onsdag den 26. december 2012

Jomfru Marias budskaber 2012

25. januar 2012
"Mine kære børn!  Også i dag opfordrer jeg jer med glæde til at åbne jeres hjerte og lytte til min opfordring! På ny ønsker jeg at bringe jer nærmere til mit ubesmittede Hjerte, hvor I vil finde tilflugt og fred. Åbn jer for bønnen, indtil den bliver til glæde for jer. Gennem bønnen vil den Almægtige skænke jer nådens fylde og gøre jer til mine udstrakte hænder i denne urolige verden, der længes efter fred. Mine kære børn, vidn om troen med jeres liv og bed om at troen dag for dag må vokse i jeres hjerte. Jeg er med jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar 2012
"Mine kære børn! I denne tid opfordrer jeg jer især til at bede med hjertet. Mine kære børn, I taler meget og beder lidt. Læs og mediter over den hellige skrift indtil de ord, der er skrevet deri, bliver til liv for jer. Jeg opmuntrer jer og elsker jer, så at I finder jeres fred og livets glæde i Gud Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! Også i dag vil jeg med glæde give jer min moderlige velsignelse og opfordre jer til at bede. Måtte bønnen blive noget, I ikke kan leve uden, så at I dag for dag må vokse i hellighed. Arbejd mere på jeres omvendelse, for I er langt væk, mine kære børn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april
"Mine kære børn! Igen i dag opfordrer jeg jer til at bede, mine kære børn, og måtte jeres hjerter åbne sig for Gud ligesom en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer og går i forbøn for jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj
"Mine kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bønnen, men I, kære børn, er stadig langt væk. I hænger fast ved jorden og de jordiske ting. Derfor opfordrer jeg jer igen: åbn jeres hjerte og jeres øjne for Gud og Hans ting, så kan glæden og freden kunne råde i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn! Med stort håb i hjertet opfordrer jeg jer i aften til bøn. Når I beder, mine kære børn, er I med mig og søger min Søns vilje og lever efter den. Vær åbne og lev bønnen, og lad den hvert øjeblik være sjælens krydderi og glæde for jer. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til det gode. Vær bærere af fred og godhed i denne verden. Bed om at Gud må give jer kraft, så at håb og stolthed altid må være i jeres hjerter, for I er Guds børn og bærere af Hans håb for denne verden, der er uden fred i hjertet og uden fremtid, fordi folk ikke åbner hjertet for Gud, der er jeres frelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag beder jeg for jer med håb i hjertet og takker den Almægtige for enhver af jer, der lever mine budskaber. Tak den gode Gud for at jeg kan elske enhver af jer og ved mit ubesmittede hjerte også kan lede jer til omvendelsen. Åbn jeres hjerter og beslut jer for hellighed, og så vil håbet skabe fred i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag beder jeg for jer med håb i mit hjerte og takker den Allerhøjeste for enhver af jer der lever mine budskaber i hjertet. Tak den gode Gud at jeg kan elske enhver af jer og ved mit uplettede hjerte også føre jer til frelsen. Åbn jeres hjerte og beslut jer for helligheden og så vil håbet skabe fred i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Når I betragter den farverigdom som Gud skænker jer i naturen, så bør I åbne jeres hjerter og bede i taknemmelighed over alt det skønne, I har, og sige: 'Her er jeg, skabt for evigheden' og stræb så efter de himmelske ting, for Gud elsker jer med en umådelig kærlighed. Derfor har Han givet jer mig for at sige jer at kun i Gud er jeres fred og håb, kære børn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! Forny jeres faste og bøn, for Satan er snu og trækker mange hjerter i synd og fordærv. Mine børn, jeg opfordrer jer til hellighed og til at leve i nåden. Tilbed min Søn, så Han kan fylde jer med sin fred og kærlighed som I længes efter. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. november
"Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer til at forny bønnen. Åbn jer for skriftemålet, så at enhver af jer helhjertet kan tage imod mine opfordringer. Jeg er med jer, og beskytter enhver af jer fra syndens fordærv, men I skal åbne jer for omvendelsens og hellighedens vej, så at jeres hjerte kan brænde af kærlighed til Gud. Giv Ham jeres tid, og Han vil give sig til jer. Så vil I i Guds vilje opdage kærligheden og glæden i livet. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
Guds Moder kom med Jesusbarnet i sine arme. Hun gav ikke noget budskab, men Jesusbarnet begyndte at tale og sagde: "Jeg er jeres fred, efterlev mine bud!
Jesusbarnet og Jomfru Maria velsignede os sammen med korsets tegn.


lørdag den 1. december 2012

December 2012 - Nummer 4

5 Maria som billede på Kirken
6 Den hellige Stefan - protomartyr
8 Pavens bøn på Sankt Stefans dag
9 Bliv til føde, hvor der er sult
10 Temaet for Lourdesvalfarten 2012 IV
13 Fader Ignatius gør en opdagelse
15 Eksemplet fra Nazareth - billede
18 Julerosen
20 Festen for den hellige Familie - pavens angelus
22 Eukaristisk mirakel i Middleburg
24 Tidebøn - indledning
27 Nyt om Troens år og Kirken
30 Pavens tanker til den Uplettede Undfangelse
31 Bøn til Helligånden inden skriftlæsning


søndag den 14. oktober 2012

Hymne til Troens årCREDO DOMINE - Hymne til Troens år.

Se, vi vandrer fulde af forventning
og med længsel gennem natten.
Du der møder os i adventstidens mørke,
vær for alle vor Herres Søn, vor Frelser!
Credo Domine, credo!
Med de helgener der følger os på vejen
vi beder til dig vor Herre:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo Domine! Adauge nobis fidem! *

Se, vi vandrer vildfarne og svage
uden brødet som du bryder,
Du der nærer os med juletidens lysskær,
vær for alle her håbets morgenstjerne.
Credo Domine, credo!
Med Maria, den første af de kristne,
vi bønfalder dig, vor Herre:
Adauge …

Se, vi vandrer, lidende og trætte
fuld af åbne sår der bløder.
Du der læger den der søger dig i ørknen,
vær for alle her Herrens hånd der heler.
Credo Domine, credo!
Med de fattige der venter dig ved porten,
vi beder dig, åh vor Herre:
Adauge …

Se vi vandrer tyngede af korset,
og vi følger i dit spor
Du som opstod i påskens morgenrøde
vær for alle den Gud der lever evigt.
Credo Domine, credo!
Med de ydmyge der længes efter Himlen,
vi råber til dig vor Herre:
Adauge …

Se vi vandrer, lyttende til kaldet
som vi møder nyt hver pinse.
Du der skaber verden ny og sender Ånden,
vær for alle det ord der skaber fremtid.
Credo Domine, credo!
Med din Kirke der forkynder glædens budskab,
vi beder til dig, vor Herre:
Adauge, 

Se vi vandrer hver dag som du giver
og vi vandrer her som brødre.
Du der leder os på alle verdens veje,
vær for alle det håb der leder sikkert
Credo Domine, credo!
Hele verden hvor Du er midt iblandt os,
den råber nu til dig Herre:
Adauge, …

__________________________________________
*Forøg, forøg vor tro! Herre, vi tror! Forøg vor tro

lørdag den 1. september 2012

September 2012 - nummer 3

5 Maria, Vogteren
7 Den hellige Robert Bellarmin
9 Tema for Lourdesvalfarten III
12 Den undergørende medalje
16 Jomfru Marias fremstilling i templet
18 Et eukaristisk mirakel i Tyskland
20 Nye bøger fra Katolsk Forlag
22 Jomfru Marias fødsel
24 Mariablomster - liljekonval
26 Den salige Niels Steensen
28 Troens År - nyheder
31 Bøn Frugten af stilhed

fredag den 1. juni 2012

Juni 2012 - nummer 2

5 Tema for Lourdesvalfarten I
8 Invitation til Lourdesvalfarten
9 Den hellige Johannes Døber
11 Karup - et mariavalfartssted
14 Frit efter saligprisningerne
15 Herrens forklarelse med billede
18 Eukaristisk mirakel i Fiecht
19 Peter og Paulus' fest
21 Tema for Lourdesvalfarten II
24 Bøn - en forsmag på Himlen
26 Troens år - nyheder
28 Kongres for unge franciskanere
30 Om bøn
31 Bøn for den lidende kirke i Kina 

torsdag den 1. marts 2012

Marts 2012 - Nummer 1

5 Hele tilværelsen syder af Guds nærvær
6 Barmhjertighedens Moder
8 Den hellige Fidelis af Sigmaringen
11 Rust mig til striden
12 Faste - pavens askeonsdagstale
14 Eukaristisk mirakel i Herentals
18 Gennem faste til omvendelse
22 Fastemeditationer
24 Troens år
26 Påske - pavens angelus
30 Pinse - pavens angelus
31 Til eftertanke - barmhjertighedsgerningerne