torsdag den 1. september 2022

2022 - nummer 3 - september

 
  4    Kære Læsere
  5    Adrienne hos Vor Frue af Kibeho
 11    Den hellige Bruno karteuseren
 16    'Korsfæstelsen' fra Odense og
          den hellige Karl Borromæus' formaninger
 18    Jomfru Marias syv smerter
 22    Vejkrucifikser
 27    Ave Marias nye hjem
 28    Budskaber fra Medjugorje
 29    Pavens anliggender
 30    Messe for læserne
 30    Bøn om den hellige Charles de Foucaulds forbøn
 31    Bøn til den hellige Johannes Paul II
Forsidebilledet på dette nummer af Ave Maria er en statue af Vor Frue af Kibeho.
Kibeho ligger i Rwanda, og der viste Jomfru Maria sig for tre piger,  Alphonsine, Nathalie og Marie Claire.
    Under Maria-åbenbaringerne  gav Jomfru Maria en af seerne den mission at genoplive andagten til Jomfru Marias 7 smerter i verden.
     Denne seer rejste derfor vidt omkring for at lære mennesker denne andagt. Selv blev hun dræbt i borgerkrigen i Rwanda.

I bladet fortæller Adrienne Mulimbi om sin rejse til Kibeho og sit møde med Jomfru MariaNår man beder rosenkransen til Jomfru Marias 7 smerter, er mysterierne erstattet af de syv vigtige og smertelige begivenheder i Jomfru Marias liv:
  1. Simeons profeti,
  2. Flugten til Egypten,
  3. Den 12-årige Jesus bliver væk i templet i Jerusalem,
  4. Mødet med Jesus på vejen til Golgatha, 
  5. Jesu korsfæstelse,
  6. Jesu legeme tages ned fra korset,
  7. Jesu gravlæggelse.


Simeons profeti: "Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: 'Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges  – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag'." 
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 34-35

Vignet til rosenkransen til Jomfru Marias 7 smerter, tegnet af Carlo Strunge Jensen (12. maj 1919 - 5. juni 2008). Han var en trofast læser af Ave Maria og derudover tegnede han vignetter til bladet gennem mange år

Ingen kommentarer:

Send en kommentar