fredag den 8. september 2017

September 2017 - nummer 3

 4     Kære Læsere 
5      At se på Ham og tale med hende
 9     Den hellige Leonard af Limoges
12    Det lauretanske litani
14    Slaget ved Lepanto
16    Vor Frue af La Vang
19    Opmærksomhed under bøn
20    Kommunionsmeditation
22    Bøn til den hellige Frans på La Vernabjerget
23    Budskaber fra Medjugorje
24    Guds anderledes normer
25    Pavens anliggender
26    Kalenderen 
26    Messe for læserne
26    Afdøde
27    Bøn: Tak for dyrene 

Bøn til den hellige Fans af Assisi på La VernabjergetÅh, Hellige Frans, stigmatiseret på La Verna.
Giotto - Legenden om Frans af Assisi nr. 19.
Verden længes efter dig
som den korsfæstede Jesu billede.
Den har behov for dit hjerte, åbent for Gud og menneskeheden, dine nøgne og sårede fødder, dine gennemborede og tryglende hænder.
Den længes efter din skrøbelige stemme,
der er stærk med Evangeliets kraft.
Åh, Frans, hjælp nutidens mænd og kvinder
til at erkende syndens ondskab
og til at søge renselse ved at gøre bod.
Hjælp dem til at frigøre sig fra syndens struktur,
der i dag undertrykker samfundet.
Bevidstgør regeringslederne om det
presserende behov for fred
nationerne og folkeslagene imellem.
Indgyd livslyst i ungdommen, hjælp den til at undgå
de mange dødskulturers fælder.
For alle dem som er blev forurettetog såret af alle former for ondskab,
bibring dem din glæde, åh, Frans,ved at lære dem at tilgive.
For alle dem der er blevet korsfæstetaf lidelse, sult og krig.
Åbn for dem endnu engang håbets dør.
     AmenPave Johannes Paul II på La Verna-bjerget 17. september 1993
Oversat af Joan Larsen

Rosenkransen og slaget ved Lepanto

Hvorfor kender vi egentlig oktober som rosenkransens måned og fejrer festen for vor Frue af rosenkransen den 7. oktober?

Det hele skyldes et søslag. Slaget ved Lepanto.
Den 7. oktober 1571 sejlede en kristen flåde, kendt som den hellige liga og sammensat af skibe fra mange steder, ud mod den meget større tyrkiske flåde for at kæmpe om Cypern og i det hele taget om flådemagten i Middelhavet. Slaget fandt sted ved Lepanto i Middelhavet.
Den kristne flåde var under ledelse af Don Juan af Østrig. Flåden var blevet organiseret og velsignet af pave Pius V. Inden flåden drog ud mod den frygtede tyrkiske flåde, bad alle rosenkransen sammen, og paven opfordrede også alle kristne til at bede rosenkransen dagligt for et heldigt udfald af slaget. Det utænkelige skete, og den kristne flåde vandt en overvældende sejr. 
 I Pius V's biografi fortælles det at han stod ved sit vindue og så mod øst. Så vendte han sig om og sagde: "Den kristne flåde har sejret", og græd af glæde. Det har givet ophav til en hel række billeder som dette, hvor man ser Pius V  se slaget fra vinduet. 

 Som følge af sejren blev den 7. oktober gjort til rosenkransens festdag.