fredag den 1. september 2023

Novene til den hellige Josef

En novene er en bøn om forbøn, som man beder hver dag i 9 dage. Normalt følger man op på bønnen ved at bede samme bøn i yderligere 9 dage som tak for forbøn.

Ærefulde, hellige Josef, Jesu Kristi fosterfar og discipel. Vi løfter vore hjerter og hænder mod dig og beder om din mægtige forbøn.
Bed for os til Jesus Kristus om at vi må opnå al den nåde, som er nødvendig for vor åndelige og timelige velfærd og især den nåde at få en god død. Vi beder dig nu om specielt at bede for ... (Sig din intention her).
    Vogter af det inkarnerede Ord, vi er overbeviste om, at din bøn for os vil blive hørt i nåde for Guds trone.
    Ærefulde, hellige Josef, gennem den kærlighed, du har til Jesus Kristus og til Hans navns ære, hør vore bønner og gå i forbøn for os at vore ønsker må blive opfyldt (gentag denne sætning 7 gange).

Lad os bede:
  Ærefulde, hellige Josef, den ubesmittede Jomfrus ægtefælle, bed for os om et rent, ydmygt og barmhjertigt sind og om fuldkommen efterlevelse af den guddommelige vilje.
  Vær vor vejleder, far og forbillede igennem livet, så vi kan få lov til at dø som dig i Jesu og Marias arme.
  Amen.


Kilde:
Det norske tidsskrift "Ved Elias Kilde", foråret 2021,
oversat af Anne Balleby

Ingen kommentarer:

Send en kommentar