mandag den 29. februar 2016

Undervejs med Maria

Johannes Paul II
Angelus i Jerusalem søndag 26. marts 2000

På hvert skridt af vor jordiske pilgrimsrejse er Maria med os. Hun kaster lys over vor vej og deler vore glæder og sorger.

Med Maria, Mater Dolorosa står vi i korsets skygge og græder over Jerusalems trængsler og verdens synder. Vi står med hende i stilhed på Golgata, og ser blod og vand flyde fra hendes Søns sårede side. Vi opdager de frygtelige konsekvenser af vor synd, og bevæges til anger over vore egne synder og Kirkens børns synder gennem tiden. Maria, undfanget uden synd, hjælp os på omvendelsens vej.

Med Maria, Stella Matutina, er vi ramt af lyset fra opstandelsen. Vi fryder os med hende over den åbne grav, der er blevet det evige livs moderskød, hvorfra Han, der opstod nu sidder ved Faderens højre hånd. Med hende takker vi for Helligåndens nådegave som den Opstandne Herre nedsendte over Kirken på pinsedagen og som Han til stadighed udgyder i vort hjerte, for vor sjæls frelse og til gavn for menneskeheden.

Maria, Regina in caelum assumpta. Fra hendes Søns grav ser vi til den grav, hvor Maria lå fredfyldt, i tålmodig venten på sin herlige optagelse i Himlen. Liturgien for messen, fejret på hendes grav i Jerusalem, lader Maria sige: "Selv hinsides døden er jeg ikke langt fra dig!" Og i liturgien svare hendes børn: "Når vi ser din grav, Maria, ser vi i ånden også dig. Du er englenes glæde og de plagedes trøst. Vi hylder dig som de kristnes sikre tilflugtssted og først og fremmest som Mor."

Når vi betragter Theotokos, næsten ved rejsens mål, ser vi Kirkens sande ansigt, strålende skønt lysende med d "Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt" (2 Kor 4,6). Du, vor fortaler, hjælp Kirken til altid at være mere som dig, dens ophøjede ideal. Hjælp den til at vokse i tro, håb og kærlighed, og til at søge Guds vilje i alle ting (jf. Lumen gentium 65). O gode, o milde, o kære jomfru Maria.


Oversat og redigeret af Charlotte Olden-Jørgensen efter vatican.va

Penge, penge, penge

Victor S.E. Moubarak

Evangeliet til mandag i 8. almindelige uge er taget fra Markusevangeliet 10:17-27.
     Jeg er sikker på, at I kender historien om den rige mand, som fik besked af Jesus om at sælge alt, hvad han ejede og følge Jesus. Manden kunne bare ikke gøre det og gik bedrøvet bort.
     Jesus kommer også med den berømte udtalelse om, at det er sværere for den rige mand at komme ind i Himlen, end det er for en kamel at gå gennem et nåleøje. I årevis har mennesker debatteret denne uhyre stærke udtryksmåde. Hvad betød/betyder den?
       Refererede Jesus til en indgangsport kaldet ”Nålen”, eller var det et bjergpas, der var så snævert, at man var nødt til at fjerne den byrde, som kamelen bar på, lade kamelen passere igennem og så bagefter læsse byrden på kamelen igen?
     I virkeligheden er det ganske ligegyldigt. Det vigtigste er budskabet bag denne lignelse, rådet om at sælge alt og give det til de fattige.

Mente Jesus, hvad han sagde?
Her er min opfattelse – måtte den være nok så uortodoks.
     Jeg tvivler på, om det ville gøre nogen forskel, hvis alle rige mænd solgte al deres ejendom og gav det til de fattige. Det ville være som at kaste et snefnug ind i en smelteovn.
     Nå, men under alle omstændigheder ville det ikke være fysisk muligt, for hvis alle rige mennesker solgte deres ejendom, ville konsekvensen være, at de ville sælge det til andre, der så ville være rige, for at være i stand til at kunne købe den. Jeg er sikker på, at I kan følge med og forstå dobbeltkonfekten.

Så hvad mente Jesus?
Han talte bestemt ikke imod rigdom. Rigdom skaber rigdom. Den skaber job, og den skaber økonomiske midler til at kunne hjælpe dem, der er mindre heldige end os andre.
     Kristus bakker op om, ja Han opmuntrer os endog til skabe værdier i sin lignelse om tjenerne, som hver fik en guldmønt af deres herre. Da han kom tilbage fra sine rejser, opdagede herren, at det var lykkedes for de to tjenere at få deres formue til at vokse, mens den tredje var ligeglad.
     Derefter belønner han de hårdtarbejdende tjenere og straffer den anden. (Luk 19,11-27). Der er ikke noget galt med at arbejde hårdt og samle sig en formue på ærlig vis. Så længe vi gør det på en ansvarlig måde.


     De, som er så heldige at besidde en formue, skal huske deres ansvar for at dele den med andre og hjælpe andre efter bedste evne. Det betyder ikke at sælge alt og give det til de fattige. Det betyder at blive opmærksom på dem omkring sig og dem, som er mindre heldige end en selv, og at man deler sine goder med dem. Hvis man sælger alt, så er rigdommen jo borte, når den er borte – man kan ikke længere hjælpe de fattige, ja måske bliver man selv fattig. Hvor er fornuften så henne i det?
     I lignelsen om den rige mand og Lazarus (Luk 16,19-31) fordømmer Jesus ikke den rige mand for at være rig; men for aldrig at have lagt mærke til, endsige at have taget sig af den sultende mand uden for hans dør.

Hvad betyder det så?
Så her skal I bare se: Arbejd bare hårdt, og bliv velhavende, men husk på dem, der har mindre i forhold til dig. Og rigdom betyder ikke nødvendigvis velstand og penge.
     Nogle mennesker er velhavende på forskellige måder: Velstand i form af visdom og viden, velstand i form af helbred og udholdenhed, velstand i form af et talent, og så videre.
     Dem af os der er veluddannede og kyndige, skal ikke se ned på andre med arrogance og foragt. Brug jeres viden til at undervise med.
     De, som er så heldige at have et godt helbred, skal huske på de syge og om muligt besøge dem eller hjælpe dem efter bedste evne.
     De, der har talent for musik, kunst, sport eller hvad det nu måtte være, skal dele deres talent med andre. Forestil jer det gode, man kan gøre som sportsmand, hvis man besøger en skole og bruger lidt tid på at træne sammen med børnene i den sportsgren, man udøver. Eller at man som musiker eller berømthed brugte lidt tid sammen med børn med knap så meget talent, men som er på vej. Dette besøg vil stå mejslet ind i de unges hukommelse – og kan muligvis komme til at inspirere dem til at forbedre sig og opnå mere.
     Lad os alle kigge dybt ind i os selv og opdage den rigdom, Gud har givet os.
     Penge, et godt helbred, et talent for musik, maleri, sang eller hvad det måtte være og lad os dele disse ting til ære for og i taknemmelighed til Gud, vor Skaber.


Oversat af Joan Larsen efter Time for Reflections
Forfatteren har også et website med salg af egne bøger.