tirsdag den 1. marts 2022

Bøn til den hellige Pellegrino

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Herlige hellige Pellegrino

Du tog imod et guddommeligt kald med en rede ånd og forsagede verdens komfort for at give dig selv til Gud og til Hans hellige Moders orden.

Du arbejdede hårdt for sjælenes frelse og i forening med den korsfæstede Jesus tålte du de mest smertefulde lidelser med en så stor tålmodighed, at du fortjente at blive mirakuløst helbredt for en uhelbredelig koldbrand i dit ben ved en berøring af Hans guddommelige hånd.

Opnå for mig nåden at tage imod, hvad Gud end kalder mig til og at gøre Hans vilje i alt.

Tænd i mit hjerte et brændende ønske om at frelse sjæle. Befri mig fra de sygdomme som påvirker min krop. (Sig her din personlige intention)

Opnå for mig at acceptere de lidelser, som Gud sender mig så at jeg, når jeg efterligner vor Korsfæstede Frelser og hans sorgfulde Moder, kan nå evig herlighed i Himlen.

Hellige Pellegrino, bed for mig, og for alle som beder om din hjælp.
     Amen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar