Årets Medjugorjebudskaber


     Her på denne side vil man kunne læse årets budskaber, efterhånden som Jomfru Maria giver dem til seerne i Medjugorje.

     "Torsdagsbudskaberne" er dog siden 25 januar 1987 kun blevet givet hver den 25. i måneden. De originale budskaber kan læses på Medjugorje.org

       Forgangne års budskaber kan efterhånden som de bliver lagt op, findes ved at trykke på fanen "Gamle budskaber fra Medjugorje" her ovenover.

2020

25. juni 
Kære børn, jeg hører jeres anråbelser og bønner, og jeg går i forbøn for jer hos min Søn Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Mine kære børn, vend tilbage til bønnen og åbn jeres hjerter i denne nådens tid og gå ad omvendelsens vej. Jeres liv er forgængeligt, og uden Gud er det meningsløst. Derfor er jeg hos jer, for at føre jer til livets hellighed, så at enhver af jer kan opdage glæden ved livet. Jeg elsker jer alle, mine kære børn, og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!

25. maj 
Kære børn! Bed sammen med mig om et nyt liv for jer alle. I jeres hjerte ved I, kære børn, hvad I skal ændre: Vend om til Gud og Hans bud, så at Helligånden kan ændre jeres liv og jordens skikkelse, der har brug for fornyelse i Helligånden. Mine kære børn, vær bøn for alle dem, der ikke beder, vær glæde for alle dem, der ikke kan se nogen udvej, vær bærere af lys i mørket i denne urolige tid. Bed og spørg om hjælp og beskyttelse fra helgenerne, så at også I kan længes efter himlen og den himmelske virkelighed. Jeg er med jer, og jeg beskytter jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!

 25. april
Kære børn! Måtte denne tid være jer en anledning til personlig omvendelse. Mine kære børn, Bed i afsondrethed Helligånden om at styrke jer i troen på og tilliden til Gud, så at I kan blive værdige vidner om den kærlighed som Gud giver jer gennem mit nærvær.  Mine kære børn, tillad ikke fristelserne at forhærde jeres hjerte og gøre jeres bøn til en ørken. Vær genskær af Guds kærlighed og vidn om den opstandne Jesus gennem jeres liv. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!

25. marts 
Kære børn! Jeg har været hos jer i så mange år for at føre jer ad vejen til hellighed. Vend tilbage til min Søn, vend tilbage til bøn og faste! Mine kære børn, tillad at Gud taler til jeres hjerte, for Satan hersker og vil ødelægge jeres liv og den jord, I træder på. Vær modige og beslut jer for hellighed! I vil se omvendelsen i jeres hjerter og familier, bønner vil blive hørt, Gud vil høre jeres klage og skænke jer fred. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!

25. februar
 Kære børn! I denne nådens tid ønsker jeg at se jeres ansigter forvandlede i bøn. I er så overvældede af jordiske bekymringer og I kan ikke fornemme, at foråret står for døren. Mine kære børn, I er kaldede til bod og bøn. Ligesom naturen i det stille kæmper for det nye liv, opfordres også I til at åbne jer for Gud i bøn, i Ham vil I finde fred og forårssolens varme i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!

25. januar
  Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede endnu mere og endnu længere indtil I føler tilgivelsens hellighed i jeres hjerte. Der skal være hellighed i familierne, fordi, mine kære børn, der findes ikke nogen fremtid for denne verden uden hellighed og kærlighed. Og fordi I i hellighed og glæde skal hengive jer til Gud, jeres Skaber, der elsker jer med endeløs kærlighed. Derfor sender Han mig til jer. Tak fordi I følger min opfordring!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar