tirsdag den 28. februar 2023

2023 - nummer 1 - marts

4 Kære Læsere
4 Messe for læserne
5 Vor Frue af den guddommelige kærlighed
9 Den hellige Nikolaus af Flüe
14 Broder Klaus' bøn
15 Valfart til Lourdes
16 Pinse - Helligåndens komme - billede
18 Benedikt XVIs åndelige testamente
20 Inger Touray in memoriam
21 Årets valfarter
22 Hvidtjørnen af Inger Touray
24 Gud og kejseren
27 Budskaber fra Medjugorje
28 Næstekærlighedens betydning for
      bønnen
30 Pavens anliggender
31 Pave Pius XIIs bøn til Vor Frue af den guddommelige barmhjertighed
Billede: Madonna del Divino Amore, Wikimedia Fczarnowski.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar