torsdag den 15. juni 2023

2023 - nummer 2 - juni

 
  4   Kære Læsere
  4   Valfarter
  5   Andagten til Jonfru Marias rene hjerte
  8   Den hellige Vilhelm af Æbelholt
13   Kristi legems og blods fest
15   Bøn for de ufødte
16   Mariasalme
18   Mariasalmens klangbund
19   Vor Frue af den stedsevarende hjælp
20   Sankt Bendts kapel
25   Vor Frue af Danmark
26   Fra "Den lille bog om god tid"
27   Budskaber fra Medjugorje
28   Rosenkransen som et billede på Marias liv
30   Pavens anliggender
31   Bøn, Regina Cœli


Regina Cœli
Når kirkeklokkerne ringer morgen, middag og aften, er det katolsk skik at stoppe op og bede en Maria-antifon. Hvilken antifon, man beder, skifter med den liturgiske tid, men størstedelen af året beder man Angelus - Herrens engel. Derfor kaldes klokkernes ringen morgen, middag og aften også for Angelus.
     I påsketiden, fra påskedag til og med pinsedag, beder vi  Regina Cœli - Himlens Dronning - i stedet for Angelus

Regina Cœli ~ Himlens dronning
Fryd dig, Himlens dronning! Halleluja.
For han, hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja.
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
Bed for os til Gud, halleluja.

Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria! Halleluja.
Thi Herren er sandelig opstanden! Halleluja.

Lad os bede:
Gud, du som ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi opstandelse, nådigt har frydet verden. Forund os ved hans moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar