tirsdag den 28. februar 2023

Pius Xlls bøn til Vor Frue af den guddommelige barmhjertighed

Du kender, O Maria, dette folks og hele Kirkens behov.

Du fordriver sindets fejl, du sand-
hedens lærer og visdommens sæde.

Du formindsker hjertets fejl ved at ændre vanerne og ved at inspirere til afsky for lasterne, kærlighed til dyderne og iver for godheden.

For at fællesskabet skal være lykkeligt, skænk da alle hellig Gudsfrygt, levende tro i gerninger, håbet om goder, der ikke forgår, og den evige kærlighed i Gud.

Skænk familierne troskab, enighed og fred. Gør alle offentlige ledere fuldt bevidste om deres ansvar og forpligtelser med hensyn til religion, moral og alles timelige velfærd.

Og måtte din barmhjertighed, O Maria, ligesom over sjælene,  udgydes over alt det onde, som dette folk og hele den kristne familie plages af. Hav medlidenhed med de fattige, de fængslede, dem, der forfølges på grund af retfærdighed, de ulykkelige hvad end de kaldes.

Hil dig, Maria! Moder til de omflakkende landflygtige hernede på jorden; deres liv, deres glæde og deres håb. Guddommelige kærligheds Moder, bevar den guddommelige kærligheds ild i dine børn; opflam den de i glødende hjerter, styrk den i lunkne hjerter og genantænd den i de ligegyldige hjerter, som har ladet den slukkes; genopliv de stakkels sjæle, som har mistet den gennem synd, til denne kærligheds liv.

Og send over alle, som beder dig, Vor Frue af den guddommelige kærlighed, altfavnende og trøstende, din moderlige velsignelse.

Amen

Pius XII 1944, Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen.
Billede: Udsnit af forsidebilledet, Madonna del Divino Amore, Wikimedia Fczarnowski.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar