torsdag den 31. maj 2018

Jomfru Maria, Kirkens Moder


Anden pinsedag har altid været en lidt underlig størrelse for os katolikker. Det er fridag, javel, men det er ikke nogen festdag. Påsketiden er slut, pinsen fejrede vi i går. Det er mandag i 7.  almindelige uge (eller 6. eller 9. eller hvilken uge vi nu er nået til).
    Men nu har pave Frans indført festen for Jomfru Maria, Kirkens Moder på netop denne dag.

Som der står i dekretet, der indfører denne festdag: "Vor tids fejring af Guds Moder, hvor vi i Kirken overvejer Kristi mysterium og Hans natur, tillader os ikke at glemme denne kvinde, Jomfru Maria, der både er Kristi mor og Kirkens mor.
    Denne tanke var på en måde allerede tilstede i Kirken helt tilbage fra sankt Augustins og Leo den Stores tid. Sankt Augustin siger faktisk at Maria er mor til Kristi lemmer fordi hun i nåden samarbejdede på de kristnes gen fødsel. Sankt Leo den Store siger at hove dets fødsel også er kroppens fødsel, og  derfor er Maria på samme tid mor til Kristus, Guds Søn og til Hans mystiske Legeme, Kirken. Disse overvejelser udspringer af Marias guddomme lige moderskab og af  hendes medarbejde på Frelserens værk, der kulminerede på korset.
    Moderen, der stod under korset, tog på sin Søns befaling alle mennesker til sig ved at tage imod den discipel, Jesus elskede.
    Maria, den spirende Kirkes trøster og underviser, modtog sin moderlige mission i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, og hvor hun bad sammen med apostlene, mens de ventede på Helligåndens komme
    Igennem tiderne er Maria blevet kaldt Apostlenes Moder, de troendes Moder, alle kristnes Moder og mange andre lignende titler. Deriblandt også Kirkens Moder.
    Ved afslutningen af det andet Vatikankoncil erklærede Paul VI at Jomfru Maria var 'Kirkens Moder, det vil sige hele det kristne folks Moder, både de troendes og hyrdernes kærlige og elskede Moder.'"
    Nu har pave Frans så, for yderligere at understrege Kirkens moderskab for alle, præster, ordensfolk og lægfolk og for yderligere at tjene den ægte mariafromhed erklæret at Jomfru Maria Kirkens Moder skal fejres mandagen efter pinse.
"Festen skal være en hjælp til at huske på at det kristne liv for at kunne vokse må være fast forankret i korsets mysterium, i Kristi hengivelse af sig selv i Eukaristien og i den ofrende Jomfru, Frelserens og de frelstes Moder."

Den 21. maj i år fejrede pave Frans for første gang messen til Jomfru Maria, Kirkens Moder. I sin prædiken sagde han blandt andet:

"Hver gang vi i evangeliet hører om Maria, hører vi om Jesu mor ... og selv om vi ved bebudelsen ikke hører ordet "mor" handler det i den grad om Marias moderskab.
     Denne indstilling, det at være mor, fulgte hende hele livet, gennem hele Jesu liv var hun Moderen. ... Og til slut gav Jesus hende som mor for sine apostle, repræsenteret ved apostelen Johannes  »Kvinde, dér er din søn.«  Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derfor kan vi kalde Maria vores Mor og Kirkens Mor.
    Marias moderskab er en stor ting ... Gud har faktisk villet lade sig føde af en kvinde for at lære os dette. Gud elsker sit folk som en brudgom sin brud, som det siges i det gamle Testamente, og det er et stort mysterium.
    Og vi kan mene at når Kirken er mor, har også kvinderne en funktion i Kirken, takket være Gud har kvinderne masser af funktioner i Kirken. ... Men dette er ikke det vigtigste, det vigtigste er at når Kirken er mor, må den have en mors og en bruds holdning. Hvis vi glemmer dette, bliver Kirken kun maskulin; så bliver den en trist Kirke, en pebersvend, der ikke er i stand til at elske, som er ufrugtbar.  Uden kvinden sker der ikke noget i Kirken, fordi den er en kvinde, og denne kvindelige holdning kommer fra Maria fordi Jesus ville det sådan."

Oversættelse og redaktion: Charlotte Olden-Jørgensen.
Kilde vatican.va

Ingen kommentarer:

Send en kommentar