fredag den 26. december 2008

Jomfru Marias budskaber 2008

25. januar
"Kære børn!  Med fastetiden nærmer I jer nådens tid. Jeres hjerte er som nypløjet jord, beredt til at tage imod den frugt, der vil vokse op til det gode. I, min kære børn, er frie til at vælge det gode eller det onde. Derfor opfordrer jeg jer til at bede og faste. Plant glæde og glædens frugt vil vokse i jeres hjerte til jeres vel, og andre vil se det og tage imod det gennem jeres liv. Undsig synden og vælg det evige liv. Jeg er med jer og går i forbøn for enhver af jer hos min Søn. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. februar

"Kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer på ny til bøn og forsagelse. Måtte jeres dage blive gennemvævet af små, glødende bønner for alle dem, der ikke har lært Guds kærlighed at kende. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. marts
"Kære børn! Jeg opfordrer jer til at arbejde på jeres personlige omvendelse. I er stadig langt fra et møde med Gud i jeres hjerte. Derfor må I tilbringe så meget tid som muligt i bøn og tilbedelse af Jesus i alterets allerhelligste Sakramente, så I kan omvende jer og en levende tro og et ønske om det evige liv kan blive indgydt i jeres hjerte. Alt er forgængeligt, mine kære børn, kun Gud er uforgængelig. Jeg er med jer og opmuntrer jer med kærlighed. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. april
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer alle til at vokse i Guds kærlighed ligesom en blomst der mærker forårets varme stråler. Sådan vokser også I, kære børn, i Guds kærlighed og bringer den til alle dem der er fjernt fra Gud. Søg Guds vilje og gør godt mod dem Gud sætter på jeres vej, og vær lys og glæde. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. maj
"Kære børn! I denne nådens tid, hvor Gud tillader mig at komme til jer, opfordrer jeg jer, mine kære børn, på ny til omvendelse. Arbejd på en særlig måde på verdens frelse, så længe jeg er hos jer. Gud er barmhjertig og giver særlige nådegaver, derfor skal I søge dem i bønnen. Jeg er med jer, og overlader jer ikke til jer selv. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juni
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer med stor glæde i mit hjerte til at følge mig og lytte til mine budskaber. I skal være glade bærere af fred og kærlighed i denne verden, der mangler fred. Jeg er hos jer og velsigner jer alle med min Søn Jesus Kristus, fredens Konge. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. juli
"Kære børn! I denne tid hvor I tænker på rekreation, opfordrer jeg jer til omvendelse. Bed og arbejd, så at jeres hjerte længes efter Gud, Skaberen, der er den sande rekreation for jeres legeme og sjæl. Måtte Han vise jer sit ansigt og give jer sin fred. Jeg er med jer og går i forbøn for enhver af jer hos Gud. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. august
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til personlig omvendelse. I skal være dem der omvender sig og vidner med deres liv, der elsker, tilgiver og giver den Opstandnes glæde videre til denne verden. Den verden hvor min Søn døde, men hvor menneskene ikke føler trang til at søge Ham og opdage Ham i deres liv. Tilbed Ham, og jeres håb skal være håb for de hjerter der ikke har Jesus. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. september
"Kære børn! Måtte jeres liv på ny være en beslutning for freden. Vær fredens glade bærere, og glem ikke at I lever i en nådens tid, hvor Gud giver jer store gaver gennem mit nærvær. Luk jer ikke, mine kære børn, men udnyt denne tid og søg fredens og kærlighedens gave for jeres liv, så I kan blive vidner for andre. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. oktober
"Kære børn! Jeg opfordrer jer alle til på en særlig måde at bede for mine anliggender, så I med jeres bøn bremser satans planer med denne verden, der dag for dag fjerner sig mere fra Gud, sætter sig selv på Guds plads og tilintetgør alt det der er smukt og godt i den enkeltes sjæl. Derfor mine kære børn, skal I bevæbne jer med bøn og faste, så I bliver bevidste om hvor meget Gud elsker jer og opfylder Guds vilje. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. november
"Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at bede i denne nådens tid, så Jesusbarnet kan fødes i jeres hjerter. Måtte Han der selv er fred, skænke hele verden fred gennem jer. Bed derfor uden ophør, mine kære børn, for denne kaotiske jord uden håb, så I bliver vidner om fred for alle. Håbet skal begynde at rinde i jeres hjerte som en flod af nåde. Tak, fordi I tager imod mine ord!"

25. december
"Kære børn! I farer rundt, arbejder, samler til bunke, men uden velsignelse. I beder ikke! I dag opfordrer jeg jer til at stoppe op her ved krybben og mediterer over Jesus som jeg også giver jer i dag, for at Han kan velsigne jer og hjælpe jer til at forstå at I ingen fremtid har uden Ham. Derfor skal I, kære børn, overgive jeres liv i Jesu hænder, så Han kan lede jer og beskytte jer mod alt ondt. Tak, fordi I tager imod mine ord!"