fredag den 25. december 2015

Jomfru Marias budskaber 2015

25. december
"Kære børn! Også i dag bringer jeg jer min Søn Jesus, og fra denne omfavnelse skænker jeg jer Hans fred og længsel efter Himmelen. Jeg beder med jer for fred, og jeg opfordrer jer til at være fred.
Jeg velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!"


25. november
"Kære børn! I dag anråber jeg jer alle til at bede for mine anliggender. Freden er i fare, derfor, mine kære børn, skal I bede og være fredens og håbets budbringere i denne verden uden fred, hvor Satan angriber os og frister os på utallige måder.
Mine kære børn, vær udholdende i bønnen og modige i troen. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! Også i dag gælder min bøn jer alle, især dem, der har forhærdet deres hjerte for mit råb. I lever i nådens tid, og I er jer ikke de gaver bevidst, som Gud giver jer gennem min tilstedeværelse. Mine kære børn, beslut jer også i dag for helligheden, tag denne tids hellige som jeres forbilleder, og I vil se, at helligheden er en virkelighed for jer alle. Glæd jer i kærligheden, mine kære børn, over at I i Guds øjne ikke kan gentages eller byttes ud, fordi I er Guds fred i denne verden. Vidn om freden, bønnen og kærligheden. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Også i dag beder jeg Helligånden om at fylde jeres hjerte med stærk tro. Bønnen og troen skal fylde jeres hjerte med kærlighed og fred, og I bliver tegn for dem, der er langt væk fra Gud. Mine kære børn, anspor hinanden til bøn med hjertet, så at bønnen kan opfylde jeres liv og I, mine kære børn, hver dag frem for alt kan vidne om at tjene Gud med tilbedelse og næsten i nød. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos Gud Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at være bøn. Måtte bønnen være de vinger, der bærer jer til mødet med Gud. Verden er i en periode med fristelser, fordi den har glemt og forladt Gud. Derfor, mine børn, skal I være dem, der søger Gud og elsker Ham over alt. Jeg er med jer og bringer jer til min Søn, men I skal i Guds børns frihed sige jeres JA. Jeg går i forbøn for jer og elsker jer, mine børn, med uendelig kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn! Jeg er også i dag med glæde hos jer og opfordrer jer, mine kære børn: bed, bed, bed, Så I fatter den kærlighed, jeg har til jer. Min kærlighed er stærkere end det onde, mine kære børn, så kom tættere på Gud, så I kan føle min glæde i Gud. Uden Gud, mine kære børn, har I ingen fremtid, I har intet håb, ingen frelse, så lad det onde være og vælg det gode. Jeg er med jer og sammen med jer går jeg i forbøn hos Gud for alle jeres behov. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn! Også i dag giver mig den Almægtige den nåde, at jeg kan elske jer og kalde jer til omvendelse. Kære børn, måtte Gud være jeres fremtid, ikke krig og ufred, ikke sorg, men glæde og fred skal regere i alle menneskers hjerte; men uden Gud vil I aldrig finde fred. Derfor, mine kære børn, vend tilbage til Gud og til bønnen, så jeres hjerte kan synge af glæde. Jeg er med jer og elsker jer med umådelig kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj
"Mine kære børn! Også i dag er jeg med jer og med glæde opfordrer jeg jer: Bed og tro på bønnens kraft. Mine kære børn, åbn jeres hjerter så at Gud kan fylde jer med sin kærlighed og I vil være til glæde for jeres næste. Jeres vidnesbyrd vil være stærkt, og alt, hvad I gør, vil være gennemvævet af Guds ømhed. Jeg er hos jer og beder for jer og jeres omvendelse så længe I ikke sætter Gud over alt. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april
"Mine kære børn! Igen i dag er jeg hos jer, for at føre jer til frelsen. Jeres sjæle er urolige fordi jeres ånd er svag og træt af alle de jordiske ting. I, mine kære børn, bed om at Helligånden må forvandle jer og fylde jer med sin troens og håbets kraft, så I kan være stærke i kampen mod det onde. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! Igen i dag tillader den allerhøjeste mig at være sammen med jer og lede jer på vej mod omvendelsen. Mange hjerter har lukket sig for nåden og er blevet døve for mine opfordringer. I , mine kære børn, skal bede og kæmpe mod fristelserne og alle de onde planer, som djævelen tilbyder jer gennem modernismen. Vær stærke i bønnen og bed med korset i hænderne, om at det onde ikke må benytte jer og sejre i jer. Jeg er hos jer og beder for jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar
"Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at bede mere og tale mindre. Søg Guds vilje i bønnen og lev efter Hans bud, sådan som Gud opfordrer jer til. Jeg er med jer og beder for jer. Tak fordi I følger min opfordring!"

5. januar
"Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer: Lev jeres kald i bøn. Nu, som aldrig før, ønsker Satan at kvæle mennesket og dets sjæl med sin smittende vind af had og ufred. I mange hjerter er der ingen glæde, fordi der hverken findes Gud eller bøn. Hadet og krigen vokser fra dag til dag. Mine kære børn, jeg opfordrer jer påny til med begejstring at vandre i hellighed og kærlighed, for derfor er jeg kommet til jer. Lad os sammen være kærlighed og tilgivelse for alle dem der kun kender til og elsker med menneskelige kærlighed og ikke Guds uendelige kærlighed, som Gud kalder jer til. Mine kære børn, måtte håbet om en bedre morgendag altid leve i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar