mandag den 26. december 2011

Jomfru Marias budskaber 2011

25. januar
"Mine kære børn! Også I dag er jeg hos jer og betragter jer og velsigner jer, og jeg mister ikke håbet om at denne jord kan omvende sig til det gode og at freden vil råde i menneskenes hjerter fordi de har åbnet sig for mine budskaber og for Gud. Helligånden forandrer et flertal af dem der siger ja. Derfor vil jeg sige: Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar 
"Mine kære børn! Naturen vågner, og på træerne kan du se de første knopper, der vil bringe de smukkeste blomster og frugter. Jeg ville ønske, at I, kære børn, arbejdede på jeres omvendelse, og at I med jeres liv giver vidnesbyrd, så jeres eksempel kan være andre er forbillede og en inspiration til omvendelse. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus for jeres omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! På en særlig måde kalder jeg jer i dag til omvendelse. Lad et nyt liv begynde i jeres hjerte. Kære børn, jeg ønsker at høre jeres "ja", og jeg ønsker at jeres liv hvert øjeblik må være en lykkelig efterleven af Guds vilje. Jeg velsigner jer i dag på en særlig måde med min moderlige velsignelse af den fred, kærlighed og enhed der er i mit hjerte og i hjertet af min søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april 
"Mine kære børn! Ligesom naturen nu viser os årets smukkeste farver, på samme måde opfordrer jeg jer til at give vidnesbyrd med jeres liv og hjælpe andre til at komme tættere på mit Ubesmittede Hjerte, så kærligheden til den Almægtige kan blusse op i deres hjerter. Jeg er med jer, og jeg beder for jer uden ophør, så jeres liv kan være en afspejling af Himlen her på jorden. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj
"Mine kære børn! Min bøn er i dag for alle der søger omvendelsens nådegave. I banker på mit hjertes dør, men uden håb og bøn, i synd og uden at modtage forsoningens sakramente. Mine kære børn, forlad synden og beslut jer for helligheden. Kun sådan kan jeg hjælpe jer og høre jeres bønner og gå i forbøn for jer hos den Allerhøjeste. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn! Tak sammen med mig den Allerhøjeste for mit nærvær hos jer. Mit hjerte glæder sig over at se glæden og kærligheden i efterlevelsen af mine budskaber. Der er mange af jer der følger dem, men jeg søger alle indslumrede hjerter, for at vække dem af vantroens søvn. Mine kære børn, nær jer endnu mere af mit ubesmittede hjerte, så jeg kan lede jer alle frem til evigheden. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn! Denne tid skal for jer være en tid med bøn og stilhed. Jeres legeme og sjæl skal forfriskes, de skal være i Guds kærlighed. Mine kære børn, tillad mig at lede jer, åbn jeres hjerter for Helligånden, så at alt det gode der er i jer, må blomstre op og give hundredefold frugt. Begynd og slut dagen med hjertets bøn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede og faste for mine intentioner, for satan ønsker at ødelægge mine planer. Jeg begyndte her, med dette sogn, og jeg indbød hele verden. Mange har besvaret mit kald, men der er en utrolig stor mængde der ikke vil høre eller svare på mit kald. Derfor skal I der har sagt ja, være stærke og målbevidste. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Jeg opfordrer jer til at denne tid for jer alle skal være en tid fuld af vidnesbyrd. I der lever i Guds Kærlighed og har erfaret Hans gaver, skal vidne om dem med ord og gerninger, så at de kan blive til glæde og opmuntring i troen for andre. Jeg er med jer og beder uophørligt til Gud for jer alle, at jeres tro altid må være fuld af liv og glæde, og i Guds kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! Jeg ser på jer, og jeg ser ingen glæde i jeres hjerte. I dag vil jeg give jer den Opstandnes glæde, så Han kan lede og omslutte jer med sin kærlighed og ømhed.  Jeg elsker jer og beder uden ophør til min Søn, Jesus, for jeres omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
"Mine kære børn! Igen i dag bringer jeg i mine arme min Søn, Jesus, til  jer, så Han kan give jer sin fred. Mine kære børn, bed og vidn, så at ikke den menneskelige, men de guddommelige fred som ingen kan ødelægge, kan herske i ethvert hjerte. Det er den hjertets fred som Gud giver enhver, der elsker Ham. Gennem dåben er I kaldede og elskede på en særlig måde, derfor skal I aflægge vidnesbyrd og bede, så I er mine udstrakte hænder i denne verden der sukker efter Gud og efter fred. Tak fordi I følger min opfordring!"

torsdag den 1. december 2011

December 2011 - nummer 4

4 Kære Læsere
5 Jomfru Marias ubesmittede undfangelse
8 Den salige Ludovica Albertoni
9 Hold blikket rettet mod Maria
10 Gør dit hjerte til en vedvarende adventstid
13 Vor Frue af Ocotlan
16 Stilhedens mysterium - Julebillede
18 Novene til Jomfru Marias uplettede Undfangelse
22 Jomfru Maria åbenbarede sig i Kairo
24 Den nordiske valfart til Lourdes
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 Tillidsfuldt håb
29 Pavens anliggender
31 Bøn: Tota pulchra es, Maria

Jomfru Marias besmittede undfangelse

Hvert år den 8. december fejrer Kirken Jomfru Marias uplettede Undfangelse. Denne fest er vist en af de mest misforståede af alle kirkeårets fester. Mange mennesker tror at den uplettede Undfangelse betyder, at Maria er undfanget uden at Anna og Joakim var sammen. Eller at Anna skulle have undfanget Maria ved Helligåndens hjælp ligesom Maria. En anden vildfarelse er at det drejer sig om Jomfru Marias undfangelse af Jesus, Guds Søn. Denne fest fejrer vi naturligvis den 25. marts - ni måneder før jul (25. december).
    Det, vi fejrer ved Jomfru Marias uplettede Undfangelse, er at Jomfru Maria helt fra sin undfangelse i Annas liv har været fri for arvesyndens plet. Hun skulle være helt ren for at kunne være en passende bolig for Guds egen Søn.


Dogmet
Jomfru Marias uplettede Undfangelse blev i 1854 erklæret som et dogme - det vil sige en trossandhed, som alle katolikker er forpligtet på - men allerede fra tidlig tid har Kirken lært, at Gud har bevaret Maria ren for arvesynden fra hun blev undfanget i sin moder, Annas, liv. Festen for "Annas undfangelse af Jomfru Maria" stammer fra de østlige klostre og blev allerede i 750 fejret den 9. december. Denne dag blev en obligatorisk helligdag i 1166 efter et edikt fra kejser Manuel I. Festen, der stadig blev kaldt "Annas undfangelse af Jomfru Maria", kom til Italien fra Konstantinopel i 800-tallet. I Rom fejrede man festen for Marias fødsel 8. september, og festen for hendes undfangelse blev så logisk nok lagt 9 måneder inden.
    De gamle kirkefædre kaldte Maria for den Skyldfrie, Uskyldens Blomst, den uskyldige Lilje, renere end englene og lysende som solen. Tanken om at hun var den nye Eva, fri for syndens plet, findes både hos Irenæus af Lyon, Justin Martyr og Johannes af Damaskus.
    I 1439 gjorde koncilet i Basel (1431–1445) festen for Undfangelsen af den uplettede Jomfru Maria obligatorisk for hele Kirken. Pave Sixtus IV optog festen i den romerske kalender og indviede det Sixtinske kapel til Marias undfangelse.


Rue du Bac og Lourdes
Denne festdag er tæt forbundte med flere Maria-åbenbaringer. I 1830 viste Jomfru Maria sig for Catherine Labouré i Vincentsøstrenes moderhus i Rue du Bac i Paris. På medaljens forside er der et billede af Jomfru Maria som den uplettet undfange (se også forsiden af Ave Maria). Fra Paris bredte den undergørende medalje sig ud i verden og medførte en sand bølge af Maria-fromhed.
    I 1849 udkom pave Pius IX's rundskrivelse Ubi primum, der handlede om Marias uplettede Undfangelse, og den 8 december 1854 erklærede han dogmet om Jomfru Marias uplettede Undfangelse. Det vakte nogen kontrovers i katolske kredse af flere årsager. Dels var det første gang en pave havde ophøjet noget til en trossandhed på denne måde. Forud havde paverne enten bekræftet en trospraksis eller erklæret den for kættersk eller fejlagtig. Dels havde paven handlet på egen hånd.
    I anledning af dogmet blev søjlen Colonna dell'Immacolata rejst på Piazza di Spagna i Rom (se Ave Maria 2011 nr 1). Det skete i 1856 og siden har paven hvert år lagt blomster ved denne søjle.
    Da Jomfru Maria i 1858 viste sig for Bernadette Soubirous i Lourdes, præsenterede hun sig som den uplettede undfangelse: "que soy immaculada councepciou". Ord som den uskolede Bernadette slet ikke forstod, men som overbeviste sognepræsten om ægtheden af åbenbaringen.Den salige John Henry Newmans meditation overden uplettede Undfangelse:
Vi skal prædike om det, der er vidunderligt, anderledes, nyt, inspirerende og vigtigt. Og det mest forunderlige ved Jomfru Maria er nok at hun er uden synd ... Hun er Virgo praedicanda - den Jomfru vi skal prædike om - fordi hun var uden synd. Synden havde ikke del i hende fordi hun ved Guds nåde aldrig gjorde eller sagde noget, der ikke var i overensstemmelse med Guds vilje. I hende ser vi den største sejr over sjælenes fjende.
    For at vise hvad Han kunne gøre for os ved at dø for os, for at vise os, hvad den menneskelige natur kunne blive til, for at vise hvor totalt Han kunne tilintetgøre Fjendens mest koncentrerede bestræbelser og udslette syndefaldets konsekvenser; begyndte Herren, endda før sin fødsel, at gøre sin frelses mest underfulde gerning i hende, der skulle blive Hans Mor. Ved kraften af Hans blod, der endnu ikke var udgydt, bevarede Han hende fra at pådrage sig Adams skyld endnu inden Han havde sonet den på korset. Og derfor er det at vi prædiker om hende der har modtaget denne vidunderlige nådegave.

Kilde :Internettet, vatican.va, katolsk.no, wikipedia 
oversat og redigeret af  Charlotte Olden-Jørgensen