lørdag den 27. februar 2021

Josef-året - Bøn til den hellige Josef

Denne bøn, som er Josefs-årets officielle bøn, er skrevet af Leo XIII i hans rundskrivelse Quamquam Pluries fra 1889. Han bad om at den måtte tilføjes efter rosenkransen, især i oktober, rosenkransens måned.

Til dig, hellige Josef, flyr vi i vor nød.
Vi har bedt din hellige brud om hjælp og beder nu med tillid om din beskyttelse.
For den kærligheds skyld, der forenede dig med Guds Moder, den uplettede jomfru, og for din faderlige kærlighed til Jesusbarnet, beder vi dig, at du nådig vil se til den arvelod, som Jesus Kristus har løskøbt med sit blod.
Kom os til hjælp med din forbøns magt.
Du, den hellige families stærke værn og trofaste støtte!
Våg over Jesu Kristi udvalgte slægt og folk. Kærlige Fader!
Hold al vildfarelsens og fordærvelsens smitte fjernt fra os.
Du, vor stærke beskytter!
Stå os fra Himlen nådig bi i kampen mod mørkets magter, og ligesom du fordum har frelst Jesusbarnet fra den yderste livsfare, således skærme du nu Guds hellige Kirke mod fjendernes efterstræbelser og alt, hvad der truer den.
Tag os alle under din beskyttelse, for at vi efter dit eksempel og med din hjælp må leve et helligt liv, dø en salig død og opnå den evige salighed i Himlen.
Amen.
Fra Salme- og Bønnebog, Sankt Ansgars Forlag, København 1961.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar