onsdag den 1. marts 2017

Regina Caeli

Johannes Paul II

Kære brødre og søstre. "Regina Caeli laetare, Halleluja"! Denne smukke og gamle antifon, vi reciterer om lidt, er spækket med "Halleluja" med jubel. Den beskriver Guds Moders glæde ved hendes guddommelige Søns opstandelse, og med hende og i hende, glæden i Kirken og hos os alle. Evangelierne fortæller os ikke om den Opstandne viste sig for sin mor. Over denne ubeskrivelige glæde hviler der et slør af mystisk stilhed. Det er imidlertid sikkert, at hun, den første blandt de frelste, på en særlig måde har oplevet opstandelsen ligesom hun var tæt på Sønnens kors (Joh 19, 25). Denne oplevelse har været en særlig glæde for hende, enestående blandt alle dem, der er frelst ved Kristi blod.


    Maria er vores vejleder i Herrens mysterier, og ligesom vi i hende og med hende forstår betydningen af korset, så er det i hende og med hende at vi kommer til at forstå betydningen af Opstandelsen, til at smage den glæde, som udspringer af denne oplevelse.
    Maria er den blandt alle skabninger der fra begyndelsen troede på alt Guds Ord, inkarneret i hende, har gjort for at frelse verden. I en stadig stigende jubel bygget på tro er hendes glæde gået fra Magnificats håb til den rene glæde i Regina Caeli, der uden skygge af undergang jubler over Sønnens sejr over synd og død.
    Maria er, som det andet vatikanerkoncil siger (Lumen gentium 61) den, der har samarbejdet "i en hel unik grad på frelsesværket, med lydighed, tro, håb og brændende kærlighed på at genoprette sjælenes overnaturlige liv" ( Lumen gentium, 61). Og nu "drager hun omsorg for sin Søns brødre der stadig er på pilgrimsrejse på jorden omgivet af farer og vanskeligheder, indtil de er ført ind i deres velsignede fædreland" (LG, 62).
    Marias vej er også vores. Hendes glæde er også vores. Og eftersom hun - også i sin glæde over Sønnens opstandelse - er kilden til vores glæde, "causa nostrae laetitiae", så lad os stræbe efter at være Marias glæde. Lad os stræbe efter at lade Kristus Forløseren forme det overnaturlige liv i os, til den evige glæde i det velsignede fædreland. Sammen med hende, Himlens Dronning.


Regina Caeli er den bøn, der bedes i stedet for Angelus-bønnen i påsketiden, fra påskedag til og med pinsedag.

Regina Caeli
Himlens dronning, fryd dig! Halleluja.
For han, hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja.
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
Bed for os til Gud, halleluja.
Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria! Halleluja.
Thi Herren er sandelig opstanden! Halleluja.

Lad os bede.
Gud, du som ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi Opstandelse, nådigt har frydet verden.
Forund os ved hans moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder.
Ved Kristus, vor Herre. 
Amen.


Fra www.vatican. va Søndag 10. april 1983
Oversat og bearbejdet af Charlotte Olden-Jørgensen
Bønnen Regina Caeli er fra Katolsk Bønnebog.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar