Medjugorjebudskaber

     Her på denne side vil man kunne læse årets budskaber, efterhånden som Jomfru Maria giver dem til seerne i Medjugorje.

     "Torsdagsbudskaberne" er dog siden 25 januar 1987 kun blevet givet hver den 25. i måneden. De originale budskaber kan læses på Medjugorje.org

       Forgangne års budskaber kan efterhånden som de bliver lagt op, findes ved at trykke på fanen "Gamle budskaber fra Medjugorje" her ovenover.


2024

25. januar
Kære børn! Måtte denne tid være en bønnens tid!

25. februar
Kære børn! Bed og forny jeres hjerter, så det gode I har sået, må bære den frugt der er glæde og enheden med Gud. Ukrudtet har fået fat i mange hjerter, og de er blevet ufrugtbare, derfor, kære børn, skal I være lyset, kærligheden og mine udstrakte hænder i denne verden, der længes efter Gud, som er kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!

25. marts
Kære børn! Bed sammen med mig i denne nådens tid om, at det gode må sejre i jer og omkring jer. På en særlig måde, mine kære børn, skal I bede forenet med Jesus på hans korsvej. Inddrag i jeres bønner den menneskehed, som vandrer forvirret omkring uden Gud og uden hans kærlighed. Vær bøn, vær lys og vidner for alle dem, I møder, mine kære børn, så den barmhjertige Gud må have barmhjertighed med jer.Tak fordi I følger min opfordring!

25. april
Kære børn! Jeg er hos jer for at fortælle jer, at jeg elsker jer og for at opfordre jer til at bede, for Satan er stærk, og hver dag bliver hans magt større gennem dem, der har valgt døden og hadet. I, mine kære børn, skal være bøn og mine hænder, udstrakt af kærlighed til alle dem, der er i mørket og søger vor Guds lys. Tak fordi I følger min opfordring!!

25. maj
Kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer til bøn med hjertet. Mine kære børn, dan bønsgrupper, hvor I opmuntrer hinanden til det gode og til at vokse i glæde. Mine kære børn, I er stadig langt væk. Omvend jer derfor på ny og vælg hellighedens og håbets vej, så Gud kan give jer fred i overflod. Tak fordi I følger min opfordring! 

25. juni
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. juli
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. august
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. september
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. oktober
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. november
Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!

25. december
Kære børn!

n

Ingen kommentarer:

Send en kommentar