fredag den 24. maj 2019

Juni 2019 - nummer 2

Kære Læsere
Vor Frue af Zapopan
Den hellige Bonifatius
Frygt ikke!
Scala Sancta
Smukke Kaukasus - del III
Bønnens Apostolat fylder 175 år
Kateketernes dag. Pavens prædiken
Paven tillader valfarter til Medjugorje
Budskaberne fra Medjugorje
En splint af Kristi kors i St. Laurentii kirke i Roskilde
Pavens intentioner
Årets valfarter og andet
Bøn til vor Frue af Zapopan


En splint af Kristi Kors i Roskilde

     Under en nylig ombygning af sakristiet fandt man i Sankt Laurentii kirke i Roskilde et helt særligt relikvie. Det er en splint af det kors, som Jesus blev korsfæstet på. Relikviet bærer det segl, der verificerer, at det er ægte. Der står De Ligno SS Crucis, som betyder “af træet fra det allerhelligste Kors”. Jesu kors blev ifølge legenden fundet af kejser Konstantins mor, Helena (død ca. 330), under en pilgrimsrejse til Jerusalem. Splinter af Jesu kors findes utallige steder som relikvier i kirkerne.

    Under langfredagsliturgien, hvor man kysser korset, blev menigheden tilbudt at kysse dette relikvie. Endnu har man ikke fundet ud af, hvordan det er kommet til Roskilde.
    Relikvier er rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. Det kan også være en tåre. Relikvier æres i mange religioner. Da man mener, at de har tilknytning til en person, som var tæt på Gud, er det en måde at komme Gud nærmere på. Når det drejer sig om Jesu kors, er det jo Gud selv, som har hængt på det.


Tekst: Anne Balleby
Fotos: P. Marcos

Paven tillader valfarter til Medjugorje

Søndag den 12. maj fejredes messen i Sankt Jakobs kirke i Medjugorje af den apostolske nuntius mgr. Luigi Pezzuto og koncelebreredes af den apostolske visitator mgr. Henryk Hoser. Under messen blev der læst en meddelelse højt fra pave Frans på kroatisk og italiensk, hvor paven tillader alle præster fra ethvert bispedømme at organisere pilgrimsrejser til Medjugorje.
     Alle præster må nu frit fejre messer og andagter i Medjugorje.
     Det er ikke en godkendelse af åbenbaringerne, men en anerkendelse af stedets mange gode frugter.

Teksten lød i sin helhed som følger:
Pave Frans har besluttet, at der må organiseres valfarter til Medjugorje, idet man stadig skal sørge for at det ikke opfattes som en godkendelse af de begivenheder der endnu sker og stadig undersøges af Kirken, og heller ikke bidrager til at sprede misforståelser og tvetydighed på det læremæssige område. Dette gælder hyrder af alle ordener og grader (dvs. både ordenpræster og verdenspræster; diakoner, præster og biskopper) der ønsker at rejse til Medjugorje for at læse messe og fejre dér.

Sankt Jakobs kirke i Medjugorje
      
Oversat fra https://hercegovackiportal.com/2019/05/12/papa-odobrio-
svim-svecenicima-organizirati-hodocasca-i-sluziti-sv-mise-u-medugorju/
af Charlotte Olden-Jørgensen
Foto: Mariusz Musiał