lørdag den 27. februar 2021

Josef-året

  Pave Frans har udråbt et Josef-år fra den 8. december 2020 til den 8. december 2021. I sin skrivelse om Josef-året Patris corde (Med en faders hjerte efter de første ord i skrivelsen: Med en faders hjerte elskede Josef Jesus som alle evangelierne da også kalder Josefs søn) lægger paven vægt på den hellige Josef som far, og fortæller han om de mange måder, den hellige Josef var far på.

- En elsket far: Hver eneste bønnebog indeholder bønner til den hellige Josef. Og vi beder især til ham i marts måned og om onsdagen: tidspunkter, der traditionelt er viet til ham.

- En kærlig far:  I Josef så Jesus Guds blide kærlighed: "Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham" (Ps 103,13).

- En retsindig og lydig far: Ligesom med Maria, afslørede Gud sin plan for Josef. Han gjorde det gennem drømme, der i Bibelen var en kendt kanal for Guds vilje. Og hver gang sagde Josef  sit "Fiat" som Maria ved bebudelsen og Jesus i Getsemane.

- En accepterende far: Josef accepterede Maria uden forbehold; han stolede på engelens ord. Og det er netop i denne accepterende tavshed, han kan være vores forbillede.

- En kreativt modig far: Evangeliet fortæller ikke, hvor længe den hellige familie måtte blive i Egypten. Men vores fantasi kan nok supplere et par detajler. De skulle have et sted at bo, mad or et arbejde, ligesom en hvilken som helst anden flygtningefamilie. Der var brug for Josefs kreative mod. Derfor betragter jeg den hellige Josef som skytshelgen for alle, der må forlade deres eget land på grund af krig, forfølgelser eller andre ulykker.

- En arbejdende far: Den hellige Josef var tømrer, han arbejdede for at sørge for sin familie. Ved hans side lærte Jesus værdien af at nyde frugterne af sit eget arbejde. Lad os bønfalde Josef om at ingen, hverken unge, gamle eller familier forgæves må søge et hæderligt arbejde.

- En far i skyggerne (i baggrunden): I sit forhold til Jesus var Josef den himmelske Faders jordiske skygge. Han vågede over Jesus, beskyttede ham og overlod ham ikke til sige selv. Josef fandt lykken, ikke i at ofre sig selv, men i at give sig selv. I ham ser vi ikke frustrationer, men tillid. Hans tålmodige tavshed er et udtryk for tillid. Verden af i dag har brug for fædre!

   Paven afslutter sådan her: Målet med dette Apostoliske brev er at forøge kærligheden til denne store helgen, at opfordre os til at anmode om hans forbøn og at efterligne hans dyder og iver.
   Helgenernes sande virke er faktisk ikke kun at udvirke mirakler og skænke os nådegaver, men at gå i forbøn for os hos Gud. Helgenerne hjælper alle troende til at stræbe efter hellighed, og perfektion i deres kald og stand. Deres liv viser os, at det fakitsk er muligt at efterleve Evangeliet i praksis.
   Da den hellige Augustin overvejede de mange helgeners eksempel, spurgte han sig selv: "Er du ikke også i stand til at gøre det, som disse helgener har gjort?" Sådan nåede han frem til sin omvendelse og udbrød: "Sent lærte jeg at elske dig, du skønhed så gammel og så ny!"
   Det eneste, der er tilbage nu, er at bede den hellige Josef om den største af alle nådegaver: Vor omvendelse.
   Paven opfordrer os til sammen at bede til den hellige Josef:

Hil dig, Forløserens vogter,
den hellige jomfru Marias ægtefælle!
Til dig betroede Gud sin enebårne søn,
til dig havde jomfru Maria tillid,
sammen med dig blev Kristus mand.

Hellige Josef, vær også
som en far for os,
og som en fører på livets vej.
Skænk os nåde, barmhjertighed og mod,
og forsvar os mod alt ondt.
Amen.


Den sovende Josef. Pave Frans har en særlig andagt til den sovende Josef, for det var i en drøm, Josef accepterede rollen som far for Jesusbarnet og for hele menneskeheden. Det var også i en drøm at han modtog advarsler fra Gud om den fare, kong Herodes udgjorde for den hellige familie, og især for Jesus. Da faren så var drevet over, fik han også dette at vide i en drøm.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar