lørdag den 5. september 2020

2020 - Nummer 3 september


3 Kære Læsere
4 Vor Frue af Søjlen
8 Den hellige Clemens I
10 Vor Frue af Monte Berico
12 Stella Maris - et sømandsapostolat
14 Respekt for mennesket
16 Stabat Mater - hymne og billede
18 Marias uplettede undfangelse
      og ondskabens mysterium
20 Kippinge kirke og den hellige kilde
26 Budskaberne fra Medjugorje
28 Hverdagens ti bud
29 Pavens intentioner
30 Messe for læserne
30 Nyheder
31 Bøn til vor Frue af Monte Berico

Stella Maris - et sømandsapostolat

Pavens intentioner for august var: Fokus på den maritime verden:
- for alle, der lever på og af havet, deriblandt sømænd, fiskere og deres familier


Der er så meget at bede for i denne verden. Hvorfor skulle søfolk trænge mere end så mange andre til forbøn?
    Vi trænger alle til forbøn, i hver vores livsomstændigheder. Men søfolk er på mange områder et særlig udsat folkefærd.
    ”Søens folk” udgøres af fiskere, af ansatte på færger og cruisere, af offshorefolk (ansatte i olieindustrien), og af folk ansatte på olietankere og containerskibe. Det er især de to sidstnævnte grupper, vi har fokus på i Caritas Danmark. De udgør ca 1,6 million mennesker i alt i verden. En ud af 800 er kvinde, så det må være ok at tale om sømænd! Over halvdelen af disse søfolk er filippinere.
    Caritas Danmark er gået i gang med dette arbejde i samarbejde med Stella Maris (alias Apostleship of the Sea - Sømandsapostolatet), der er en verdens omspændende, katolsk organisation, der tager vare på søfolks materi elle og åndelige behov. Stella Maris har eksisteret siden 1920, og har tidligere været repræsenteret i Danmark. I dag er de repræsenteret i 334 havne i 59 lande.
    Søfolk er få, de er ofte fra fattige nationer, de lever ret anonymt, de er langt væk fra deres familier i lang tid ad gangen, de lever i små grupper sammen 24 timer i døgnet, syv dage om ugen i otte til ti måneder ad gangen - denne afsondrethed gør det blandt andet ofte vanskeligt for dem at praktisere deres tro.

    Søfolk er usædvanligt udsatte i deres erhverv og har en høj dødelighed. Dels er stormvejr en trussel for dem, dels sejler de ind imellem på mis lig holdte skibe, der udgør farlige arbejdspladser; ind imellem er de retsløse og bliver udnyttet på skibe, der sejler under bekvemmelighedsflag; og der udover udgør pirateri også en reel trussel for dem.
    Følgende anskueliggør at livet ombord er vanskeligt: Når en præst tilkaldes for at holde mindeceremoni for en sømand, der er faldet overbord, er der tre muligheder: Enten var det et uheld, altså en arbejdsulykke; eller et selvmord, eller et mord.
    Da Danmark er verdens femtestørste skibsnation, vil vi i Caritas Danmark gerne sikre, at sømænd, der kommer i land i Skandinavien, bliver mødt med gæstfrihed og hjælpsomhed. I Danmark er vi fortrolige med det, der tidligere hed Den Danske Sømandskirke, nu: Dansk Kirke i Udlandet. Her bliver der taget godt imod danskere, når de "går i land" i udlandet. Men hvem tager godt imod andre landes søfolk, når de lægger til i Danmark?
    "Den katolske Kirke i udlandet" - det er os! Det er vores forpligtelse, at de sømænd, der kommer til Skandinavien, får et lift ind i landet, til rekreation eller til kirkebesøg. Evt. får chancen for at gå i bare tæer i græsset, eller møder landsmænd, de korte timer, de er i land! Det er os, der skal besøge søfolk, når de indlægges på vores lokale sygehus. Og det er Stella Maris, der skal hjælpe søfolk fra hele verden med arbejdsretlige spørgsmål.
    Her et citat fra Pave Frans' tale til Stella Maris' årsmøde i Rom i 2019, som jeg havde den glæde at deltage i: "Som præster og som frivillige i Stella Maris er I blevet betroet den mission at være nærværende og at bringe Guds ord til de søfarendes sammensatte og brogede verden. På jeres daglige skibsbesøg møder I mennesker i meget konkrete situationer, nogle gange harmoniske, andre gange bekymrende og ind imellem i store vanskeligheder.
    Med indlevelse og diskretion giver I de søfarende en mulighed for at lette deres hjerte. Dette er den første og vigtigste hjælp, I yder, til mennesker, der har få andre muligheder.
    Jeres hjælp til søfolk og fiskere er først og fremmest den at lytte til dem og at høre om deres materielle og åndelige behov.
    Må Helligånden på forbøn af Jomfru Maria, Havets Stjerne, forny jeres tjeneste i overens stemmelse med den hjælp, der er behov for i dag."

    I Caritas Danmark arbejder vi på at få etableret et Stella Maris Center i Danmark. Det kræver forbøn, og derudover frivillige, der har mod på og tid og lyst til at lære at gå på skibsbesøg i de største havne i Danmark: Århus, Esbjerg, Ålborg og København.
    Caritas-kollekten d 30. august 2020 gik til Søens Folk, det vides endnu ikke, hvor stor den blev. Men tak for interessen, for enhver forbøn og for ethvert bidrag.

PS: Hvor meget af vores energi- og vareforbrug mon fragtes til os af søens folk? Svaret er at mere end 90 % af vores forbrug kommer til os ad søvejen, så uden søfolk ville ca halvdelen af verden nok dø af kulde – og den anden halvdel af sult!

Stine Riegels Læsøe

Bøn til Vor Frue af Monte Berico

Åh, hellige Jomfru, Guds Mor og min Mor, jeg takker dig for at du har vist dig på Monte Berico og for alle de nådegaver, du har givet dem, der søger tilflugt til dig.
    Det er aldrig nogen, der forgæves har søgt din hjælp.
    Også jeg søger tilflugt til dig og beder dig for Jesu lidelse og død skyld og for dine smerters skyld at hylle mig i din kappe, som er din moderlige kappe, Skænk mig den nåde, jeg beder om, nemlig ... og beskyt mig fra alt ondt, især fra synden, der er  det største onde.
    Kære Maria, lad mig altid nyde godt af din kærlige beskyttelse i livet og endnu mere i døden, at jeg derefter må komme til at se dig i Himlen for at takke og velsigne dig for evigt. Amen

Vor Frue af Monte Berico, bed for os!
  Eftersom vor Frue af Monte Berico bevarede indbyggerne i Vizenca fra pesten, er det flere steder blevet skik at bede denne bøn ni på hinanden følgende dage for at stoppe Coronaens hærgen. 

Original flere steder på nettet, blandt andet it.aleteia.org. 
 Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen