onsdag den 18. november 2020

Novene til vor Frue af håbet

O velsignede Jomfru Maria, nådens mor, verdens håb.
        Hør os, dine børn, der råber til dig
Lad os bede
O Gud, som ved den hellige Jomfru Marias vidunderlige beskyttelse har styrket os i håbet, vi beder dig om, at vi ved at holde ud i bøn efter hendes formaning, kan opnå det, vi ydmygt beder om. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

Bøn til Vor Frue af håbet
O Maria, min mor, jeg knæler foran dig med tungt hjerte. Mine synder tynger mig. Min viden om min svaghed afskrækker mig. Jeg er plaget af frygt og fristelser af enhver art. Og alligevel er jeg så knyttet til tingene i denne verden, at jeg i stedet for at længes mod Himlen er fyldt med frygt ved tanken om døden.
    O barmhjertigheds mor, hav medlidenhed med mig i min nød. Du kan alt i fællesskab med din guddommelige søn. Han kan ikke afvise nogen anmodning fra dit uplettede hjerte. Vis dig som en sand mor ved at være min fortaler for Hans trone. Du syndernes tilflugt, du de fortvivledes håb, hvem skal jeg vende mig til, hvis ikke til dig?
    Opnå også for mig, du håbets Moder, den nåde at angre mine synder, den gave fuldkomment at overgive mig til Guds hellige vilje og modet til at tage mit kors op og følge Jesus. Nedbed fra Hans hellige hjerte den særlige nådegave, som jeg beder om i denne novene.
        (Fremsæt din anmodning.)
Men frem for alt beder jeg, kære mor, om at mit hjerte gennem din kraftfulde forbøn kan blive fyldt med helligt håb, så jeg i livets mørkeste time aldrig undlader at stole på Gud min frelser, så at jeg ved at følge Hans befalinger, kan jeg nå frem til foreningen med Ham og med dig i Himmelens evige glæde. Amen.

        Maria, vores håb, hav medlidenhed med os.
        De fortvivledes håb, bed for os.

        Tre Hil dig, Maria.


Andagten til Vor Frue af håbet er en af de ældste mariaandagter. Den første kirke med denne titel blev bygget ved Mezieres i år 930.

Den 17. januar 1871 viste Vor Frue af håbet sig i den franske landsby Pontmain. Der viste hun sig som 'Vor Frue af krucifikset' og gav verden sit budskab om 'Håb gennem bøn og gennem korset. Basilikaen, der blev bygget ved Pontmain af Oblatfædrene, er et af de store franske pilgrimssteder, kendt for sine nådens mirakler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar