mandag den 26. december 2011

Jomfru Marias budskaber 2011

25. januar
"Mine kære børn! Også I dag er jeg hos jer og betragter jer og velsigner jer, og jeg mister ikke håbet om at denne jord kan omvende sig til det gode og at freden vil råde i menneskenes hjerter fordi de har åbnet sig for mine budskaber og for Gud. Helligånden forandrer et flertal af dem der siger ja. Derfor vil jeg sige: Tak fordi I følger min opfordring!"

25. februar 
"Mine kære børn! Naturen vågner, og på træerne kan du se de første knopper, der vil bringe de smukkeste blomster og frugter. Jeg ville ønske, at I, kære børn, arbejdede på jeres omvendelse, og at I med jeres liv giver vidnesbyrd, så jeres eksempel kan være andre er forbillede og en inspiration til omvendelse. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus for jeres omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. marts
"Mine kære børn! På en særlig måde kalder jeg jer i dag til omvendelse. Lad et nyt liv begynde i jeres hjerte. Kære børn, jeg ønsker at høre jeres "ja", og jeg ønsker at jeres liv hvert øjeblik må være en lykkelig efterleven af Guds vilje. Jeg velsigner jer i dag på en særlig måde med min moderlige velsignelse af den fred, kærlighed og enhed der er i mit hjerte og i hjertet af min søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. april 
"Mine kære børn! Ligesom naturen nu viser os årets smukkeste farver, på samme måde opfordrer jeg jer til at give vidnesbyrd med jeres liv og hjælpe andre til at komme tættere på mit Ubesmittede Hjerte, så kærligheden til den Almægtige kan blusse op i deres hjerter. Jeg er med jer, og jeg beder for jer uden ophør, så jeres liv kan være en afspejling af Himlen her på jorden. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. maj
"Mine kære børn! Min bøn er i dag for alle der søger omvendelsens nådegave. I banker på mit hjertes dør, men uden håb og bøn, i synd og uden at modtage forsoningens sakramente. Mine kære børn, forlad synden og beslut jer for helligheden. Kun sådan kan jeg hjælpe jer og høre jeres bønner og gå i forbøn for jer hos den Allerhøjeste. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juni
"Mine kære børn! Tak sammen med mig den Allerhøjeste for mit nærvær hos jer. Mit hjerte glæder sig over at se glæden og kærligheden i efterlevelsen af mine budskaber. Der er mange af jer der følger dem, men jeg søger alle indslumrede hjerter, for at vække dem af vantroens søvn. Mine kære børn, nær jer endnu mere af mit ubesmittede hjerte, så jeg kan lede jer alle frem til evigheden. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. juli
"Mine kære børn! Denne tid skal for jer være en tid med bøn og stilhed. Jeres legeme og sjæl skal forfriskes, de skal være i Guds kærlighed. Mine kære børn, tillad mig at lede jer, åbn jeres hjerter for Helligånden, så at alt det gode der er i jer, må blomstre op og give hundredefold frugt. Begynd og slut dagen med hjertets bøn. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. august
"Mine kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede og faste for mine intentioner, for satan ønsker at ødelægge mine planer. Jeg begyndte her, med dette sogn, og jeg indbød hele verden. Mange har besvaret mit kald, men der er en utrolig stor mængde der ikke vil høre eller svare på mit kald. Derfor skal I der har sagt ja, være stærke og målbevidste. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. september
"Mine kære børn! Jeg opfordrer jer til at denne tid for jer alle skal være en tid fuld af vidnesbyrd. I der lever i Guds Kærlighed og har erfaret Hans gaver, skal vidne om dem med ord og gerninger, så at de kan blive til glæde og opmuntring i troen for andre. Jeg er med jer og beder uophørligt til Gud for jer alle, at jeres tro altid må være fuld af liv og glæde, og i Guds kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. oktober
"Mine kære børn! Jeg ser på jer, og jeg ser ingen glæde i jeres hjerte. I dag vil jeg give jer den Opstandnes glæde, så Han kan lede og omslutte jer med sin kærlighed og ømhed.  Jeg elsker jer og beder uden ophør til min Søn, Jesus, for jeres omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!"

25. december
"Mine kære børn! Igen i dag bringer jeg i mine arme min Søn, Jesus, til  jer, så Han kan give jer sin fred. Mine kære børn, bed og vidn, så at ikke den menneskelige, men de guddommelige fred som ingen kan ødelægge, kan herske i ethvert hjerte. Det er den hjertets fred som Gud giver enhver, der elsker Ham. Gennem dåben er I kaldede og elskede på en særlig måde, derfor skal I aflægge vidnesbyrd og bede, så I er mine udstrakte hænder i denne verden der sukker efter Gud og efter fred. Tak fordi I følger min opfordring!"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar