fredag den 31. december 2021

2021 - Nummer 4 December

4    Kære Læsere
5    Den undergørende medalje
10    Den hellige Paul Miki og lidelsesfæller
13    Bønnens kraft
14    SOS Forbøn
16    Julemeditation
18    Poul Helgesen - Guds hengivne tjener
23    Medjugorje i 40 år
28    Budskaberne fra Medjugorje
29    Pavens intentioner
30    Afdød
 30    Messe for læserne
31    Pave Johannes II's bøn til Sankt Josef  

Julemeditation

Dernæst kaldte Gud på en ærkeengel ved navn Gabriel
og sendte denne til jomfruen ved navn Maria.
Og ved hendes samtykke skete mysteriet:
Treenigheden klædte Ordet i kød.
Og selvom tre udførte værket,
skete det kun i den Ene.
Og det menneskevordne Ord
var i Marias skød.
Og Han, som kun havde en Fader,
havde nu også en Moder,
selvom hun ikke er som andre,
der undfanger ved en mand.
Derfor skal Han kaldes Søn af Gud
og Søn af menneske.

Og da tiden kom, da Han skulle fødes,
stod Han frem som en brudgom
af sit kammer.
Arm i arm med sin brud,
som Han førte ved armen.
Og Ham tog den nådefulde Moder
og lagde Ham i en krybbe
blandt nogle dyr,
der var der på den tid.
Menneskene sang sange
og englene melodier
for at fejre trolovelsen
mellem de to.

Men Gud i krybben
klagede sig og græd dér.
Og det blev til juveler,
som bruden bar ved trolovelsen.
Og Moderen var forbløffet
over den byttehandel, hun så:
Et menneskes tårer i Gud
og i mennesket glæde.
Det, der både for den ene og den anden
plejede at være en fremmed ting.


Foto: The Star of Bethlehem, 1887-1891. Sir Edward Burne-Jones under the Unsplash License
Kilde: The collected Works of St. John of the Cross, ICS Publications,
romancer nr. 8 og 9, oversat fra spansk af Charlotte Olden-Jørgensen


onsdag den 1. december 2021

Bønnens Kraft

Bøn er uvurderlig for verden. Bøn genopretter den rigtige rytme i verdensaltet. Under påvirkning af en Gud. der giver sig selv, forstod Johannes af Korset hvor livsvigtigt det er, at der findes mennesker, som modtager Gud i verden. Kun Gud kan frelse og kærligheden åbner os for en Gud, som vi taknemmeligt erfarer, virkelig har til hensigt at frelse. Hvor denne vor åbenhed (i kærlighed) er ren, kan Gud meddele sig med en kraft uden sidestykke som en brølende storm, når den farer frem gennem en tunnel. Sådan er det, at elskende mennesker holder Kirken - en verden, som er ved at blive frelst - i live. Johannes af Korset skriver: "Den mindste smule af denne rene kærlighed er mere dyrebar for Gud og sjælen og til større gavn for Kirken end alle handlinger tilsammen, selv om det kan se ud som om sjælen intet udretter."
    Måtte altså de, som er meget aktive og som tænker, at de kan omslutte hele verden med deres forkyndelse forstå, at de ville være til større gavn for Kirken og behage Gud mere ... hvis de tilbragte i det mindste halvdelen af denne tid hos Gud i bøn. De ville kunne udføre mere med en eneste handling end de nu gør med tusind. De vil kunne gøre det med mindre besvær takket være værdien af deres bøn og den åndelige styrke, som de vinder gennem den.
Af: Ian Matthew OCD
Kilde: "Gud berör och förvandlar,
Johannes av Korset i nytt ljus", oversat af Anne Balleby