygget et kapel til Marias ære på stedet for åbenbaringen. På søjlen placeredes en statue af Jomfru Maria. Dette var den første kirke, som blev viet til Jomfru Maria.

Såvidt legenden
På toppen af søjlen er der anbragt en statue af Jomfru Maria. Statuen er af træ, den er 39 cm. høj og viser Jomfru Maria og Jesusbarnet, som sidder ved hendes venstre side. Han holder en lille fugl i den ene hånd. Med højre hånd holder hun en kappe, som er viklet omkring dem. Senere er der sat krone på såvel Maria som Jesus. Statuen bliver klædt på ved særlige lejligheder, og den har nationaldragter fra samtlige latinamerikanske lande. Det berettes, at der udgår en rosenduft fra søjlen. Nogle mener, at det skyldes rengøringsmidler. Andre påpeger, at rosenduften har været der før disse rengøringsmidler blev taget i brug.
     Kapellet, som Jakob byggede til søjlen, blev ødelagt og genopbygget mange gange under forskellige erobreres hærgen: romerne, goterne, maurerne, muslimerne og vandalerne. Men statuen og søjlen overlevede dem alle.
     I 1400-tallet medvirkede kong Ferdinand den Katolske af Aragón og dronning Isabella af Castilien til at man begyndte at ære statuen og søjlen igen. Den 12. oktober blev fastsat som særlig festdag. Det er sammen dag som Colombus opdagede Sydamerika.
     1640 skete der et mirakel, som gjorde helligdommen meget kendt. En 17-årig dreng, Miguel Pellicer, førte en vogn med to muldyr foran. Han red på det ene muldyr. Med ét faldt han af dyret og havnede under hjulet på vognen. Højre ben brækkede og skinnebenet blev knust. Det blev besluttet at amputere benet. Før operationen bad drengen om at komme til messe i kirken Vor Frue af Søjlen. Efter operationen kom han tilbage for at takke for at han stadig var i live. Eftersom han ikke længere kunne arbejde, sluttede han sig til de andre tiggere, som bad om almisser udenfor kirken. Foran kapellet med Vor Frue af Søjlen brændte der mange olielamper. Hver gang olien skulle skiftes smurte han resten af sit ben med olien. Dette gjorde han selvom lægen havde advaret ham mod at gøre det, fordi olien forsinkede ardannelsen på benstumpen. Senere vendte han hjem med træben og krykke. Han begyndte at gå rundt i landsbyerne for at tigge. 2 2 år senere, i slutningen af marts 1640 besøgte han sine forældre i Zaragoza. Hans forældre gik lidt senere i seng og så at der stak to fødder ud under tæppet. De vækkede ham og så at han havde fået resten af sit ben tilbage. Nu havde han igen to raske ben. Det viste sig, at det var hans eget ben, der var kommet tilbage, fordi der var nogle ar efter hundebid på læggen, som også havde været der før ulykken. En undersøgelseskommission blev udpeget, læger, naboer og præster blev afhørt, og i april 1641 erklærede ærkebiskoppen at der var tale om et mirakel.
     Rygtet om dette mirakel spredte sig over hele Spanien og man blev nødsaget til at bygge en basilika på grund af de mange pilgrimme. Disse har igennem årene kysset søjlen så mange gange, at der er slidt en fure i den på det eneste sted hvor søjlen altid er tilgængelig. Søjlen er nemlig normalt dækket af bronze og sølv besat med ædelstene undtagen den 2., 12. og 20, i hver måned.

Flere helgener har besøgt stedet, bl.a. Teresa af Avila, Johannes af Korset og Ignatius af Loyola. I 1980'erne kom Johannes Paul II på besøg og bad rosenkransen ved Vor Frue af Søjlen. Rosenkransbønnen blev transmitteret over radioen ud i verden.

Naturligvis er det ikke legenden, som har gjort stedet til et valfartssted. Det er den bøn og det fællesskab i troen, som lever og har levet i århundreder på dette sted.


Oversat og redigeret af Anne Balleby
Kilder: Hjemmesiden for den Katolske Kirke i Norge og 
Miraculous Images of Our Lady af Joan Carroll Cruz

tirsdag den 28. august 2007

Ave Maria 2007 - Nummer 3

4 Den hellige Filip Howard
10 Vor Frue af søjlen
13 Rosenkransens måned
14 Alle sjæles dag
18 Benedikt XVI 80 år
22 Lad os følge i Marias fodspor
23 Johannes Paul II's bøn om Guds barmhjertighed
24 Frans af Assisi og hans Solsang
28 Gennem faste til omvendelse
31 Budskaberne fra Medjugorje
32 En opskrift til alle sjæles dag
33 Pavens Anliggender
34 Messe for læserne
34 Mariafester
34 Mere om Rosenkranz-Sühnekreuzzug
35 Bøn for de afdøde