søndag den 30. september 2018

Rosenkransbøn i oktober måned - pavens opfordring.

Pave Frans

Den Hellige Fader har besluttet at opfordre alle de troende i hele verden til at bede rosenkransen hver dag i oktober, der jo er Marias måned. Derudover opfordrer han til at vi som Guds folk forener os i fællesskab og bod ved at bede den hellige Guds Moder og Ærkeenglen Michael for at beskytte Kirken fra Djævelen, som altid søger at splitte os fra Gud og hinanden.
     Paven opfordrer os altså til at afslutte rosenkransbønnen med den gamle Mariabøn "Sub tuum præsidium", og påkaldelse af sankt Michael, ærkeenglen der beskytter os og hjælper i kampen mod ondskab (se Johannes' åbenbaring 12, 7-12).
     Bønnen "Sub tuum praesidium" lyder som følger:      

     Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, 
     hellige Gudsmoder!
     Vend dig ikke bort fra os, 
     når vi anråber dig i vor nød, 
     men fri os altid ud af alle farer, 
     du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.                                     (Bønnebogen s, 194) 
Paven opfordrer de troende i hele verden om at bede om, at den hellige Guds Moder må tage Kirken under sin beskyttende kappe for at bevare den mod angreb fra den onde, den store anklager, og på én og samme til gøre Kirken mere bevidst om den skyld, de vildfarelser, de fejl og de overgreb, som er blevet begået både nu og før i tiden og gøre den mere opsat på uden tøven at kæmpe for, at det onde ikke må sejre.
     Paven opfordrer os til i hele oktober måned også at afslutte rosenkrans bønnen med Leo XIIIs bøn:
   
      Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, 
      vær du vort værn mod djævelens ondskab og list. 
     Ydmygt beder vi om, at Gud vil knægte ham. 
     Og du, himmelske hærfører: 
     fordriv med guddommelig kraft Satan og de andre onde ånder, 
     som til sjælenes ulykke strejfer omkring i verden, 
     og kast dem i helvede. 
          Amen.                                                                                                               (Bønnebogen s. 356) Kilde: vatican.va - 29. september 2018. Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar