onsdag den 18. november 2020

2020 - Nummer 4 december


  3    Kære Læsere 
  4    Vor Frue af  Zeitoun, Cairo
  9    Den hellige Ansgar, Nordens apostel
12    Vor Frue kirke og kilde i Karup
14    Messen - Korstegn med vievand
16    Novene til vor Frue af håbet - billede
18    Chiara Petrillo, en modig mor og ægtefælle
24    Den salige Maria Sagrario, OCD
26    Katalin Nørgård og Thérèsemissionen
27    Budskaberne fra Medjugorje
28    Jomfru Marias uplettede Undfangelse
29    Pavens anliggender
30    Nyt fra Medjugorje
31    Bøn til den hellige Treenighed

Bøn til Treenigheden

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.                                                                   (Matt 16,18)

     Velsignede, hellige Treenighed! Opfyld med Din velsignelse Dine sønner og døtre, som du kaldte for at forkynde storheden i Din kærlighed, Din barmhjertige godhed og Din skønhed.

     Hellige Fader, helliggør Dine sønner og døtre, som har viet sig til Dig til Dit navns ære. Kom dem til hjælp med Din styrke, så at de kan vidne om, at Du er altings begyndelse og den eneste kilde til kærlighed og frihed. Vi takker Dig for det indviede livs gave, for dem, der søger Dig i tro og som gennem deres universelle mission opfordrer alle til at komme til Dig.

     Jesus, Frelser, menneskevordne Ord! Du betroede Din vej til dem, Du kaldte. Fortsæt med at kalde mennesker, der over for vor tids mennesker vil vidne om din barmhjertighed, forkynde din genkomst og være levende tegn på velsignelsen ved den kommende opstandelse. Lad ingen prøvelse fjerne dem fra Din kærlighed!

     Helligånd, kærlighed udøst i vore hjerter! Du skænker nåde og inspiration til vort sind. Du er livets evige kilde, og Du bringer Kristi mission til sin fuldendelse gennem forskellige nådegaver! Vi beder Dig for alle viede personer. Fyld deres hjerte med dyb forsikring om, at de er udvalgt til at elske, tilbede og tjene. Lad dem opleve dit venskab, fyld dem med Din glæde og trøst, hjælp dem med at overvinde deres vanskeligheder og rejse sig, når de falder.  Gør dem til en afspejling af Guds skønhed. Giv dem modet til at tage vores tids udfordringer op og nåde til at vise alle mennesker vor Frelser Jesu Kristi godhed og menneskelighed.

     Amen.

Novene til vor Frue af håbet

O velsignede Jomfru Maria, nådens mor, verdens håb.
        Hør os, dine børn, der råber til dig
Lad os bede
O Gud, som ved den hellige Jomfru Marias vidunderlige beskyttelse har styrket os i håbet, vi beder dig om, at vi ved at holde ud i bøn efter hendes formaning, kan opnå det, vi ydmygt beder om. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

Bøn til Vor Frue af håbet
O Maria, min mor, jeg knæler foran dig med tungt hjerte. Mine synder tynger mig. Min viden om min svaghed afskrækker mig. Jeg er plaget af frygt og fristelser af enhver art. Og alligevel er jeg så knyttet til tingene i denne verden, at jeg i stedet for at længes mod Himlen er fyldt med frygt ved tanken om døden.
    O barmhjertigheds mor, hav medlidenhed med mig i min nød. Du kan alt i fællesskab med din guddommelige søn. Han kan ikke afvise nogen anmodning fra dit uplettede hjerte. Vis dig som en sand mor ved at være min fortaler for Hans trone. Du syndernes tilflugt, du de fortvivledes håb, hvem skal jeg vende mig til, hvis ikke til dig?
    Opnå også for mig, du håbets Moder, den nåde at angre mine synder, den gave fuldkomment at overgive mig til Guds hellige vilje og modet til at tage mit kors op og følge Jesus. Nedbed fra Hans hellige hjerte den særlige nådegave, som jeg beder om i denne novene.
        (Fremsæt din anmodning.)
Men frem for alt beder jeg, kære mor, om at mit hjerte gennem din kraftfulde forbøn kan blive fyldt med helligt håb, så jeg i livets mørkeste time aldrig undlader at stole på Gud min frelser, så at jeg ved at følge Hans befalinger, kan jeg nå frem til foreningen med Ham og med dig i Himmelens evige glæde. Amen.

        Maria, vores håb, hav medlidenhed med os.
        De fortvivledes håb, bed for os.

        Tre Hil dig, Maria.


Andagten til Vor Frue af håbet er en af de ældste mariaandagter. Den første kirke med denne titel blev bygget ved Mezieres i år 930.

Den 17. januar 1871 viste Vor Frue af håbet sig i den franske landsby Pontmain. Der viste hun sig som 'Vor Frue af krucifikset' og gav verden sit budskab om 'Håb gennem bøn og gennem korset. Basilikaen, der blev bygget ved Pontmain af Oblatfædrene, er et af de store franske pilgrimssteder, kendt for sine nådens mirakler.