torsdag den 31. maj 2018

Bøn på festen for Jomfru Maria, Kirkens Moder

Gud, barmhjertige Fader,
da din enbårne Søn, Jesus Kristus hang døende på korset,
gav Han os sin egen mor, den salige Jomfru Maria, til mor.
Giv os, beder vi, at din Kirke, næret af Hans kærlighed
og stadig mere frugtbar  i Ånden,
må glædes over sine børns hellighed
og samle alle verdens folkeslag til én familie.
Ved Kristus vor Herre.

Dagens bøn / bøn til Laudes
Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen
efter Missale Romanum (Internettet).
Dagens liturgiske tekster:

Læsning
1 Mos 3,9-15.20
  [Efter at mennesket havde spist af træets frugt] kaldte Gud Herren på Adam: »Hvor er du?«  og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?« Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg.«  Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til at spise.«
    Da sagde Gud Herren til slangen: »Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage.
    Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.«
    Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker.


 Vekselsang (af Sl. 85)  

R:     Herlige ting siges om dig, du Guds by.

Han har grundlagt sin by på hellige bjerge.
Herren elsker Zions porte
mest af alle Jakobs boliger.
     R

Herlige ting siges om dig, du Guds by.
Om Zion hedder det: Her er hver og én født,
den Højeste har selv grundfæstet den.
     R

Herren skriver folkene op,
dér er de født.
 Dansende synger de:
Alle mine kilder er i dig.
     R


Evangelium
Joh 19,25-34
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.
    Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
    Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over – for det var en stor sabbatsdag – bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben,  men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud.Kilder: Decretum de celebratione Beatæ Mariæ Virginis Ecclesiæ Matris in Calendario Romano Generali Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 
(11. februar 2018 - Vor Frue af Lourdes' dag).
 Og
Papa Francesco Meditazione mattutina nella cappella della domus Sanctae Marthae
 La Chiesa è donna e madre (21. maj 2018 - Jomfru Maria, Kirkens moder)
Begge fra www.vatican.va

Ingen kommentarer:

Send en kommentar