torsdag den 1. september 2022

Bøn om den hellige Charles de Foucaulds forbøn

     Næste nummer af Ave Maria udkommer den 1. december, som er den nyligt helgenkårede Charles de Foucaulds festdag. I den anledning, bringer vi beretninger om ham og om at leve hans spiritualitet i dag.
     Man kan jo forberede sig på at fejre ham med denne bøn.


Gud, vor Fader, du kaldte din tjener Charles de Foucauld til at opdage din kærligheds uendelige storhed ved at betragte det liv som Jesus af Nazaret levede, Han der er din Søn, som blev kød, som ydmygede sig selv til døden, som blev gjort levende igen og som sendte Helligånden som sin første gave til dem, der tror.
    Måtte vi, når vi kærligt læser evangeliet og ærer Eukaristien, i Kristus finde en kilde til uudtømmeligt liv og missionerende mod og kraft, der kan binde os sammen i det universelle broderskabs ånd. Sådan kan vi sammen arbejde på at udføre din plan for alle menneskers frelse. Vi beder dig især om at du, hvis det er i overensstemmelse med din vilje, ved din tjener Charles de Foucaulds forbøn, vil give denne nådegave  _____ til _____  som vi anbefaler til dit faderlige hjerte.
    Derom beder vi ved Jesus, din elskede Søn, vor Herre.
Imprimatur: Viviers, 1 maj 1995 + Jean Bonfils s.m.a. Biskop af Viviers
Oversættelse Charlotte Olden-Jørgensen.
Charles de Foucauld blev helgenkåret 15. maj 2022

Ingen kommentarer:

Send en kommentar