mandag den 31. maj 2021

Bøn - Litani til den hellige Josef

Herre, forbarm dig               Herre, forbarm dig
Kristus, forbarm dig             Kristus, forbarm dig
Herre, forbarm dig               Herre, forbarm dig
Kristus, hør os                      Kristus, bønhør os

Gud Fader i Himlen             Forbarm dig over os
Gud Søn, verdens frelser     
Gud Helligånd         
Hellige Treenighed, én Gud

Hellige Maria                      Bed for os
Hellige Josef
Davids søn
Patriarkernes lys
Gudsmoders brudgom
Forløserens beskytter
Jomfruens vogter
Guds Søns plejefar
Kristi beskytter
Kristi tjener
Frelsens tjener

Den hellige families overhoved
Retsindige Josef
Kyske Josef
Lydige Josef
Trofaste Josef
Ydmyge Josef
Tålmodighedens spejl
Arbejdernes forbillede
Renhedens beskytter
Familiernes støtte
Støtte i vanskeligheder
De ulykkeliges trøst
De syges håb
Flygtningenes beskytter
De plagedes beskytter
De fattiges beskytter

De døendes talsmand
Den hellige Kirkes værn

Guds Lam, som borttager verdens synder         Skån os, Herre
Guds Lam, som borttager verdens synder         Bønhør os, Herre
Guds Lam, som borttager verdens synder         Forbarm dig over os
F: Han satte ham til at styre sit hus.
A: Og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede.

F: Lad os bede.
Gud, i dit uudgrundelige forsyn har du valgt den salige Josef til brudgom for din hellige moder. Vi beder dig: Giv os i Himlen at have ham til talsmand, som vi her på jorden ærer som vor beskytter. Du, som lever og råder i al evighed.
A: Amen.


Den 1. maj, den hellige Josefs dag, godkendte pave Frans at litaniet til den hellige Josef blev udvidet med syv påkaldelser med fedt i denne udgave af litaniet), der tager udgangspunkt i rundskrivelsen Patris Corde.

Kilde: Katolsk Bønnebog, Ansgarstiftelsens forlag 2013
og Sebastian Olden-JørgensenIngen kommentarer:

Send en kommentar