tirsdag den 1. marts 2011

Marts 2011 - nummer 1

4 Kære Læsere
5 Bøn og tillid er vore bedste gaver
7 Den hellige Franciska af Rom
12 Vor Frue af Licheń
14 Lidelse og frelse
15 Til Jesus gennem Maria
16 Påskebillede
18 Frie kvinder
19 Mit liv, Herre
21 Johannes Paul II's saligkåring
24 Pavens åndelige testamente - ny bog
27 Pavens anliggender
30 Budskaberne fra Medjugorje
31 Påskevigiliebøn

Bøn og tillid er vore bedste gaver

    På festen for Jomfru Marias ubesmittede undfangelse (8. december) velsignede Benedikt XVI en kurv fuld af roser. Senere på dagen satte han roserne ved foden af søjlen på Piazza di Spagna.
     Denne søjle er rejst af Roms brandmænd i 1857 for at fejre dogmet om Marias ubesmittede undfangelse. De fire marmorstatuer ved foden af statuen forestiller David, Ezekiel, Esajas og Moses, søjlen er en antik romersk søjle, der blev fundet i 1777 i klosteret Vor Frue af Undfangelsen. Hvert år siden 1923 har Roms brandmænd gået i procession den 8. december og lagt blomster ved foden af søjlen, og siden 1953 har paven også deltaget.

     I år satte han altså en kurv indviede roser ved statuen. Disse roser er et symbol på vore bønner. Ved denne lejlighed sagde paven: "I dag samles vi rundt om denne søjle, der er smykket med blomster som et symbol på den kærlighed og ærefrygt, det romerske folk nærer til Jomfru Maria. Men den smukkeste og mest kærkomne gave, vi kan give hende, er vore bønner ... Både vore takkebønner og vore bønner om hjælp i hverdagen; tak for troens gave, for alle de gode ting vi hver dag modtager fra Gud, bønner for vore familiemedlemmer, sundhed, arbejde, ja alle de vanskelige ting i vort liv." Paven sagde videre, at den allersmukkeste gave, vi kan give hende, er at lytte til hende. "Hun taler til os med det Ord, der påtog sig kød i hendes moderliv. Hendes budskab er intet andet end Jesus, der er hendes hele liv.
    Med et blik, fuld af håb og medfølelse ser Maria på ethvert menneske og siger: 'Frygt ikke, barn! Gud elsker dig!' Han elsker dig personligt, han tænkte på dig før du blev til og Han vakte dig til live for at fylde dig med kærlighed og liv ... Marias blik er Guds blik på enhver af os," fortsatte han. "Hun ser på os med Faderens egen kærlighed og velsigner os ... Men hvem kender den guddommelige nådes kraft bedre end hun? Hvem ved bedre end hun at intet er umuligt for Gud? At Han er i stand til at få noget godt ud af det onde?"

    Paven sluttede af med denne påkaldelse: "Tak, Ubesmittede Undfangne, fordi du altid er med os, Våg altid over vores by, trøst de syge, anspor de unge og støt familierne. Giv os styrke til at modstå det onde i alle dets former og til at vælge det gode, selv når det koster og medfører at vi må gå mod strømmen. Giv os den glæde at føle os elskede af Gud, velsignet af Ham og forudbestemt til at være hans børn."

 Kilde Zenit.org oversat af Charlotte Olden-Jørgensen