tirsdag den 8. december 2015

Teksterne til barmhjertighedens år.

Herre Jesus Kristus,
du lærte os at være barmhjertige
ligesom din himmelske Fader,
og du har sagt os, at den der ser dig, ser Ham.
Vis os dit ansigt, og vi vil blive frelst
Dit blik, fuldt af kærlighed,
friede Zakæus og Matthæus fra pengenes slaveri,
og ægteskabsbrydersken og Maria Magdalena
fra at søge deres lykke i det skabte.
Det blik fik Peter til at græde efter hans fornægtelse,
og forsikrede den angrende røver om en plads i paradis.
Lad enhver af os høre de ord, du sagde til samaritanerinden:
"Hvis du kendte Guds gave!" som var de henvendt til os selv.

Du er den usynlige Faders synlige ansigt,
den Gud, der frem for alt
viser sin almagt gennem tilgivelse og barmhjertighed.
Lad Kirken i verden være dit synlige ansigt, Herre,
genopstået og herliggjort.
Du har villet at dine tjenere også skulle være klædt i svaghed
for at kunne have medfølelse med dem,
der lever i uvidenhed og vildfarelser.
lad enhver, der nærmer sig en af dine tjenere,
føle sig ventet, elsket og tilgivet af Gud

Udsend din Ånd, og helliggør os alle med hans salvelse
så barmhjertighedens jubelår
må blive et nådeår fra Gud
og din Kirke med fornyet entusiasme
må kunne bringe det glade budskab til de fattige,
forkynde frihed for fangne og undertrykte
og gengive de blinde deres syn.

På forbøn af Maria, Barmhjertighedens Moder beder vi dig om dette;
du, som lever og råder med Faderen og Helligånden i al evighed.
Amen


 - - - - - - - - - - -


Misericordes sicut Pater!    (jf. Lk 6,36 -  Jubelårets motto)


Lad os takke Herren fordi Han er god,
In æternum misericordia ejus.                    (jf. Sal 136)
Han har skabt verden med visdom
In æternum misericordia ejus.
Han har ledsget sit folk gennem tiderne
In æternum misericordia ejus.
Han tilgiver sine børn og tager imod dem   (jf. Lk 15)
In æternum misericordia ejus.

Lad os takke Sønnen, hedningernes lys!
In æternum misericordia ejus.
som har elsket med et menneskeligth hjerte   (jf. Joh 15,12)
In æternum misericordia ejus.
Fra Ham modtager vi, til Ham giver vi.
In æternum misericordia ejus.
Hjertet åbnes for dem der hungrer og tørster.   (jf. Mt 25,31ff)
In æternum misericordia ejus.

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

Lad os bede om Helligåndens gaver
In æternum misericordia ejus.
Han er kilde til alt godt, og himmelsk kvægelse.
In æternum misericordia ejus
Trøstede af Ham kan vi trøste andre,          (jf. Joh 15, 26-27)
In æternum misericordia ejus
Kærligheden håber og udholder alt.            (jf. 1 Kor 13,7)
In æternum misericordia ejus

Lad os anråbe fredens Herre om fred
In æternum misericordia ejus
Jorden sukker efter evangeliet om Riget,      (jf. Mt 24,14)
In æternum misericordia ejus
jubel og tilgivelse for ydmyge.
In æternum misericordia ejus
Himmel og jord skal fornyes.                       (jf. Åb 21,1)
In æternum misericordia ejus

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!


Oprindelig tekst af P. Eugenio Costa  S.J. med musik af Paul Inwood.
Man kan høre den på italiensk på Vatikanets hjemmeside.

 - - - - - - - - - -

Udråbelse - Valfarter - PrædikenerÅret udråbes

Pave Frans udråbte fredag den 13. marts et ekstraordinært helligt år for at lære os at vidne om barmhjertigheden. Dette jubelår indledes med åbningen af den hellige dør i Peterskirken den 8. december i år, dagen for Jomfru Marias uplettede undfangelse, og slutter den 20. november 2016 kirkeårets sidste søndag, festen for Jesus Kristus, universets konge.
Mottoet for året er
”Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig”
(Luk 6,36).

    Paven skriver i sit brev om jubelåret blandt andet: "I dette jubelår opfordrer jeg kirken til at genopdage rigdommen i de åndelige og legemlige barmhjertighedsgerninger. Vi erfarer Guds barmhjertighed når vi møder barmhjertigheden i de konkrete tegn som Jesus selv lærte os."
    Vi har tidligere bragt de åndelige og legemlige barmhjertighedsgerninger, men i betragtning af flygtningesituationen og det kommende jubelår, trænger vi vist til at få dem opfrisket.

De legemlige barmhjertighedsgerninger
 - Mætte de sultne
 - Give de tørstige at drikke
 - Klæde de nøgne
 - Tage sig af de fremmede
 - Trøste de fangne
 - Besøge de syge
 - Begrave de døde

De åndelige barmhjertighedsgerninger
 - Formane synderne
 - Undervise de uvidende
 - Vejlede de tvivlende
 - Trøste de bedrøvede
 - Tålmodigt lide uret
 - Tilgive fornærmelser
 - Bede for levende og døde

Valfarter

En central ting ved ethvert jubelår er åbningen af de hellige døre i de fire store kirker i Rom og valfarten dertil. Fordi Kirken godt ved, at ikke alle er i stand til at rejse til Rom, bliver en kirke i hvert bispedømme i jubelåret udvalgt til pilgrimskirke.
    I Danmark er Sankt Albani kirke i Odense udvalgt på grund af dens centrale beliggenhed og størrelse. Dens store indgangsdør vil blive indviet til at tjene dette formål.
    Der vil i bispedømmet blive arrangeret valfarter både til Rom og til valfartskirken.

Jubelårets valfarter finder sted den 13/2, den 20/2, den 27/2 og den 5/3. - fire lørdage i fasten. Og det passer jo smukt med jubelårets tema.

Paven siger om det hellige år:
"Hvorfor et barmhjertighedens jubelår? Simpelthen fordi Kirken, i denne tid med store omvæltninger, er kaldet til endnu stærkere at være et tegn på Guds tilstedeværelse og nærhed. Et helligt år med tid til at våge og vække vores evne til at koncentrere os om det væsentlige, en tid for Kirken til at genopdage betydningen af den mission, som Herren gav den påskedag: At være et tegn og redskab for Faderens nåde (jf. Joh 20,21-23). ...
    Et helligt år der skal styrke vores glæde ved at være blevet fundet af Jesus, der som den gode hyrde ledte efter os, fordi vi var faret vild. Et helligt år til at føle varmen fra Hans kærlighed, når Han på sine skuldre bærer os tilbage til Faderens hus. Et helligt år, hvor vi bliver rørt og forvandlet af Hans barmhjertighed, så også vi kan vidne om nåden.
Derfor et helligt år. Fordi det er barmhjertighedens tid. En gunstig tid til at læge sårene, til at aldrig trættes over at møde mennesker, der venter på at se og røre tegnene på Guds nærhed, et år til at vise alle, alle mennesker vejen til tilgivelse og forsoning.
    Maria, barmhjertighedens Moder, åbn vore øjne, så vi forstår det engagement, vi er kaldet til; og skænk os nåde til at leve dette barmhjertighedens hellige år med et trofast og frugtbart vidnesbyrd."


Oversættelse og bearbejdning: Charlotte Olden-Jørgensen
efter wwww.iubilaeummisericordiae.va

Ingen kommentarer:

Send en kommentar