onsdag den 18. marts 2020

Opfordring til rosenkransnovene

Fra mange sider opfordres vi til at bruge mere tid til bøn i fastetiden. Nu er corona-epidemien så kommet til og vi opfordres endnu stærkere til bøn for os selv, de syge og hele verden.
   P. Benny i Esbjerg beder hver aften klokken 18 en rosenkrans i kirken i Esbjerg og opfordrer os alle til at tilslutte os.
  Og på samme tid sidder p. Mariano foran sakramentet i en af de 4 kirker i Sankt Josefs sogn og beder et af rosenkransens 4 mysterier.

Rosenkransnovener
På nettet  kan man fra den 17. til den 25. som er festen for Marias uplettede undfangelse, hver dag klokken 15 følge og bede med i en rosenkrans fra grotten - Link.

Link
   Lad os i disse urolige tider hvor mange af vore medmennesker er bekymrede på grund af corona-virussen, bede Gud om at Han på forbøn af Vor Frue af Lourdes må give os fornyet tillid, håb og fred i vore hjerter.
     Maria,  i denne tid hvor mange mennesker frygter for deres liv, beder vi til dig og lægger vort liv i dine hænder. Du er Guds smil, du genspejler Kristi lys, er Helligåndens bolig, og udvalgte Bernadette i hendes ydmyghed. Du er mogenstjernen, døren til Himlen og den første af de opstandne. Vi beder dig: Hjælp de syge og dem der plejer dem. Tag imod de døde og trøst deres familier.


Også fra Medjugorje lyder opfordringen til denne novenebøn. Ydermere offentliggøres derfra hver dag en kort meditation for at støtte os.
  Jeg vil forsøge at få den oversat så hurtigt som muligt hver dag og lægge den her:  Rosenkransnovene og på Facebook.- - - - - - - - - -

Den nordiske bispekonferences bøn i corona-epidemien.

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Amen.

Hellige Maria, de syges helse, bed for os
Hellige Josef, bed for os.
Hellige Ansgar, bed for os.
Hellige Birgitta, bed for os.
Hellige Henrik, bed for os.
Hellige Olav, bed for os.
Hellige Thorlak, bed for os.
Alle de nordiske helgener, bed for os.
Alle Guds engle og helgener, bed for os.