onsdag den 1. juni 2022

Helgener i håbløse situationer

Når du ikke ved, hvad du ellers skal stille op, kan du prøve at bede til disse mirakuløse helgener.
    I livet støder vi ofte på desperate situationer, hvor intet virker, og hvor verden synes at være imod os. I sådanne tilfælde er det som med alt andet i livet mest hensigtsmæssigt at søge Gud og bede om Hans guddommelige indgriben.
    Helgenerne er nyttige i denne situation, fordi de hurtigt bringer vore bønner til vor himmelske Fader. Her er der især fire himmelske hjælpere, som er kendt for deres forbøn i håbløse anliggender.


Den hellige Rita af Cascia
Rita, en helgen fra det 15. århundrede, var i sin levetid kendt for at tage sig af pestofre. Hun gjorde dette uden at blive ramt af pesten, en mirakuløs beskyttelse, som sandsynligvis førte til hendes tilknytning til håbløse anliggender.

    Rita, forbeder for folk i nød, hvis bønner til din guddommelige Herre er næsten uimodståelige, og som på grund af din gavmilde hjælp er blevet kaldt de håbløses og endda de umuliges forbeder. Hellige Rita, du var så ydmyg, ren, sønderknust og tålmodig i din inderlige kærlighed til din korsfæstede Jesus, at du kunne opnå alt, hvad du bad om fra Ham. Derfor  henvender vi os alle trygt til dig og forventer om ikke altid lindring, så i det mindste trøst.
    Lyt til vor bøn, og vis os din magt hos Gud på vegne af dem, der beder om din hjælp. Vær gavmild mod os, som du har været det i så mange vidunderlige tilfælde, til større ære for Gud, til udbredelse af kendskabet til dig og til trøst for dem, der stoler på dig.
     Vi lover, at vi, hvis vores bøn bliver opfyldt, vil forherlige dig ved at gøre dine gerninger kendt, ved at velsigne og synge din pris for evigt.
    I tillid til dine fortjenester og din magt hos Jesu Hellige Hjerte beder vi dig give, at [her nævner du dit anliggende]. Bed for os, hellige Rita, at vi må blive værdige til Kristi forjættelser.


Den hellige Judas Thaddeus
Judas er en helgen, som ofte blev glemt gennem historien på grund af sit navn. Mange kristne ønskede ikke at bede til ham, fordi hans navn lignede Judas Iskariots. Judas er en ven af alle håbløse anliggender og er kendt for sin kraftfulde forbøn.

     Hellige apostel, Sankt Judas, Jesu trofaste tjener og ven, Kirken ærer og påkalder dig som hjælper i håbløse anliggender, når man næsten har tabt modet. Bed for mig, jeg er så hjælpeløs og alene. Gå i forbøn for mig hos Gud, at Han må bringe synlig og hurtig hjælp, hvor jeg næsten har opgivet tanken om hjælp. Kom mig til hjælp i denne store nød, så jeg kan modtage himlens trøst og hjælp i alle mine behov, trængsler og lidelser, især [her nævner du dit anliggende], så jeg kan prise Gud sammen med dig og alle de hellige for evigt. Jeg lover, hellige Judas, at jeg altid vil være opmærksom på denne store gunst, som Gud har givet mig, og altid at ære dig som min særlige og magtfulde skytshelgen og taknemmeligt opmuntre til hengivenhed til dig. Amen.
 



Den hellige Philomena
Philomena var en ung pige fra det 3. århundrede og ville være blevet glemt af historien, hvis det ikke var for et mirakuløst syn, der knyttede hende til en grav, som blev opdaget over 1.500 år senere.

     Vi bønfalder dig, Herre, om at give os tilgivelse for vores synder på forbøn af den hellige Philomena, jomfru og martyr. Hun fandt altid behag i dine øjne ved sin kyskhed og ved at bekende sig til de hellige dyder. Amen.
     Ærværdige jomfru og martyr, hellige Filomena, se mig liggende for den trone, hvorpå det har behaget den hellige Treenighed at anbringe dig. Fuld af tillid til din beskyttelse bønfalder jeg dig om at gå i forbøn for mig hos Gud, at du fra Himlens højder vil kaste et blik på din ydmyge klient! Du Kristi brud, støt mig i lidelsen, styrk mig i fristelsen, beskyt mig i faren og skænk mig de nådegaver, der er nødvendige for mig, og især  [her nævner du dit anliggende].
   Frem for alt, bistå mig i min dødstime. Hellige Filomena, stærk hos Gud, bed for os. Amen.
     O Gud, hellige Treenighed, vi takker dig for de nådegaver, som du har givet den hellige Jomfru Maria og din tjenerinde Philomena, ved hvis forbøn vi bønfalder dig om din barmhjertighed. Amen.
 

Den hellige Gregor Thaumaturgos







Gregor er ikke særlig kendt i den vestlige kirke, men i Østen er han kendt som Thaumaturgos - undergøreren, og der er mange mirakler forbundet med hans liv og forbøn.

     O hellige Gregor, skriftefader og præst for Herren, jeg beder dig om, at du vil gå i forbøn for mig hos Gud, for at jeg, renset for al synd, må behage Ham i alle ting, og at Han vil give mig den fred, som alle Hans tjenere ejer. Amen.





Kilde:
https://aleteia.org/2018/02/06/4-saints-of-impossible-causes-and-prayers-to-them
Oversat af Charlotte Olden-Jørgensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar