fredag den 1. december 2023

Forkyndelse er glæde

Pave Frans

Kære brødre og søstre, i dag vil jeg tale om et vigtigt aspekt af den apostoliske iver - inspireret af den apostoliske skrivelse Evangelii Gaudium, hvis 10-års jubilæum vi fejrer i denne måned. Det drejer sig nemlig om substansen i evangeliseringen: glæde.     
    Det kristne budskab, som vi har hørt i englens ord til hyrderne, er forkyndelsen af "en stor glæde" (Luk 2, 10). Og hvad er årsagen? Gode nyheder, en overraskelse, en smuk begivenhed? Endnu mere, en person: Jesus! Han er den menneskevordne Gud, som kom til os. Spørgsmålet, kære brødre og søstre, er derfor ikke, om vi skal forkynde det, men hvordan vi skal forkynde det, og dette "hvordan" er glæde. Enten forkynder vi Jesus med glæde, eller også forkynder vi Ham ikke, for andre måder at forkynde Ham på er ikke i stand til at viderebringe Jesu sande virkelighed.
    Det er derfor, at en kristen, der er utilfreds, trist eller endnu værre, vred eller bitter, ikke er troværdig. Denne person vil tale om Jesus, men ingen vil tro på ham! Evangelisering kan virke overflødig, unødvendig, netop fordi den udspringer af en overflod og ikke af et pres. Og hvis man forsøger at evangelisere på baggrund af en ideologi, virker det ikke. For Evangeliet er en forkyndelse af glæde. Ideologier er kolde alle sammen. Evangeliet har glædens varme. Ideologier ved ikke, hvordan man smiler; evangeliet er en glæde, det får dig til at smile, fordi det rører sjælen med det glade budskab.

Jesus er glæde
Jesu fødsel, i historien som i livet, er kilden til glæde: Glæden ved den opstandne Jesus. Et møde med Jesus giver dig altid glæde, og hvis det ikke sker, er det ikke et sandt møde med Jesus.
    Jesu handlen med disciplene i Emmaus fortæller os, at de første, der har brug for at blive evangeliseret, er disciplene - os kristne. Og det er meget vigtigt. Midt i nutidens hastige og forvirrede miljø kan vi komme til at leve vor tro med en stille følelse af tilbagetrækning og opgivelse; en følelse af at evangeliet ikke længere bliver hørt, og at det ikke er umagen værd at forkynde det. Vi kan endda blive fristet til at lade "de andre" gå deres egne veje.
    I stedet er det netop nu, vi skal vende tilbage til evangeliet for at opdage, at Kristus "er evigt ung, og en evig kilde til nyt" (jf. Evangelii gaudium, 11).
    Som de to i Emmaus vender vi tilbage til hverdagen med samme begejstring som én, der har fundet en skat: De var glade, fordi de havde fundet Jesus, og Han havde forandret deres liv. Og man opdager, at menneskeheden bugner af brødre og søstre, der venter på et ord om håb. Selv i dag venter man på evangeliet. Mennesker i dag er som mennesker til alle tider: De har brug for det. Selv samfundet med dets programmerede vantro og institutionaliserede sekularisering; ja, især de samfund, der lader de religiøse rum ligge øde hen, har brug for Jesus. Nu er det rette øjeblik for forkyndelsen af Jesus.

Forkynd med glæde
Derfor vil jeg igen gerne sige til alle: "Evangeliets glæde fylder hjerterne og livet hos alle, der møder Jesus. De, der tager imod Hans tilbud om frelse, bliver sat fri fra synd, sorg, indre tomhed og ensomhed. Med Kristus genfødes glæden igen og igen." Glem ikke dette. Og hvis nogen ikke oplever denne indre glæde, bør de spørge sig selv, om de har fundet Jesus. Evangeliet vandrer ad glædens vej, altid, det er den store forkyndelse.
    Jeg opfordrer alle jer kristne, overalt, i dette øjeblik, hvor I end er, hvordan I end har det, til nu og her at forny jeres møde med Jesus Kristus (jf. Evangelii gaudium, 1,1.3) Enhver af os skal tage sig lidt tid og tænke: "Jesus, du er i mig. Jeg ønsker at møde dig hver dag. Du er en person, du er ikke en idé; du er en rejsekammerat, du er ikke et program. Du, Jesus, er kilden til glæde. Du er begyndelsen på evangeliseringen. Du, Jesus, er glædens kilde!" Amen.

--  --  --  --  --  --  -- 

Paven afsluttede denne generalaudiens med en opfordring til at bede for fred:
    Lad os bede, brødre og søstre, om fred, især i det plagede Ukraine, som lider så meget, men også i Det Hellige Land, i Palæstina og Israel, og lad os ikke glemme Sudan, som lider så meget, og lad os tænke på, at hvor der er krig, er der mange krige!
    Lad os bede for fred: Vi skal hver dag tage os tid til at bede for fred. Vi ønsker fred. Min velsignelse til alle!


Oversat og redigeret af Charlotte Olden-Jørgensen efter www.vatican.va,
Generalaudiens onsdag den 15. november 2023.
Katekese. Passionen for evangelisering: den troendes apostoliske iver.  
Afsnit 26. Forkyndelse er glæde


Ingen kommentarer:

Send en kommentar