fredag den 1. maj 2020

Rosenkransbøn hjemme og på nettet

Maj er Marias og rosenkransens måned

Sub Tuum Præsidium - Til din beskyttelse er en af de bønner, pave Frans har foreslået os at bede i maj måned sammen med rosenkransen.
Ave Maria opfordrer som altid alle til at bede mindst et led af rosenkransen hver dag.
Til din beskyttelse tager vi
vor tilflugt,
hellige Gudsmoder!
Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud fra alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.
Amen.
   P. Benny i Esbjerg beder hver aften klokken 18 en rosenkrans i kirken i Esbjerg og opfordrer os alle til at tilslutte os. Vi kan følge med på nettet her: Rosenkransbøn
  Og på samme tid sidder p. Mariano foran sakramentet i en af de 4 kirker i Sankt Josefs sogn og beder et af rosenkransens 4 mysterier.

   Lad os i disse urolige tider hvor mange af vore medmennesker er bekymrede på grund af corona-virussen, bede Gud om at Han på forbøn af Vor Frue af Lourdes må give os fornyet tillid, håb og fred i vore hjerter.
     Maria,  i denne tid hvor mange mennesker frygter for deres liv, beder vi til dig og lægger vort liv i dine hænder. Du er Guds smil, du genspejler Kristi lys, er Helligåndens bolig, og udvalgte Bernadette i hendes ydmyghed. Du er mogenstjernen, døren til Himlen og den første af de opstandne. Vi beder dig: Hjælp de syge og dem der plejer dem. Tag imod de døde og trøst deres familier.


- - - - - - - - - -

Den nordiske bispekonferences bøn i corona-epidemien.

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Amen.

Hellige Maria, de syges helse, bed for os
Hellige Josef, bed for os.
Hellige Ansgar, bed for os.
Hellige Birgitta, bed for os.
Hellige Henrik, bed for os.
Hellige Olav, bed for os.
Hellige Thorlak, bed for os.
Alle de nordiske helgener, bed for os.
Alle Guds engle og helgener, bed for os.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar